alkuun

Viranomaisverkko Virve takaa avun saamisen

Virve mahdollistaa ryhmäpuhelut ja tarjoaa viranomaisille erinomaisen työkalun yhteydenpitoon ja tilanteen johtamiseen.
viranomaisverkko virve

Viranomaisverkko Virve toimii myös silloin, kun tavallinen matkapuhelinverkko on täynnä. Ero tulee selväksi esimerkiksi isossa yleisötilaisuudessa. Kun pienelle alueelle on pakkautunut paljon älypuhelimia käyttäviä ihmisiä, matkapuhelinverkko voi mennä tukkoon eivätkä puhelut yhdisty. Sen sijaan paikalla olevan poliisin, palomiehen ja järjestyksenvalvojan käytössä oleva Virve-puhelin toimii aina.
Kansalaisten turvallisuuden kannalta viranomaisverkko Virve on varma avun tuoja. Viranomaisverkko on nimensä mukaisesti alusta asti suunniteltu viranomaisten ja muiden turvallisuuden kannalta tärkeiden toimijoiden käyttöön. Verkko kattaa käytännössä koko Suomen ja on hyvin toimintavarma, esimerkiksi laajat sähkökatkot eivät haittaa akuilla varustettujen tukiasemien toimintaa.

Samoin turvallisuustoimijoille on suunniteltu tehokkaat viestintämallit, joissa käytetään paljon ryhmäpuheluita. Suomalaiset viranomaiset toteuttavat mallia ”yksi puhuu ja moni kuuntelee”, joka on hyvin tehokas toimintatapa verkon kapasiteetin suhteen.

Virve mukana koko tehtävän ajan

Mitä yhteistä on liikenneonnettomuudella, sairauskohtauksella, kiireisellä synnytyksellä ja kadulla nähtävällä pahoinpitelyllä? Niissä kaikissa kansalaiset soittavat yleiseen hätänumeroon, ja hätäpuhelun jälkeen viranomaisverkko Virve astuu heti mukaan kuvaan.

Hätäkeskus käyttää Virveä yksiköiden lähettämiseen liikkeelle, ja yksiköt ja tehtävän johto viestivät Virven avulla koko tehtävän ajan. Viranomaisverkon hyödyntäminen on avainasemassa läpi eri viranomaisten toiminnan.

Erillisverkkojen kehityspäällikkö Antti Kauppinen.
Antti Kauppinen

”Viranomaisverkko turvaa viranomaisten viestinnän ja toimintakyvyn aikaan ja paikkaan katsomatta. Ja se taas turvaa kansalaisten avun saamista ja yhteiskuntaa tilanteessa kuin tilanteessa”, Virvestä vastaavan Erillisverkkojen kehityspäällikkö Antti Kauppinen tiivistää.

Esimerkiksi Turussa elokuussa 2017 tapahtuneissa puukotuksissa Virve mahdollisti viranomaisten nopean toiminnan. Viranomaisten viestintä ja tilanteen johtaminen onnistuivat hyvin.

Kansalaisille Virve ei näy muuten kuin antenneina viranomaisautojen katoilla tai erikoisen näköisenä matkapuhelimena poliisien rintapielessä. Näkymätön turvan tuoja on silti koko ajan läsnä kaikkialla Suomessa.

Kuvaa puheen rinnalle

Jatkossa Virve-palvelut monipuolistuvat, kun kuva ja liikkuva kuva tulevat puheviestinnän rinnalle. Esimerkiksi videokuva onnettomuuspaikalta auttaa viranomaisia entistä paremman tilannekuvan muodostamisessa.

”Teknologia kehittyy ja sen mukana kehittyvät ihmisten tavat hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Viranomaisten tarpeet seuraavat yleistä trendiä”, Antti Kauppinen sanoo.

Kuvamateriaalin välittäminen vaatii laajakaistaista verkkoa, käytännössä 4g-verkkoa. Nykyinen viranomaisverkko pohjautuu kapeakaistaiseen Tetra-teknologiaan, joka sopii erinomaisesti puheviestintään mutta ei laajempaan datan välittämiseen. Sen vuoksi viranomaisten viestintä tulee jatkossa hyödyntämään kaupallisia laajakaistaverkkoja. Turvallisuuden kannalta kriittinen viestintä varmistetaan kaikissa olosuhteissa viranomaisliikenteen priorisoinnilla.

Siirtymä uuteen malliin tehdään hallitusti. Antti Kauppisen mukaan nyky-Virve säilyy pitkälle 2020-luvulle.