alkuun

Viranomaisviestintä turvattava kaupallisissa verkoissa

Yhteistyön tarve viranomaisten, kaupallisten operaattorien ja verkkotoimittajien kesken on ennennäkemättömän suuri.
laajakaista LTE tulevaisuus

Viranomaisviestinnän kasvava tarve laajakaistaiselle langattomalle tiedonsiirrolle luo uusia vaatimuksia mobiiliverkoille. Käytännössä kyse on kuvien ja liikkuvan kuvan välittämisestä viranomaisviestinnässä nykyisin käytössä olevan puhe- ja lyhytsanomaviestinnän rinnalla.

Olennainen kysymys on viranomaisviestinnän turvaaminen kaikissa oloissa, kun viranomaisviestintä siirtyy käyttämään kaupallisia verkkoja. Viranomaisten viestiliikenne pitää voida priorisoida tilanteissa, joissa verkon kapasiteetti on täynnä.

Viranomaisten viestiliikenne pitää voida priorisoida tilanteissa, joissa verkon kapasiteetti on täynnä.

Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäen mukaan on tärkeää, että kaikki kaupalliset operaattorit ja sitä kautta myös operaattoreiden verkkotoimittajat saadaan mukaan yhteistyöhön verkkojen kehittämiseksi. LTE-standardeihin eli 4G-verkkoihin tulossa olevat uudet, viranomaisviestintää turvaavat vaatimukset koskettavat sekä operaattoreita että heidän toimittajiaan.

”Kaupallisen operaattorin pitää tilata verkko toimittajiltaan tietyillä ominaisuuksilla, ja silloin pitää olla selvä kuva siitä, mitä verkoilta vaaditaan. Turvallisuus tehdään yhdessä, ja kaikkien eri tasojen on oltava mukana työssä”, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäen mukaan yhteistyön tarve ja määrä ovat ennennäkemättömän suuria. Viranomaisten on tehtävä uudenlaista yhteistyötä kaupallisten operaattoreiden suuntaan, ja operaattoreilta on löydyttävä valmiuksia viranomaisten kanssa toimimiseen. Jatkossa operaattoreidenkin välinen yhteistyö voi nousta uudelle tasolle, jos kotimaan viranomaisviestinnän käyttöön tulee tarvittaessa kansallinen verkkovierailu.

Koko palveluketju haltuun

Lehtimäen mukaan Erillisverkkojen asiakkaiden eli viranomaisten halu on se, että alusta saakka heitä palvelee turvallisuuskriittisten toimijoiden yhteinen palveluoperaattori, joka tuottaa tarvittavat palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluoperaattorin tulee olla pysyvä, valtiollisessa ohjauksessa oleva toimija, jolla on niin hyvä toimialatuntemus, ettei toimialojen itse ei tarvitse kasvattaa teknistä ymmärtämystään koko ajan monipuolistuvassa maailmassa. Viranomaisten toiminnan kannalta olennaista on se, että verkko toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa, ei sen taustalla oleva teknologia.

”Yksi tärkeä etu viranomaisille on se, että kaupallisten operaattoreiden kanssa tehtävän yhteistyön myötä viestintä ei ole sidottu johonkin tiettyyn teknologiaan vaan se on teknologiariippumatonta. Sitä kautta teknologisen kehityksen hyödyt saadaan viranomaisten käyttöön”, Lehtimäki sanoo.

Toistaiseksi teknologinen kehitys on ollut kaupallisen puolen vetämää, mutta jatkossa verkkojen uudenlaisen käytön myötä myös viranomaisilta voi tulla kehitystarpeita ja innovaatioita. Lisäksi viranomaisviestinnässä käytettävät päätelaitteet tulevat muuttumaan.

”Viranomaisille on avainasia, että heillä on hallinta verkkojen koko palveluketjuun. Erillisverkoissa olemme toteuttamassa koko palveluketjun ja tarjoamme asiakkaillemme ketjun hallinnan päästä päähän. Tunnemme viranomaisten tarpeet ja toteutamme palveluoperaattorina heidän tarvitsemansa palvelut.”

Viranomaisviestinnän testausta aidoissa ympäristöissä

Timo Lehtimäki seisoo meren rannalla. Taustalla näkyy Katajannokka ja laiturissa olevia jäänmurtajia.
Erillisverkot on aloittamassa ensimmäisiä testauksia käytössä olevissa kaupallisissa verkoissa, Timo Lehtimäki kertoo.

Kaupallisten verkkojen testaaminen viranomaiskäytössä on vasta alkumetreillä. Maailmallakin loppuun asti toteutetut viranomaisviestinnän etuoikeuden takaavat ratkaisut ovat harvinaisia. Kriittistä turvallisuustoimintaa ei voida laskea verkkoja koskevien lupauksien vaan testattujen ja koeteltujen ratkaisujen varaan, joten käytännön testaaminen on ainoa tapa varmistua verkkojen halutusta toiminnasta.

Erillisverkoilla on meneillään hankkeita, joissa tullaan tekemään ensimmäisiä testauksia käytössä olevissa kaupallisissa verkoissa. Suljetuissa oloissa tehtyjen kokeilujen jälkeen testausta on tarkoitus tehdä esimerkiksi suurissa yleisötilaisuuksissa vielä kuluvan kevään aikana.

”Mobiiliverkkojen suorituskyvyn kartoittamisen aloittaminen mahdollisimman pian on tärkeää. Vain aidoissa ympäristöissä toteutetut kokeilut antavat tietoja tekniikan toimivuudesta tositilanteessa”, Lehtimäki sanoo.