alkuun

Erillisverkkojen vuosi 2022: varautumista, turvallisuutta ja kestävää kehitystä

Erillisverkkojen tuottamien kriittisten ict-palveluiden näkökulmasta vuosi 2022 muistetaan erityisesti huoltovarmuuden, varautumisen ja turvallisuuden korostuneesta merkityksestä.
varautuminen vastuullisuusraportti vuosikertomus

Muutokset kansainvälisessä turvallisuustilanteessa, energiapula ja  inflaatiokehitys tekivät vuodesta 2022 koronapandemian hellittäessäkin poikkeuksellisen.

”Ukrainan sodan synnyttämässä tilanteessa asiakkaamme ovat päivittäneet varautumis- ja valmiussuunnitteluaan varmistaakseen oman toimintansa jatkuvuuden. Me olemme tehneet työtä omalla sarallamme, jotta voimme vastata näihin kasvaviin tarpeisiin ja edesauttaa kansallisen vakauden ja turvallisuuden luomisessa”, kuvaa vuotta toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Julkaistu vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2022 antavat kattavasti tietoa yhtiön  toiminnallisesti vakaasta ja taloudellisesti haastavasta vuodesta.

Palveluja kriittisille toimijoille, joille tavanomainen ei riitä

”Missiomme on olla palveluntarjoaja niille viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille, joille tavanomainen ei riitä. Vuonna 2022 pääsimme tarjoamaan viranomaisille ensimmäisen uuden laajakaistaisen Virve 2 -datapalvelun. Uuden sukupolven Virven kehitystyö etenee vahvasti. Turvallisuusverkko-liiketoiminnan fuusioituminen osaksi konsernia on ollut sujuvaa ja synergiaetuja tarjoavaa. Täysin kotimainen Turvapilvi-palvelumme sai uusia asiakkaita ja myös perinteisemmän tarjontamme, kuten suojatila- ja konesalipalveluidemme, kysyntä voimistui”, Lehtimäki sanoo.

”Kriittisen viestinnän teknologiakehitys etenee nopeasti ja edellyttää hyvää seurantaa. Osallistumme kotimaisiin ja eurooppalaisiin yhteishankkeisiin, jotta tarjontamme on relevantti vaativille asiakkaillemme myös tulevaisuudessa.”

Erillisverkoissa iloitaan myös asiakaskokemuksen kehittymisestä. Täysin tai hyvin tyytyväisiä tarjottuihin palveluihin ja asiakaskokemuk­seensa oli ennätykselliset 76 prosenttia vuosittaiseen tutkimukseen vastanneista turvallisuustoimijoista. Myös toiminnan vastuullisuus arvioitiin edelleen erinomaiseksi.

Taloudellisesti toimintavuosi oli haastava. Yhtiön talous pysyi vakaana, mutta sen kannattavuutta heikensivät muun muassa Virve 2:n ja muiden uusien palvelujen kehityskustannukset.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeinen osa liiketoimintaa

”Koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta vastuullinen tehtävämme vaatii tietysti myös vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat. Tämä näkyy strategiassamme, tuloskort­timme tavoitteissa ja jokaisen erillisverkkolaisen työssä. Noudatamme valtio-omistajan asettamia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteita – työ Agenda 2030:n toteuttamiseksi jatkuu”, vahvistaa toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Vastuullisuusohjelman mukaisesti palveluita yhteiskunnan tarpeisiin tuotetaan energiatehokkaasti, vähäpäästöisesti ja kiinnittämällä huomiota tuotettuun jätemäärään. Vuonna 2022 Erillisverkoissa tehtiin vuoteen 2035 ulottuva päästöjen vähentämissuunnitelma. Tavoitteena on lähestyä hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Sosiaalisen vastuun alueella tavoitteena on yhdenvertaisen ja tasa-arvoisemman työyhteisön edistäminen. Tulevaisuuden turvallisuuskriittisen viestinnän ammattilaisten kehityspolun varmistamiseksi solmittiin yhteistyösopimus Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Suomen Erillisverkot -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 109 miljoonaa euroa ja vakituista henkilöstöä oli 351 henkilöä vuoden lopussa.

Lisätietoa Erillisverkkojen vuodesta 2022 ja vastuullisuustyöstä voi lukea vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista.

Lisätietoja:

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni
puh. 050 514 8286

viestintä@erillisverkot.fi