alkuun

Suomalainen data turvaan Suomeen

Erillisverkot tarjoaa erityissuojattuja tiloja konesaleille – ja nyt myös virtuaalikonesaleille. Data pysyy varmassa tallessa kotimaassa.
konesali konesalipalvelut

”Dedikoidut eli jollekin organisaatiolle yksistään rakennetut konesalit ovat nimenomaan vahvuus, joka erottaa meidät muista konesalitarjoajista Suomessa. Dedikoitu sali on tarkasti rajattu ja lukittu alue maanalaisessa luolassa. Siellä on kulunvalvonta ja kameravalvonta. Saliin on pääsy vain kyseisellä asiakkaalla”, kertoo osastopäällikkö Pasi Kuivalainen Erillisverkkojen konesali- ja ICT-palveluista.

Suomen Erillisverkot on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Konserni omistaa 15 maanalaista suojatilaa eri puolilla Suomea. Tiloissa on konesaleja ja turvallisuuskriittisiä viestiasemia.

Erillisverkkojen konesalit on tarkoitettu nimenomaan julkisten palvelujen ja muiden kriittisten järjestelmien ylläpitoon. Tilat ja konesalit ovat huolellisesti ylläpidettyjä ja valvottuja. Valvomossa toimii päivystys ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Työ on kriittisesti tärkeää, siellä valvotaan myös Suomen viranomaisverkko Virven toimintaa.

Vahvuutena sijainti Suomessa

Erillisverkkojen tarjoamien palvelujen tärkein ominaisuus on niiden turvallisuus kotimaisten toimijoiden kannalta. Kaikki tallennettava tieto pysyy Suomessa, eikä tallennu esimerkiksi ulkomaille tai palveluun, joka saatettaisiin myydä nopeasti toisaalle.

Tämä on tärkeä ominaisuus asiakkaille, joista pääosa on julkishallinnon ja viranomaisten edustajia sekä Suomen huoltovarmuuden kannalta olennaisia yrityksiä. Ne käsittelevät esimerkiksi yhteiskunnan kannalta kriittistä tietoa ja kansalaisiin liittyviä henkilötietoja.

”Olemme erityistehtäväyhtiö, joka voi taata asiakkailleen, että data pysyy Suomessa. Se on selvästi kilpailuvaltti, jonka merkitys kasvaa koko ajan”, Kuivalainen kertoo.

Dedikoitu sali turvallisuussyistä

Asiakkaat haluavat dedikoidun konesalin nimenomaan luotettavuus- ja turvallisuussyistä.

”Meillä on Suomessa useita suojatilakohteita, joihin voidaan rakentaa dedikoituja saleja asiakkaiden haluamien turvallisuusvaatimusten mukaan. Rakennamme salin vaikka pomminkestäväksi, jos asiakas niin haluaa”, Kuivalainen kertoo.

Pasi Kuivalainen korostaa, että nykyään pelkkä konesalitila ei riitä asiakkaiden tarpeisiin, vaan suojattua tilaa ja turvallisia konesaleja tarvitsevat asiakkaat ovat erityisen kiinnostuneita avaimet käteen -palvelusta.

”Asiakkaamme kysyvät ja haluavat yhä enemmän tilan lisäksi palvelua, johon kuuluu esimerkiksi koko konesalin asennus, kaapelointi ja ylläpito. Lisäksi tarjoamme palvelin- ja tietoliikennelaitteistojen asennus- ja ylläpitopalvelua.”

Erillisverkot tarjoaa myös yhteiskäyttösaleja, joissa on eri asiakkaiden konesaleja samassa tilassa.

Uutuutena virtuaalikonesalipalvelut

Uutta ovat niin sanotut virtuaalikonesalipalvelut. Virtuaalikonesalipalvelu on yksityispilvipalvelu, joka skaalautuu ominaisuuksistaan, kooltaan ja kustannuksiltaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Lioncloud-pilvipalvelun vahvuutena on automaatio, jonka avulla pystytään vähentämään inhimillisen virheen riskit minimiin. Yleensä jopa 60 prosenttia verkkokatkoksista ja tietovuodoista aiheutuu ihmisen tekemistä konfiguraatiovirheistä.

”Ihannetapauksessa asiakas on määritellyt tietojensa turvaluokituksen kahteen: erityistä suojaa tarvitseviin tietoihin ja muuhun. Erityistä suojaa tarvitsevat tiedot sijoitetaan omaan dedikoituun konesaliin, jossa on vahva tietoturva. Muut tiedot sijoitetaan yhteiskäyttösaliin tai virtuaalikonesaliin. Tällaisessa ratkaisussa asiakas ei tarvitse enää ’palvelinrautaa’ omissa tiloissaan, vaan kaikki data on sijoitettu varmoihin ja suojattuihin ratkaisuihin”, Pasi Kuivalainen sanoo.

Silloin asiakas ei tarvitse itsellään muuta kuin päätelaitteet.

”Molemmille palveluille on paikkansa ja tarpeensa. Sama organisaatio voi tarvita ja käyttää molempia: dedikoitua salia kriittisempään tietoon ja yhteiskäyttösalia tai virtuaalisalia tavallisempaan. Tällainen hybridiratkaisu on suositeltava ratkaisu monelle, ja ne yleistyvät koko ajan. Kaikkihan lähtee tiedon luokittelusta, että osataan jakaa se kriittiseen ja vähemmän kriittiseen tietoon”, Kuivalainen sanoo.

Pitkän tähtäimen toimintaa

Suomen Erillisverkkojen konesaleja rakennetaan ja ylläpidetään pitkällä tähtäimellä.

”Konesalin paikan vaihtaminen on aina työläs prosessi. Kun kilpailutukset ja sopimukset ovat lyhyitä, ylläpidossa on huoli jatkuvasta muuttamisesta. Tarjoamme tilalle pitkäjänteistä kehitystä. Meillä on tavoitteena rakentaa salille vähintään 15 vuoden elinkaari. Sopimuksetkin voidaan tehdä niin pitkäksi aikaa, kuin asiakas haluaa, ja data pysyy samassa paikassa”, Pasi Kuivalainen kertoo.

”Meillä on tarjolla tilaa myös uusille konesaleille. Uutta tilaa tarvitaan koko ajan, koska talletettavan tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti. Esimerkiksi videoita on käytössä jo viranomaispalveluissakin”, Kuivalainen sanoo.

Lue lisää Erillisverkkojen konesaleista

Katso myös videoesittely Erillisverkkojen konesalipalveluista