alkuun

Virve varmistaa viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden viestintää ja yhteistyötä myös tulevaisuudessa

Viranomaisverkko Virve siirtyy hallitusti uuteen teknologiaan. Erillisverkot toteuttaa turvallisuuskriittisille toimijoille toimintavarman mobiililaajakaistapalvelun yhdessä kaupallisen operaattorin kanssa. Viranomaisten ja muiden käyttäjien vaatimukset ja tarpeet huomioidaan muutoksessa erittäin tarkasti.

Viranomaisverkko Virve on varmistanut viranomaisten ja turvallisuuskriittisten toimijoiden häiriöttömän ja nopean viestinnän sekä tukenut toimijoiden yhteistyötä vuodesta 2002 lähtien. Uudet teknologiat mahdollistavat Virven kehityksen. Virven siirtyminen laajakaistaiseksi palveluksi tukee käyttäjien tarpeita: esimerkiksi onnettomuustilanteessa videokuvan lähettäminen varmasti ja turvallisesti on pian mahdollista.

”Erillisverkoilla on meneillään Virve 2.0 -hanke, jonka ensivaiheessa toteutetaan turvallisuuskriittisille toimijoille etuoikeutettu mobiililaajakaistapalvelu. Etuoikeus tarkoittaa, että Virve-käyttäjien palvelun saatavuus ja laatu varmistetaan myös verkon ruuhkatilanteissa, jolloin esimerkiksi viranomaisten liittymät ovat etusijalla suhteessa muihin käyttäjiin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi erilaiset massatapahtumat, joissa verkon ruuhkautuminen on tyypillistä,” Virven liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist kertoo.

Hankkeen toisessa vaiheessa käyttäjille tarjotaan viranomaisvaatimukset täyttäviä Virve 2.0 -sovelluksia, joiden avulla nykyisen Virven kriittinen puheliikenne voidaan korvata.

Lakimuutoksilla turvataan viranomaisten kriittisen viestinnän asema

Hallitus esitti 8.11.2018 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamista. Lakiesityksen mukaan Erillisverkot toimii palveluoperaattorina laajakaistaisessa Virvessä. Alustavan aikataulun mukaan lait tulevat voimaan mahdollisimman pian vuoden 2019 alkupuolella.

”Virve 2.0:ssa hyödynnetään kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja. Kun lakimuutos on voimassa, kilpailutamme yhden kolmesta kaupallisesta teleoperaattorista kumppaniksemme. Kilpailun voittavalle teleyritykselle tämä tarkoittaa muun muassa verkon laajentamista ja vahvistamista. Viranomaisten ja turvallisuuskriittisten toimijoiden tarpeet ja vaatimukset on otettava huomioon äärimmäisen tarkasti jo kilpailutusvaiheessa,” Vinkvist sanoo.

Nykyinen Tetra-teknologiaan pohjautuva Virve on käytössä vielä 2020-luvun loppupuolelle saakka. Uuden Virve-palvelun käyttöönotto aloitetaan vuonna 2022. Ennen siirtymistä uuteen teknologiaan, on varmistettava, että palvelu täyttää kriittisen viestinnän tarpeet. Tämä vaatii muun muassa pitkän testausjakson.

Lisätietoja
Jarmo Vinkvist, liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni
puh. 040 501 5195, etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi
Katariina Salmisalo, Viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni,

puh 040 701 6576  etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi