alkuun

Virve 2.0 mahdollistaa maailmanluokan viranomaisyhteistyön myös tulevaisuudessa

Erillisverkkojen johtama kehitystyö kohti laajakaistaista Virve 2.0 -viranomaisverkkoa on yksi valtion tärkeimmistä ict-hankkeista lähitulevaisuudessa. Virve 2.0 on iso harppaus myös kansainvälisessä mittakaavassa, sillä se tuo mobiililaajakaistapalvelut viranomaisten käyttöön nyt valittujen kaupallisten yhteistyökumppanien kanssa.
4G 5G turvallisuus

Erillisverkot toteuttaa Virve-viranomaisverkon seuraavan sukupolven ratkaisun yhteistyössä Elisan ja Ericssonin kanssa. Elisa toteuttaa 4G- ja 5G-radioverkkopalvelun sekä maantieteellisen peittoalueen laajentamisen nykyistä Virveä vastaavaksi. Ericsson puolestaan toimittaa Erillisverkoille keskeisimmät tietojärjestelmät, joiden avulla hallitaan verkon ja keskeisten tietojärjestelmien kokonaisuutta sekä varmistetaan tietoturvallisuus ja varautumiskyky. Kumppanit on valittu tarjouskilpailulla.

Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist ja yksikönpäällikkö Antti Kauppinen kertovat, mitä hyötyä Virve 2.0 tarjoaa palvelua käyttäville turvallisuusviranomaisille ja -toimijoille ja millaisen muutoksen se tuo heidän työhönsä.

Miksi Virve 2.0 -kehitystyötä on tarpeellista tehdä, liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist?

”Nykyinen Virve-verkko toimii todistetusti koronakriisin kaltaisessa poikkeustilanteessakin, mutta sen teknologia tulee väistämättä tiensä päähän tällä vuosikymmenellä.

Kaupallisilla toimijoilla on laaja osaaminen yhteyksien ja teknologian jatkuvasta kehittämisestä ja Virve 2.0 rakentamiseen tähtäävä yhteistyömalli mahdollistaa sen, että viranomaisten käytössä on tulevaisuudessakin parhaat keinot kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. Virve 2.0:n teknologia tukee asiakkaidemme, kuten poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, puolustusvoimien ja hätäkeskuslaitoksen, päätöksentekoa ja tehostaa niiden toimintaa.

Erillisverkot hallitsee verkon ja keskeisten tietojärjestelmien kokonaisuutta sekä varmistaa tietoturvallisuuden ja varautumiskyvyn. 4G- ja 5G-tukiasematekniikka ostetaan palveluna Elisalta. Käyttöön tuleva keskeinen teknologia ja tietojärjestelmät puolestaan tulevat Ericssonilta.”

Liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.
Liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist

Miten Virve 2.0 -hanke etenee?

”Otamme Virve 2.0 -palveluista ensimmäisenä käyttöön mobiililaajakaistan, joka mahdollistaa ennen kaikkea turvallisuusviranomaisten entistäkin toimivamman yhteistyön.

Virve 2.0 -hankkeen myötä Suomessa otetaan käyttöön ensimmäisten maiden joukossa maailmassa uuden sukupolven teknologiaa viranomaisyhteistyössä. Vastaavasta teknologiasta on kokemuksia vasta muutamassa maassa, kuten Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa.

Suomen osaaminen turvallisuusviranomaisten yhteistyössä on ollut jo nykyisenkin Virve-verkon ansiosta kansainvälisellä tasolla ainutlaatuista – jopa maailman parasta. Esimerkiksi siinä missä Suomessa tavoittaa kaikki turvallisuusviranomaiset yhdestä hätänumerosta, on vaikkapa toisessa maassa käytössä kolme hätänumeroa – yhdestä tavoittaa poliisin, toisesta pelastustoimen ja kolmannesta ensihoidon.”

Miten Virve 2.0 käyttöön ottaminen näkyy turvallisuusviranomaisten arjessa, yksikönpäällikkö Antti Kauppinen?

”Perinteisesti turvallisuusviranomaiset viestivät toistensa kanssa ryhmäpuheella, jonka Virven nykyinen radioverkko mahdollistaa. Tämä on mahdollista jatkossakin, mutta mobiililaajakaistan ja uuden teknologian avulla esimerkiksi kenttätilanteesta voi jakaa tilannekuvaa eri viranomaisten kesken.

