alkuun

Virve-verkko turvaa sisätiloissa

Virve-sisätilaverkko on rakennettava kiinteistöihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä tai käsitellään vaarallisia aineita.
viranomaisverkko virve Virve-sisäverkko

Kiinteistöjen omistajien on hyvä tietää, että ulkotiloissa toimiva viranomaisverkko ei aina ulotu sisätiloihin. Jos kohteissa on suuri henkilöihin kohdistuva turvallisuusriski tai suuri aineellisen vahingon mahdollisuus, pelastusviranomaiset vaativat sisätilaverkkoa, jotta sekä henkilö- että paloturvallisuus voidaan taata.

Osastopäällikkö Harri Hildén Tietoliikennepalvelut.
Harri Hildén

”Esimerkiksi kauppakeskuksissa ja metrossa on paljon ihmisiä, mikä voi aiheuttaa suuronnettomuuden riskin. Lisäksi nykyisin rakennetaan tiiviisti ja muun muassa pysäköintitiloja sijoitetaan maan alle, jonne Virve-viranomaisverkon kuuluvuus ei yllä. Sisätilaverkko on syytä rakentaa sekä ihmishenkien että omaisuuden suojaamiseksi”, kertoo osastopäällikkö Harri Hildén Tietoliikennepalvelut, Virve -liiketoiminnasta.

Sisäpeittoa tarvitaan myös esimerkiksi tuotantolaitoksiin, joissa käsitellään vaarallisia aineita. Tulipalon ohella vaarana on ympäristöriski. Sitä voidaan minimoida Virve-sisäverkolla, joka tehostaa pelastustoimien johtamista.

Lisäksi joidenkin asuinrakennuksien tiiviit ikkunat ja lämpöeristeet voivat vaikuttaa siten, etteivät ulkoverkot toimi eivätkä kuulu sisällä.

Viranomaisverkko kattaa koko kiinteistön

Rakennuttajan kannattaa miettiä Virve-sisäverkkoa jo kiinteistön tarvekartoitus- ja suunnitteluvaiheessa taloudellisistakin syistä. Hildénin mukaan rakennuttajalle on joskus saattanut tulla yllätyksenä, että kohde vaatii sisätilaverkon. Ammattitaitoa tarvitaan niin kiinteistön omistajalta kuin urakoitsijaltakin, joka vastaa sisäverkon toteuttamisesta.

Virve-sisätilaverkko on syytä rakentaa sekä ihmishenkien turvaamiseksi että omaisuuden suojaamiseksi.

”Jos tarve huomataan liian myöhään, tulee kiire ja kustannukset nousevat. Myös kiinteistön käyttö voi häiriintyä. Joskus jo rakennuslupaehdot edellyttävät, ettei esimerkiksi kauppakeskus voi aueta, jos Virve-verkko ei toimi.”

Sisätilaverkon on oltava mahdollisimman kattava kiinteistön eri osissa. Laajuusmääritykset tehdään yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. Määrityksissä huomioidaan myös sähkökatkot eli kauanko sisäpeitto toimii varavirralla.

Toistin vaatii taajuusluvan

Sisäpeitto voidaan toteuttaa usealla tavalla ja tapauskohtaisesti. Hildénin mukaan se rakennetaan pääsääntöisesti niin, että kaupalliset matkapuhelinoperaattorit ja Virve-verkko toimivat samassa verkossa. Käytännössä tämä on laajakaistainen sisäverkko kaupallisten operaattoreiden käyttöön.

Toistin eli vahvistin liitetään verkkoon. Tarkoituksena on vahvistaa sisätiloihin ulkona oleva Virve-viranomaisverkko. Koska toistin on radiolähetin, sisäverkon käyttö edellyttää radiolupaa.

”Erillisverkot hakee taajuusluvan Viestintävirastolta. Urakoitsijan on toimitettava Erillisverkoille myös alustava asennuskansio ja tilattava lopputarkastus. Tarkastuksessa katsotaan, että sisäpeitto on asianmukainen eikä se häiritse maanpäällistä verkkoa.”

Kun Virve-sisätilaverkko on kattava ja oikein rakennettu, tulipalon sattuessa pelastusviranomaiset pääsevät toimimaan tehokkaasti. Näin voidaan välttyä ihmishenkien menetykseltä ja omaisuuden tuholta.