alkuun

Viranomaisverkko kehittyy yhteistyössä operaattoreiden kanssa

Viranomaisverkko Virven tekniset vaatimukset kasvavat, kun langattoman laajakaistaisen tiedonsiirron tarve lisääntyy. Jatkossa keskeistä on yhteistyö kaupallisten verkko-operaattoreiden kanssa. Uudenlainen tapa tuo etuja viranomaisviestintään.

Kuvien ja liikkuvan kuvan välittämisen tarve turvallisuustoiminnassa kasvaa, ja se vaatii Virven verkkoteknologian kehittämistä. Kuvamateriaalin välittäminen onnistuu langattomalla, laajakaistaisella 4G-tekniikalla. Kuvien avulla viranomaisten tilannekuva esimerkiksi onnettomuuspaikalta tulee olemaan nykyistä tarkempi.

”Laajakaistainen datan välitys mahdollistaa digiloikan turvallisuustyössä, jota voidaan tulevaisuudessa tehdä uusilla tavoilla”, Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

”Esimerkiksi kypäräkameran kuvaa ei voida Virven nykytekniikalla välittää, mutta jatkossa se on mahdollista. Myös Virven päätelaitteet voivat tulevaisuudessa olla mitä tahansa”, Lehtimäki antaa esimerkkejä.

Lisäksi esimerkiksi robotteja ja lennokkeja voidaan käyttää palo- ja piiritystilanteissa. Laitteet voidaan lähettää välittämään kuvaa paikkoihin, jotka ovat ihmiselle vaarallisia – se parantaa paitsi tilannekuvaa myös työturvallisuutta.

Kaupalliset toimijat mukaan

Uuden laajakaistaisen tiedonsiirron suhteen Virvessä otetaan nyt ensiaskeleita erilaisissa pilottihankkeissa. Lehtimäen mukaan valmiin mallin ottaminen muualta on vaikeaa, koska kaikkialla pohditaan samoja kysymyksiä.

Suuri mullistus on se, että jatkossa Virven palveluja tuotetaan yhdessä kaupallisten verkko-operaattoreiden kanssa, ei enää vain viranomaisvoimin. Erillisverkot tuntee eri käyttäjäryhmien tarpeet ja pystyy kehittämään heille erilaisia tilannejohtamisen palveluja. Palvelut mahdollistavan laajakaistaisen verkon tarjoavat yritykset.

”Tähän asti olemme olleet itsenäinen toimija, jatkossa olemme yhteistyön tekijä”, Lehtimäki tiivistää ajattelutavan muutoksen.

Uusi yhteistyö tuo viranomaisviestintään selkeitä etuja. Kaupallisten toimijoiden mukana oleminen tarkoittaa jatkuvaa teknologian kehittämistä, mikä tuo uusia ratkaisuja myös viranomaisviestintään. Samalla Virven vanhat hyvät ominaisuudet säilyvät.

”Tetra-teknologiaan perustuva Virve ei tule poistumaan vielä pitkään aikaan, vaan pysyy mukana uuden 4G-verkon rinnalla. Tetran toiminnallisuutta ylläpidetään, ja uutena mukaan tuodaan valtakunnan rajojen yli operoiminen”, Lehtimäki sanoo.

”Kokonaan 4G-teknologiaan siirrytään siinä vaiheessa, kun uusi tekniikka on niin sanotusti mission critical eli ehdottoman toimintavarmaa turvallisuustyön vaatimusten kannalta. Ajallisesti puhutaan noin kymmenestä vuodesta.”

Etuajo-oikeus turvattava

Kaupallisia verkkoja tulee tukevoittaa, jotta ne täyttävät turvallisuustoiminnan kriteerit. Se tarkoittaa esimerkiksi verkkoyhteyksien kahdentamista ja varavoimaratkaisuja.

Olennainen kysymys on riittävän kaistan turvaaminen viranomaisten viestiliikenteelle. Verkoista on löydyttävä tilaa kriittiselle viestinnälle aina, myös kuormitushuippujen aikana. Lehtimäki vertaa tilannetta hälytysajossa olevaan ambulanssiin.

”Muut autot väistävät ja tekevät tilaa, jos hälytysajoneuvoille ei ole omaa kaistaa. Sama tulee pystyä tekemään tietoliikenteessä.”

Jos verkko on täynnä, muuta liikennettä pudotetaan pois, jotta kriittiselle viranomaisviestinnälle saadaan kaistaa. Viestiliikenteen priorisointi on yksi verkkojen tulevan standardoinnin avainkysymyksiä. Timo Lehtimäki uskoo kaupallisilla operaattoreilla olevan halua sitoutua suomalaisten turvallisuuden ylläpitoon.

”Kehitysaskeleiden kautta viranomaiset voivat tehdä työnsä entistä tehokkaammin ja edullisemmin. Virven kehitystyö lähtee turvallisuuskriittisen työn helpottamisesta.”

Lisätietoa:

Virvestä voit lukea lisää Virve-factsheetista.

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot Oy, puh. 050 514 8286
Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot Oy, puh. 040 756 0850

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(a)erillisverkot.fi tai etunimi.sukunimi-sukunimi(a)erillisverkot.fi