alkuun

”Meillä ei ole vain työntekijöitä, vaan hyvinvoivia työntekijöitä” – Erillisverkoissa mieliystävälliset rakenteet kumpuavat strategiasta

Erillisverkoissa edistetään työntekijöiden mielenterveyttä niin arkikäytännöissä kuin strategian tasolla. Työ on saanut tunnustusta: Erillisverkoille on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki. Henkilöstöpäällikkö Susanna Viljaselle paras palaute tehdystä työstä ovat tyytyväiset työntekijät.
erillisverkot mielenterveys työhyvinvointi

Hyvinvoivat työntekijät nähdään Erillisverkoissa koko toiminnan perustana. Siksi työntekijöiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen on jo pitkään kiinnitetty huomiota. Nyt työ on saanut tunnustusta myös Erillisverkkojen ulkopuolelta: Erillisverkoille on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki osoituksena siitä, että yhtiö sitoutuu mielenterveyden edistämiseen työpaikalla.

Mikä tekee Erillisverkoista mieliystävällisen työpaikan?

Kaikki lähtee liikkeelle arkikäytännöistä

Koska hyvä mielenterveys rakentuu arjessa, Erillisverkoissa kiinnitetään paljon huomiota työntekijöiden jaksamiseen, hyvinvointiin ja työn sujuvuuteen. Syksyllä 2023 Erillisverkot haastoi henkilöstönsä sadan päivän hyvinvointikampanjaan, jolla haluttiin irrottaa työntekijät palaveriputkesta ja varmistaa, että jaksamista riittää vapaa-ajalla muuhunkin kuin sohvalla löhöilyyn. Yksittäisten hyvinvointitoimien sijaan kampanjalla haluttiin tähdätä pidempiaikaiseen muutokseen.

”Kampanjasta tykättiin todella paljon, joten siinä käytännöksi otettuja lyhyempiä, 50 minuutin palavereita, taukojen lisäämistä ja viikkoliikuntatuntia on päätetty jatkaa tänäkin vuonna”, henkilöstöpäällikkö Susanna Viljanen kertoo.

Yleisen hyvinvoinnin tukemisen lisäksi Erillisverkoissa panostetaan monin tavoin esihenkilöiden työn tukemiseen.

”Koska esihenkilöillä on arjessa merkittävä rooli työntekijöiden tukemisessa, haluamme varmistaa, että heillä on parhaat mahdolliset eväät ja voimavarat kohdata ja kuulla työntekijöitä. Esihenkilöille on järjestetty koulutuksia esimerkiksi varhaisesta välittämisestä, mielenterveysasioista ja siitä, miten he voivat omassa roolissaan tukea tiimiläistensä mielen hyvinvointia ja työkykyä”, Viljanen luettelee.

Erillisverkkojen henkilöstöpäällikkö Susanna Viljanen
Erillisverkkojen henkilöstöpäällikkö Susanna Viljanen: ”Hyvät välit ja luottamus esihenkilöiden ja työntekijöiden kesken sekä säännölliset kahdenkeskiset keskustelut mahdollistavat sen, että esihenkilölle pystyy puhumaan vaikeistakin asioista.”

Työ joustaa erilaisissa elämäntilanteissa

Erillisverkkojen työtyytyväisyyskyselyjen mukaan työntekijät kokevat, että heistä välitetään ja pidetään hyvää huolta. Erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa työtä on mahdollista keventää esimerkiksi tilapäisellä osa-aikatyöllä.

”Moni on sanonut, että esihenkilö on tällaisissa tilanteissa osannut tukea ja kuunnella. Hyvät välit ja luottamus esihenkilöiden ja työntekijöiden kesken sekä säännölliset kahdenkeskiset keskustelut mahdollistavat sen, että esihenkilölle pystyy puhumaan vaikeistakin asioista. Keskusteluapua on tarjolla myös esimerkiksi työterveyshuollon mielen chatissa, työterveyspsykologilla ja lyhytpsykoterapiapalveluissa”, Viljanen sanoo.

Useat kokevat kyselyiden mukaan, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu Erillisverkoissa hyvin: suurimmalla osalla henkilöstöstä on käytössä liukuva työaika, joka mahdollistaa työajan jouston tarvittaessa. Esihenkilöt kannustavat työntekijöitä kohtuulliseen työtahtiin, ja perhe- ja opintovapaisiin suhtaudutaan Erillisverkoilla positiivisesti.

Hyvinvoivat työntekijät osa Erillisverkkojen strategiaa

Mieliystävällisten rakenteiden luomista ja siihen liittyvää kehitystyötä on edistänyt suuresti se, että työntekijöiden hyvinvointi on nostettu myös Erillisverkkojen strategiaan. Erillisverkot uudisti strategiansa viime vuonna: strategia koostuu neljästä peruspilarista, joista yhteen sisältyy hyvinvointi.

”On ollut hienoa, että olemme saaneet näin hyvää tukea yrityksen hallitukselta ja johdolta. Tämä on helpottanut kehitystyötä merkittävästi. Koen, että olemme menneet oikeaan suuntaan – henkilöstökyselyjemme mukaan työntekijämme ovat entistä tyytyväisempiä”, Viljanen toteaa tyytyväisenä.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kehitetty MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä, joka on mielenterveyden edistämiseen ja kriisiauttamiseen keskittynyt asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.

Merkki syntyi, jotta organisaatiot rohkaistuisivat tutkimaan, miten työpaikan toimintatavat ja rakenteet vaikuttavat työntekijöiden mielenterveyteen ja millaisilla muutoksilla työpaikasta voitaisiin rakentaa entistä mieliystävällisempi.