alkuun

Erillisverkkojen yritysvastuuraportti 2017 julkaistu

Erillisverkkojen vastuullisuudessa on kyse kansalaisten ja koko yhteiskunnan toiminnan turvaamisesta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Yritysvastuuraportissa keskitymme toimintavarmoihin ja turvallisiin konesali-, tietoliikenne- ja tilannekuvapalveluihin sekä henkilöstön kehittymiseen ja hyvinvointiin.

Seuraavassa vastuullisuuspoimintoja toimitusjohtaja Timo Lehtimäen haastattelusta, joka löytyy kokonaisuudessaan raportista.

  • ”Ensisijainen tavoitteemme on toteuttaa erityistehtäväämme turvallisuuskentässä. Tämä tehdään taloudellisia raameja kunnioittaen ja kustannustehokkaasti.”
  • ”Henkilöstö on yksi strategiamme kulmakivistä. Haluamme huolehtia työn ja muun elämän tasapainosta. Työ on yksi tärkeä osa elämää, mutta vain yksi.”
  • ”Tutkimme koko ajan ympäristö- ja energiaystävällisiä vaihtoehtoja palvelujen tuottamiseen. Hyviä esimerkkejä ovat Virven polttokennovaravoimaratkaisut ja konesaliemme siirtyminen ledivalaistukseen.”

Erillisverkkojen yritysvastuuraportti 2017 on luettavissa verkkosivuillamme.