alkuun

Verkkovierailulla tehoa viranomaisten yhteistyöhön rajaseudulla

Suomi ja Norja aloittavat uuden yhteistyön viranomaisverkkojen käytössä. Jatkossa maiden viranomaiset käyttävät rajaseudulla yhteistä viestintäkanavaa, mikä parantaa yhteistoimintaa. Tekninen valmius verkkovierailuun valmistuu tämän vuoden aikana. Suomella ja Norjalla on pohjoisessa 736 kilometriä yhteistä rajaa. Lapin harvaan asutulla rajaseudulla maiden viranomaiset ovat tottuneet tekemään yhteistyötä ja toimimaan joustavasti.

Nyt rajan ylittävä viranomaisyhteistyö nousee uudelle tasolle, kun Suomi ja Norja aloittavat viranomaisverkkojensa Inter-System-Interface- eli ISI-käytön. Kyseessä on verkkovierailu, jossa viranomaiset käyttävät yhteistä viestintäkanavaa ja -ryhmiä. Virve-palveluiden liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvistin mukaan verkkovierailu tehostaa kommunikointia ja yhteistoimintaa.

”Viranomaisverkon operaattorina luomme tekniset olosuhteet, joissa viranomaisilla on mahdollisuus kommunikoida paitsi kotimaassa, myös rajan yli. Tekninen valmius on tarkoitus saavuttaa vuoden 2017 aikana”, Vinkvist kertoo.

Suomessa viranomaisilla on käytössä Airbusin toimittama verkko, norjalaisilla Motorolan verkko. Niiden tekniseen yhteensovittamiseen voidaan ottaa mallia Ruotsin ja Norjan verkkoyhteistyöstä, jossa vastaava on jo tehty. Ruotsi ja Norja ovat ottaneet oman ISIn käyttöön vuoden 2016 lopussa, ja virallisesti maiden välinen viranomaisverkko avataan maaliskuussa.

Yhteiset toimintamallit avainasemassa

Viranomaistoiminnassa pelkkä verkkojen tekninen yhdistäminen ei riitä, vaan eri maiden viranomaisten pitää sopia käytettävistä johtamis- ja viestintämalleista keskenään. Se on haastavaa, koska vastaan tulee lainsäädäntöön, toimivaltuuksin ja johtamissuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

”Viranomaiset ovat tarkkoja omasta toimivallastaan ja toisaalta siitä, että he eivät mene toisten viranomaisten toimivallan alueelle. Kun naapurimaan toimintamallit poikkeavat oleellisesti omista malleista, vaaditaan paljon harjoitusta, jotta yhteistyö toimii tositilanteessa”, Vinkvist sanoo.

Esimerkiksi voi ottaa tulipalon. Norjassa poliisi on johtovastuussa siinäkin, kun Suomessa operaation ruorissa on pelastuslaitos. Toimintamallien yhteensovittaminen vaatii paljon työtä.

”Kun viestintä- ja johtamismallit on harjoiteltu etukäteen, kriisitilanteessa on käytössä koeteltu viestintätekniikka ja harjoitelleet ammattilaiset”, Vinkvist kuvaa tulevaa.

Onnistuneen yhteistoiminnan taustalla on yleinen luottamus omiin ja naapurimaan viranomaisiin sekä viran-omaisten kokemusta yhteistyöstä yli organisaatiorajojen. Suomessa ja Pohjoismaissa näissä asioissa ollaan Euroopan edelläkävijöitä – se luo hyvän pohjan rajat ylittävälle yhteistyölle.

Seuraavana vuorossa Ruotsi

Virve-verkossa kulkee viikossa 50 miljoonaa lyhytsanomaviestiä, jotka sisältävät esimerkiksi paikkatietoja. Lyhytsanomaviestit ovat turvallisuustoiminnan kannalta olennainen osa, ja maiden viranomaisverkkojen tietojärjestelmien mahdollinen myöhäisempi yhdistäminen toisi huomattavia etuja rajaseudulla toimimiseen.

”Tietojen avulla esimerkiksi nähdään rajasta riippumatta, missä lähin tehtävään tarvittava yksikkö on ja miten hälytys kannattaa kohdentaa”, Jarmo Vinkvist sanoo.

Rajalla toimimisen lisäksi viranomaisten verkkovierailu avaa Vinkvistin mukaan uusia mahdollisuuksia valtiovierailujen turvallisuuteen liittyvään viestintään. Siinäkin kyse on maiden välisestä kanssakäymisestä ja luottamuksesta.

Tulevaisuudessa viranomaisverkkojen verkkovierailu on tarkoitus toteuttaa myös Ruotsin kanssa. Ruotsalaisten kanssa on jo tehty valmistelutyötä, mutta päätöksiä ei vielä ole tehty.

Lue lisää Virvestä oheisesta Fact sheetista.

Lisätietoa:

Jarmo Vinkvist, liiketoimintajohtaja, Virve-palvelut, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 501 5195

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 050 514 8286

Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 756 0850

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi tai etunimi.sukunimi-sukunimi@erillisverkot.fi