alkuun

Virve turvaa Länsimetrossa

Maan alla luikerteleva metro vaatii viranomaisilta erityistä osaamista, jotta sekä metron rakentajien että tulevien matkustajien turvallisuus säilyy. Virve toimii Länsimetrossa kaikissa oloissa.

Turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota koko Länsimetron rakennusvaiheen ajan. Muun muassa pelastuslaitokset harjoittelevat tunnelityömailla säännöllisesti yhdessä metron rakentajien ja muiden toimijoiden kanssa. Viranomaisverkko Virveä käytetään viestinnän ja johtamisen työkaluna harjoituksissa.

Virve-kuuluvuuden rakentamisen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin. Virven avulla esimerkiksi pelastuslaitos voi toimia pelastustehtävissä tehokkaasti.

”Nyt kun metro alkaa olla valmistumisvaiheessa, myös Virvessä on menossa loppuhyväksynnät ja käyttöönotto”, Erillisverkkojen verkkopäällikkö Harri Hildén kertoo.

Virve-palveluja maan alle

Virven rakentaminen metrotunneliin ei ole ollut ihan helppo nakki. Metrotunnelissa olosuhde- ja viranomaisvaatimukset ovat korkeammat kuin normaali kiinteistöjen sisäverkoissa.

”Maan alle rakennettu sisäverkko on toteutettu vuotavalla kaapelilla ja antenneilla. Riittävän signaalitason ja kapasiteetin takaamiseksi Länsimetroon on rakennettu vain metroasemia ja metrotunneleita palvelevia tukiasemia. Tukiasemat syöttävät Virve-signaalin useille toistimille, joiden kautta signaali jaetaan varsinaiseen sisäverkkoon.”, Hildén kuvailee.

Pelastushenkilöstöä pimeässä metrotunnelissa.
Olosuhteet haastavat kommunikoinnin Länsimetron tunneliverkostossa.

Lisäksi lämpötila- ja kosteusolosuhteet täytyy huomioida erityisesti elektroniikkaa sisältävien aktiivilaitteiden osalta.

Yhdessä urakoitsijoiden kanssa

Urakoitsijat rakentavat tunneleihin Virve-kuuluvuuden sekä asentavat tarvittavat laitteet. Erillisverkkojen roolina on tarkastaa ja mitata rakennettujen verkkojen radiotekniset asiat ja varmistaa Virve-palvelun korkea laatu.

”Tarkastamme kokonaisuuden ja annamme luvan verkon käyttöönottoon. Me huolehdimme, että viranomaisten vaatimukset on täytetty”, Hildén kertoo.

Metrotunnelin olosuhteet ovat haastavat.

Hildén korostaa yhteistyötä verkkosuunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Työtä varautumisen ja turvallisuuden eteen on paiskittu yhdessä hartiavoimin.