alkuun

Virve 2.0 – viranomaisverkko luo nahkansa

Virve on maailman paras viranomaisverkko nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden Virvessä hyödynnetään kaupallisia matkapuhelinverkkoja. Uusi teknologia mahdollistaa turvallisuustoimijoille yhä parempia ja monipuolisempia palveluita kriittiseen viestintään ja johtamiseen.
4G 4G-verkko 5G

Tietoyhteiskunnassa verkoissa siirrettävän datan määrän kasvaa jatkuvasti. Sekä viranomais- että siviiliviestinnässä siirretään yhä enemmän esimerkiksi kuvia ja liikkuvaa kuvaa, mikä tuo haasteita kaikille viestintäverkoille.

Nykyinen Tetra-teknologiaan pohjautuva Virve-verkko on ensi vuosikymmenellä jäämässä hurjan kehityksen jalkoihin. Valtiovarainministeriö onkin jo käynnistänyt mobiilin viranomaisverkkoratkaisun (MoVi) kehitystyön, joka tähtää ”Virve 2.0” -ratkaisun luomiseen.

Seuraavan sukupolven viranomaisviestintäratkaisu Virve 2.0 toteutetaan asteittain vuoteen 2025 mennessä.

Palveluoperaattorilta vaaditaan joustavuutta

Tietohallintoneuvos Aku Hilve valtiovarainministeriöstä.
Aku Hilve

Tietohallintoneuvos Aku Hilve valtiovarainministeriöstä kertoo, että keväällä 2017 toteutettiin laaja palveluoperointimallin selvitys, jotta pystyttiin arvioimaan hankkeen vaatimia raameja. Malli, jossa Erillisverkot toimii palveluoperaattorina, erottui edukseen.

”Erillisverkkojen malli tarjosi joustavuutta sekä turvallisuuden ja jatkuvuuden hallintaa”, toteaa Hilve, joka toimi selvitystyön ohjaustyöryhmän puheenjohtajana.

Ideana valitussa mallissa on, että Erillisverkot toimii palveluoperaattorina ja neuvottelee viranomaisille parhaat palvelut kaupallisten operaattoreiden kanssa.

Erillisverkot neuvottelee palveluoperaattorina viranomaisille parhaat palvelut kaupallisten operaattoreiden kanssa.

”Erillisverkoilla on selkeää osaamista erityisiä viranomaisvaatimuksia edellyttävien palveluiden luotettuna tuottajana. Sitä haluttiin tässä yhteydessä hyödyntää.”

Häiriötön viranomaisviestintä etusijalla

Maaliskuussa 2018 Erillisverkot nimettiin viranomaisten mobiililaajakaistapalvelun palveluoperaattoriksi, ykköstehtävänään varmistaa viranomaisten häiriötön viestintä. Tavoitteena on vastata kaikkiin turvallisuusviranomaisten viestintätarpeisiin, jotka liittyvät laajakaistapohjaiseen tiedonsiirtoon.

Erillisverkot on tässä paljon vartijana, koska hankkeen tulee taata, että viranomaisten toimintokriittisille mobiililaajakaistapalveluille asetetut vaatimukset saavutetaan. Nykyisten kaupallisten verkkojen toiminnallisuudet, saatavuus ja hallittavuus eivät näitä täytä.

Monipuolinen mobiililaajakaistaratkaisu

Erillisverkot on nimetty Virve 2.0 -palveluoperaattoriksi konserniyrityksensä Suomen Virveverkko Oy:n kautta. Suomen Virveverkko Oy on tuottanut Virve-palveluita suomalaisille turvallisuusviranomaisille sekä muille kriittistä viestintää hyödyntäville tahoille lähes 20 vuotta. Virve 2.0 -ratkaisu hyödyntää kaupallisten operaattoreiden mobiililaajakaistapalveluita, erityisesti radioverkkoa, joka kilpailutetaan osaksi Virve 2.0 -palvelua.

Osastopäällikkö Antti Kauppinen Erillisverkoista.
Antti Kauppinen

 

Käynnistyvä hanke myös komppaa digitalisaatiota Suomen hallitusohjelman ja sisäisen turvallisuuden strategian mukaisesti. Osastopäällikkö Antti Kauppinen Erillisverkoista toteaa, että ajureina viestintähankkeessa ovat ennen kaikkea kansallinen turvallisuus ja vahvan kansallisen päätöksenteon varmistaminen kaikissa olosuhteissa.

”Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan todeta, että kaupallisten mobiililaajakaistapalveluiden maantieteellistä kattavuutta pitää parantaa, jotta ne ovat nykyisen Virve-palvelun kanssa samalla tasolla.”

Antti Kauppinen: Ajureina ovat kansallinen turvallisuus ja vahvan kansallisen päätöksenteon varmistaminen.

Organisaatio ja resurssit työstettävinä

Erillisverkot haluaa toteuttaa Virve 2.0:n laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, johtotähtenään käyttöönotettavien ratkaisujen toimivuus nyt ja tulevaisuudessa. Palveluoperaattorin rooli on kuitenkin uusi aluevaltaus organisaatiolle:

”Meillä on ollut pienimuotoisempaa palveluoperaattoritoimintaa aikaisemminkin, mutta ei mitään tämänkaltaista”, Kauppinen toteaa.

Tällä hetkellä talossa organisoidutaan ja allokoidaan riittäviä resursseja hankkeelle, joka kurottaa pitkälle tulevaisuuteen.

”Esimerkiksi hankepäällikön paikka on nyt auki ja haussa.”

Datayhteyksien laatu varmistetaan

Yhtenä Erillisverkkojen teknologiayhteistyökumppanina toimii Netradar. Toimitusjohtaja Tomi Paatsila kertoo, että yritys mahdollistaa Erillisverkoille näkymän kaupallisten operaattoreiden langattomien laajakaistapalveluiden palvelukykyyn.

Tomi Paatsila.
Tomi Paatsila

”Pystymme tutkimaan langattoman datayhteyden laatua paljon syvällisemmin kuin yksittäiset verkon huippunopeuden mittaukset. Teknologia pystyy erottamaan, milloin mobiiliverkko rajoittaa käyttäjän kokemaa palvelua ja milloin mahdollisesti itse käytetty sovellus ei toimi optimaalisesti”, Paatsila kuvailee.

Kaupallisten operaattoreiden tarjoama langattomien laajakaistapalveluiden tiedonsiirtonopeus vaihtelee merkittävästi ja riippuu monesta seikasta, kuten operaattorin verkon kattavuudesta, käyttäjän sijainnista ja käytön ajasta, operaattorin käyttämästä verkkoteknologiasta, päätelaitteen ominaisuuksista sekä yleisestä verkon kuormitustasosta. Erillisverkot rakentaa omat palvelunsa osittain näiden kaupallisten operaattoreiden verkkojen päälle.

”Koska Erillisverkkojen asiakkaat toimivat ympäristössä, jossa on kyse ihmisten turvallisuudesta, verkon laadulla on merkittävä rooli”, Paatsila toteaa.  Hänen mukaansa Erillisverkot pystyy – yhteistyön kautta – palvelemaan viranomaisia parhaalla mahdollisella tavalla näiden kriittisissä tiedonsiirtotarpeissa.