alkuun

”Aivot raksuttavat paremmin happihyppelyn jälkeen” – työssä palautuminen ja työhyvinvointi Erillisverkoilla

Erillisverkoilla haluttiin irrottaa henkilöstö palaveriputkesta ja varmistaa, että jaksamista riittää vapaa-ajalla muuhunkin kuin sohvalla löhöilyyn. Yksittäisten hyvinvointitoimien sijaan Erillisverkot haastoi henkilöstönsä sadan päivän hyvinvointikampanjaan, joka tähtää pidempikestoiseen muutokseen.
ervejärkistä työtä henkilöstö työhyvinvointi

Kun Erillisverkoilla suunniteltiin hyvinvointikampanjaa henkilöstölle, sen vaikutusten haluttiin ulottuvan myös pitkälle kampanjan jälkeiseen aikaan. Siksi huomio kiinnitettiin ennen kaikkea palautumiseen, oman työarjen muokkaamiseen ja siihen, että jokainen voisi paremmin – tarkat tavoitteet ja toimet sai päättää itse.

Syksyllä 2023 käynnistetyn kampanjan liikkeellepanijoina toimivat henkilöstöasiantuntija Heidi Hyykoski ja viestintäpäällikkö Maria Hänninen. Hyykosken omana tavoitteena on olla enemmän läsnä tilanteissa, tauottaa päivää ja välttää turhaa puhelimen vilkuilua. Hänninen panostaa taukojen pitämiseen sekä rauhoittaa työmatkapyöräilyn omaksi ajakseen, sen sijaan että matka-aika kuluisi työasioita ajatellessa.

Vastaavanlaisten tavoitteiden asettamiseen on haastettu koko Erillisverkkojen henkilöstö satapäiväisessä ”Ervejärkistä työtä” -kampanjassa. Jokainen on voinut valita itselleen yhdestä kolmeen sopivaa haastetta. Avuksi koottiin hyvinvointisivusto, josta löytyy tarvittaessa esimerkkejä mahdollisista tavoitteista. Sivustolle on koottu myös muita vinkkejä ja materiaaleja oman hyvinvoinnin parantamiseen, esimerkiksi liikuntaan, uneen ja ravitsemukseen.

Lisäksi jokainen sai sparrauskaverin, jonka kanssa saattoi pohtia omia tavoitteita, miettiä parhaita käytänteitä ja raportoida edistymistä.

”Tavoitteita ei saa olla liikaa kerrallaan, silloin ne eivät toteudu. Kampanja on saanut hyvän vastaanoton. Siitä kertovat esimerkiksi aktiiviset haasteiden toteuttajat ja pöhinä heti kampanjan alettua”, Hyykoski ja Hänninen iloitsevat.

Tunti liikuntaa työajalla auttaa palautumaan

Omien tavoitteiden lisäksi henkilöstö sai äänestää koko Erillisverkkojen tasoiset toimet, jotka tehdään yhdessä. Koko organisaation haasteeksi valikoitui lyhyemmät palaverit: tunnin peruspalaveri on 50 minuuttia. Pidempiin palavereihin varataan tauko 50 minuutin välein.

Toiseksi tavoitteeksi valittiin taukojen pitäminen työpäivän aikana. Tauot pidetään joko yksin tai yhdessä, työskentelee sitten kotona, konttorilla tai auton ratissa.

Sadan päivän haasteeseen kuuluu myös mahdollisuus käyttää työajasta yksi tunti viikossa liikuntaan. Liikkua voi joko tunnin kerrallaan tai käyttää ajan pienemmissä pätkissä.

”Liikunnan edut palautumiselle, keskittymiskyvylle ja luovuudelle ovat kiistattomat. Aivot raksuttavat paremmin happihyppelyn jälkeen”, Hyykoski toteaa.

Lisäksi halukkaat saivat osallistua mittaukseen, jolla omasta hyvinvoinnista saa tarkempaa tietoa. Terveysmittaus kartoittaa muun muassa kroonisten elintapasairauksien riskiä ja sen mittaustulosten perusteella sai unen, palautumisen, liikunnan ja ravitsemuksen vinkkejä.

Ervejärkistä työtä – kolmella päätavoitteella kestäviin muutoksiin

Hyykoski ja Hänninen kertovat, että koko kampanjaidea lähti liikkeelle Erillisverkkojen strategisista tavoitteista. Henkilöstön hyvinvointi korostuu niin nykyisessä kuin vuoden 2024 alusta voimaan astuvassa strategiassa.

Kampanjalle asetettiin kolme päätavoitetta:

  1. Johto sitoutuu hyvinvoinnin kehittämiseen.
  2. Kampanjan aikana löydetään jaksamista, palautumista ja työssä suoriutumista tukevia työtapoja, jotka mahdollistavat työssä loistamisen kestävällä tavalla.
  3. Työ ei saa viedä kaikkia voimia, vaan virtaa täytyy riittää myös vapaa-ajalle.

Kampanja aloitettiin syyskuun alussa pidetyssä henkilöstöpäivässä, ja sen sujumista ja tavoitteiden toteutumista seurataan koko henkilöstölle, johdolle ja esihenkilöille suunnatulla kyselyllä.

”Tarkoitus ei ole lopettaa tähän, vaan kerätä opit talteen ja miettiä jatkuvasti uusia tapoja parantaa jaksamista, palautumista ja hyvinvointia”, Hyykoski ja Hänninen sanovat.