Kun esimerkiksi tehdaspalossa arvioidaan, kuinka monta yksikköä paikalle tarvitaan sammutustehtäviin, voi visuaalisuudesta olla ratkaisevasti apua päätöksenteossa.”

Yksikönpäällikkö Antti Kauppinen.
Yksikönpäällikkö Antti Kauppinen

Miten tietoturva ja kriittinen viranomaistoiminta varmistetaan Virve 2.0 -hankkeessa?

”Tietoturvasta ja kriittisestä viestiliikenteestä vastaaminen ovat edelleen täysin Erillisverkkojen hallinnassa. Käytännössä ainoastaan Erillisverkot hallinnoi kriittisimpiä osia. Jo nykyinen Virve takaa turvallisuusviranomaisten ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisen yhteistyön, eikä tämä tule muuttumaan tulevaisuudessa.

Lakimuutosten myötä turvallisuusviranomaisten käytössä on etuoikeustoimenpiteet eli niin sanottu mobiiliverkon ohituskaista. Tämä on merkittävä muutos aiempaan. Käytännössä esimerkiksi massatapahtuman ruuhkauttamasta mobiiliverkosta voidaan ottaa muilta käyttäjiltä palvelukaistaa pois, jotta kriittinen viranomaistoiminta voidaan varmistaa. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista, vaan eri viranomaiset ovat vastaavissa tilanteissa voineet kommunikoida vain Virve-verkon kautta.”

Miten Virve 2.0 -hanke etenee?

”Kun Virve 2.0-hankkeen ensimmäistä vaihetta aletaan nyt rakentaa, käynnistyy samalla myös hankkeen toinen vaihe. Edessä on lisää kilpailutuksia, joissa hankitaan käyttöön otettavat viestintäsovellukset ja päätelaitteet.

Kokonaisuutta voisi kuvata pelkistetysti seuraavasti: ensimmäisessä vaiheessa teemme loppukäyttäjälle priorisoidun sim-kortin, toisessa vaiheessa viestintäsovellus tuo ihmiselle applikaation Virve 2.0 päätelaitteen näytölle.”

Koska Virve 2.0 on käytössä?

”Olemme tehneet viranomaisverkon kehitystä alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ennen kuin Virve 2.0 on kokonaisvaltaisesti käytössä, tarvitaan lukuisia yhteisiä koeponnistuksia ja testauksia – joita on toki tehty jo kilpailutusvaiheessakin. Vasta kun asiakas toteaa toiminnan riittävän hyväksi, se voidaan ottaa käyttöön.

Uusia palveluita otetaan porrastetusti käyttöön jo matkan varrella, mutta kokonaisuudessaan ne ovat käytettävissä arviolta vuonna 2023. Nykyinen Virve jatkaa uuden Virve 2.0 -verkon rinnalla ainakin vuoden 2025 loppuun saakka. Kun Virve 2.0 -hanke aikanaan päättyy, tavoitteena on, että voimme palveluntarjoajana hallita jatkuvaa muutosta mahdollistamalla Virve-palveluiden ketterän kehittämisen.”

Virven ensisijaisia käyttäjiä:

 • Pelastustoimi
 • Poliisi
 • Sosiaali- ja terveystoimi
 • Puolustusvoimat
 • Rautatiet
 • Rajavartiolaitos
 • Tulli
 • Hätäkeskuslaitos
 • Liikenne- ja viestintävirasto
 • Väylävirasto
 • Yleisradio
 • Ilmatieteen laitos
 • Sähkö- ja energia-alan toimijat
 • Turvallisuus- ja teleyritykset
 • Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne (esim. metrot ja raitiovaunut)

Lue lisää

Tiedote: Erillisverkkojen kumppaneina tulevaisuuden viranomaisverkko Virven toteuttamisessa Elisa ja Ericsson

Virve 2.0 mobiilistrategia

Virve 2.0 saa vahvan tuen ylimmältä virkamiesjohdolta

Tutkimus: Ilman viranomaisverkko Virveä Suomen turvallisuus vaarantuisi

Nyky-Virve voimissaan vielä vuosia

Viranomaisviestintä saa ohituskaistan

Virve 2.0:n kilpailutus käynnistyy