alkuun

Uusi sovellus tuo Virven älypuhelimeen

Testikäytössä oleva uusi Virve-sovellus on ensimmäinen konkreettinen askel kohti viranomaisviestinnän laajakaistamaailmaa.
tietoturva tilannekuva Virve-puhelin

Viranomaisverkon kulmakiviä ovat luotettavuus, turvallisuus ja saatavuus. Verkon on toimittava kaikissa olosuhteissa, jotta viranomaisten turvallisuuskriittinen viestintä sujuu tilanteessa kuin tilanteessa. Koeteltuun Tetra-teknologiaan perustuva verkko on viranomaisviestinnän perusta.
Nyt saa viranomaisverkko Virven älypuhelimeen uuden sovelluksen avulla. Verkon käyttäjän näkökulmasta ainoa muutos on se, että tutun Tetra-puhelimen lisäksi Virveä voi käyttää myös älypuhelimella. Applikaatiosta löytyvät tutut ryhmäkansiot, yksilöpuhelut, statusviestit ja muut toiminnot kuten nykyisestä Tetra-puhelimestakin. Sovelluksessa Virveä käytetään aivan samalla tavalla kuin ennenkin.

Erillisverkkojen tuotepäällikkö Tommi Lahtinen.
Tommi Lahtinen

”Applikaatio on ensimmäinen askel kohti viranomaisviestinnän tulevaisuuden lte- eli laajakaistapalveluja”, Erillisverkkojen tuotepäällikkö Tommi Lahtinen sanoo.

Laajakaistainen palvelu mahdollistaa jatkossa kuvan ja liikkuvan kuvan välittämisen, mikä auttaa paremman tilannekuvan muodostamista. Lahtisen mukaan Virve-sovellus on päänavaus, jonka kautta Erillisverkot pääsee rakentamaan asiakkaidensa tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja.

”Virven taustalla oleva teknologia on näkymätön asiakkaalle. Nyt taustalla on Tetra-teknologia, tulevaisuudessa lte-teknologia. Käyttäjälle avainasia on verkon luotettavuus teknologiasta riippumatta.”

Kovennettuja älypuhelimia

Sovellus on Virve-verkon lisäpalvelu, joka tulee olemassa olevan palvelun rinnalle, ei korvaamaan sitä. Lahtisen mukaan applikaatio mahdollistaa uudenlaista, tarvittaessa myös hieman kevyempää Virven käyttöä.

Yksi esimerkki on sairaalaympäristö, jossa on paljon taustapäivystyksiä. Muualla kuin sairaalassa päivystävät lääkärit voivat älypuhelimessa olevan applikaation avulla hoitaa Virven ryhmäpuhelut ja olla koko ajan tavoitettavissa ilman erillistä laitetta.

”Viranomaiskäytön suojaustason ja turvallisuuden vaatimukset asettavat rajoja käytettäville älypuhelimille. Puhelinten tulee olla ohjelmistoltaan ja ominaisuuksiltaan niin sanotusti kovennettuja eli turvallisia”, Lahtinen sanoo.

”Nykyinen älypuhelinteknologia mahdollistaa lähes mitä tahansa, mutta viranomaistoiminnan erityisvaatimukset asettavat omat tiukat rajansa”, hän jatkaa.

Asiakastestaus alkamassa

Virve-sovellus on parhaillaan koekäytössä Erillisverkoissa. Sovellus vaatii Virve-verkon ohjelmistotason nostoa sekä verkon keskuksiin tehtäviä fyysisiä muutoksia. Erillisverkkojen sisäisen testauksen kautta mahdolliset viat ja toimimattomuudet saadaan karsittua pois.

Kun verkon ominaisuudet ovat halutulla tasolla ja sovelluksen lastentaudit on saatu pois, Virve-asiakkaat otetaan mukaan testikäyttöön ensi vuoden alussa. Lahtisen mukaan tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen asiakasotos koekäyttämään sovellusta.

”Erilaisia asiakkaita kaikista asiakassegmenteistä, erilaisia tilanteita, ja ympäri Suomea. Jos kaikki menee kitkatta, sovellus voi olla käytössä jo vuoden 2018 lopussa tai vuoden 2019 alussa”, tuotepäällikkö sanoo.

Lahtinen painottaa sitä, että Tetra- ja lte-maailmojen yhdistäminen on kaikille uutta.

Viranomaisviestinnän siirtyminen laajakaistamaailmaan on pitkä prosessi, jossa edetään harkituin askelin.