alkuun

Virve-viranomaisverkon toimilupa myönnetty vuosiksi 2020-2033

Valtioneuvosto on myöntänyt Virve-viranomaisradioverkon toimiluvan Suomen Turvallisuusverkko oy:lle. Uusi toimilupa on voimassa vuosina 2020-2033. Suomen Turvallisuusverkko toimii osana Suomen Erillisverkot –konsernia ja vastaa Virve-verkosta ja sen ylläpidosta koko Suomessa mukaan lukien Ahvenanmaan maakunta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä liikenne- ja viestintäministeriön esitykseen ja valtioneuvoston päätökseen myöntää Erillisverkoille uudelleen pitkäaikainen toimilupa Virve-palvelun tuottamiseen turvallisuusviranomaisille. Tulevan toimilupakauden aikana Erillisverkot uudistaa nykyisen Virve palvelun laajakaistaiseksi palveluksi”, toteaa liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.

Viranomaisradioverkon taajuusalueet ovat 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä. Verkkoa käyttävät pelastustoimi, poliisitoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat huoltovarmuuskriittiset toimijat. Virve varmistaa viranomaisten ja muiden toimijoiden viestintää ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Nykyinen viranomaisradioverkon kapeakaistainen viestintäpalvelu korvataan tulevaisuudessa kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja hyödyntävällä laajakaistaisella matkaviestinpalvelulla. Myönnetyllä verkkotoimiluvalla ei ole vaikutusta laajakaistaisen viranomaisviestinnän palveluratkaisun käyttöönottoon, sillä aluksi nykyinen Virve ja uusi laajakaistainen Virve toimivat rinnakkain. Asiaa koskeva lakimuutos astui voimaan vuonna 2018.

”Tulevaisuuden Virve 2.0 -palvelu mahdollistaa turvallisuusviranomaisille paremman tilannekuvan luomisen. Tavoitteenamme Erillisverkoissa on pitää Suomi kriittisen viestinnän kehityksen kärjessä sekä mahdollistaa turvallisuusviranomaisten ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden erinomainen yhteistyö”, Vinkvist kuvaa kehittämistyötä.

Lisätietoja

Jarmo Vinkvist,
liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot –konserni, puh. 040 501 5195