alkuun

Tutkimus: Kriittinen tieto monille vierasta

Kriittisen tiedon turvaaminen on Erillisverkkojen tärkeimpiä tehtäviä. Kriittisellä tiedolla tarkoitetaan yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä ja suojattavia tietoja.
kokonaisturvallisuus turvallisuuskriittiset palvelut Tutkimus

Suomen Erillisverkkojen teettämän tutkimuksen mukaan peräti 74 prosenttia haastatelluista asiantuntijoista ajattelee, etteivät suomalaiset ymmärrä riittävästi, mikä on yleisen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Erityisesti näin ajattelevat puolustusvoimien sekä poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin edustajat.

Kriittistä tietoa ovat koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeät ja suojattavat tiedot.

Kaaviokuva tutkimuksen tuloksista väitteeseen Suomalaiset ymmärtävät riittävästi, mikä on yleisen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Vastaajista 20 prosenttia vastasi kyllä ja 74 prosenttia ei.

Tutkimukseen vastanneet asiantuntijat tunnistivat valtion kokonaan omistaman Erillisverkkojen roolin yhteiskunnan turvallisuuden rakentajana hyvin. Yhtiötä pidettiin luotettavana, turvallisena ja asiantuntevana.

Erillisverkot turvaa yhteiskunnan kriittistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palveluja tarjoamalla viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille turvalliset ja toimintavarmat ICT-palvelut kaikissa oloissa.

Kriittisen infran lamauttaminen uhkana

Vastanneista asiantuntijoista 86 prosenttia arvioi, että Suomessa kriittisestä tiedosta on turvassa ainakin osa. Viisi prosenttia arvioi, että kriittinen tieto ei ole lainkaan turvassa ja vain neljä prosenttia katsoo, että kaikki kriittinen tieto on Suomessa turvassa.

Vastaajista hieman alle puolet eli 49 prosenttia on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että Suomessa on varauduttu hyvin kansainvälisiin uhkiin. Pahimpana turvallisuusuhkana Suomelle asiantuntijat pitivät kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia, jotka kykenisivät lamauttamaan yhteiskunnan kriittisen infran.

”Kyberturvallisuus, poliittinen vaikuttaminen päätöksentekoon, valintoihin, kauppapolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan. Suomen ulkopuolelta tulevat kyberhyökkäykset nimenomaan”, tiivisti eräs vastaaja näkemänsä uhat.

Vastaajista 91 prosenttia oli samaa tai melko samaa mieltä siitä, että yhteiskunnan edun kannalta on välttämätöntä pitää esillä turvallisuuskysymyksiä juuri nyt.

Suomen Erillisverkkojen maine- ja tunnettuustutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy talvella 2019. Siihen vastasi 410 asiantuntijaa, jotka työskentelevät huoltokriittisten yritysten, ministeriöiden, Puolustusvoimien, pelastus- ja poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja terveysalan sekä valtion virastojen ja laitosten palveluksessa.