alkuun

Viranomaisviestien kulku varmistettava myös digitalisaation uudessa vaiheessa

Uuden sukupolven matkapuhelinverkkojen (4G) edellyttämiä radiotaajuuksia otetaan käyttöön vauhdilla. Puhelinoperaattorien väliseen huutokauppaan 700 MHz:n taajuudet tulevat tämän vuoden lopulla. Radiotaajuuksien jaon yhteydessä on nykyistä Virve-viranomaisverkkoa hoitavan Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtajan Timo Lehtimäen mukaan varmistettava, että viestinvälitys keskeisten viranomaisten välillä sujuu jatkossakin kitkattomasti ja ennen kaikkea turvallisesti.

Viranomaisten välinen sujuva tiedonvälitys on yhä tärkeämpää. Viranomaiset tarvitsevat jatkossa huomattavasti enemmän laajakaistaista tiedonsiirtoa, kun viestien välitys siirtyy entistä enemmän puheesta bitteihin ja mm. elävään kuvaan. Nykyinen Virve-verkko ei siihen taivu.

Virven käyttäjänä Suomi on ollut viranomaisten välisen yhteydenpidon mallimaita Euroopassa. Hyvä tilanne voidaan toimijoiden yhteistyöllä säilyttää myös uusien verkkojen tullessa käyttöön, sanoo Lehtimäki.

Yhteiskunnan toiminnan ja turvallisuuden kannalta kriittiset viestit ja tietoyhteiskunnan palvelut kulkevat nykyisin Erillisverkot-yhtiön kautta. Se takaa viranomaisille ja huoltovarmuuden kannalta kriittisille toimijoille turvalliset ja toimintavarmat yhteydet kaikissa olosuhteissa.

Kansalaisten ja viranomaisten kannalta ongelmaton ja turvallinen tilanne voidaan säilyttää ja viranomaisten välistä tiedonkulkua jopa merkittävästi parantaa, kun seuraavan sukupolven viranomaisradioverkon käyttöönoton yhteydessä otetaan kattavasti huomioon myös viranomaisten turvallisuuteen liittyvät erityistarpeet, sanoo Lehtimäki.

Erillisverkoilla on tehtävästään pitkä kokemus ja hyvä osaaminen. Yhtiön päämääränä on säilyttää nykyinen hyvä tilanne myös tulevaisuudessa teknologioista riippumatta. Tähtäimessä on tehokas ja turvattu viestinvälitys, jossa viranomaisten eritystarpeet tulevat huomioiduksi, riippumatta siitä, millä tekniikalla ja kenen hoitamana tavallisten suomalaisten viestit kulkevat.

Erillisverkot järjestää keskustelutilaisuuden viranomaisten välisen yhteistyön merkityksestä kansalaisten turvallisuudelle SuomiAreenan yhteydessä tiistaina 12.7. klo 13.05–13.25. Paikkana MTV-yritysteltta, Antinkatu 5 / sisäpiha.

Keskustelijoina Hätäkeskuslaitoksen viranomaisyhteistyön johtaja Juha-Veli Frantti ja Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Lisätietoja:

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot Oy, puh. 050 514 8286
Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot Oy, puh. 040 756 0850