Virve-viranomaisverkon toimilupa myönnetty vuosiksi 2020-2033

Valtioneuvosto on myöntänyt Virve-viranomaisradioverkon toimiluvan Suomen Turvallisuusverkko oy:lle. Uusi toimilupa on voimassa vuosina 2020-2033. Suomen Turvallisuusverkko toimii osana Suomen Erillisverkot –konsernia ja vastaa Virve-verkosta ja sen ylläpidosta koko Suomessa mukaan lukien Ahvenanmaan maakunta.

“Olemme erittäin
tyytyväisiä liikenne- ja viestintäministeriön esitykseen ja valtioneuvoston päätökseen myöntää
Erillisverkoille uudelleen pitkäaikainen toimilupa Virve-palvelun tuottamiseen
turvallisuusviranomaisille. Tulevan toimilupakauden aikana Erillisverkot
uudistaa nykyisen Virve palvelun laajakaistaiseksi palveluksi”, toteaa
liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.

Viranomaisradioverkon
taajuusalueet ovat 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä. Verkkoa
käyttävät pelastustoimi, poliisitoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos,
Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien
turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat huoltovarmuuskriittiset toimijat.
Virve varmistaa viranomaisten ja muiden toimijoiden viestintää ja yhteistyötä
yli organisaatiorajojen.

Nykyinen
viranomaisradioverkon kapeakaistainen viestintäpalvelu korvataan
tulevaisuudessa kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja hyödyntävällä
laajakaistaisella matkaviestinpalvelulla. Myönnetyllä verkkotoimiluvalla ei ole
vaikutusta laajakaistaisen viranomaisviestinnän palveluratkaisun
käyttöönottoon, sillä aluksi nykyinen Virve ja uusi laajakaistainen Virve
toimivat rinnakkain. Asiaa koskeva lakimuutos astui voimaan vuonna 2018.

“Tulevaisuuden Virve 2.0
-palvelu mahdollistaa turvallisuusviranomaisille paremman tilannekuvan luomisen.
Tavoitteenamme Erillisverkoissa on pitää Suomi kriittisen viestinnän kehityksen
kärjessä sekä mahdollistaa turvallisuusviranomaisten ja
huoltovarmuuskriittisten toimijoiden erinomainen yhteistyö”, Vinkvist kuvaa
kehittämistyötä.

Lisätietoja

Jarmo Vinkvist,
liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot –konserni, puh. 040 501 5195