alkuun

Turvallisuus taskussa: voiko puhelimeen luottaa?

Älypuhelin on yhä useammin käytössä myös turvallisuuskriittisissä tehtävissä. Mutta millaisia uhkia ja mahdollisuuksia mobiililaitteiden käyttö tuo turvallisuustoimijoille?
tilannekuva turvallisuuskriittiset palvelut Turvallisuusviestintä

Tavallinen älypuhelin on monissa tilanteissa käypä työkalu poliisille ja pelastuslaitokselle. Monenlaiset mobiilisovellukset hyödyttävät myös pelastusammattilaisia: esimerkiksi reaaliaikainen liikenteenseuranta tai karttapalvelu ovat heidän käytössään jatkuvasti. Älypuhelimen kiistattomien etujen rinnalla ammattilaiset joutuvat kuitenkin pohtimaan myös sovellusten ja laitteiden turvallisuutta.

”Käytämme jo nyt hyödyksi julkisia mobiilisovelluksia, mutta uusiinkin on tarvetta. Poliisissa kehitetään parhaillaan useita omia operatiivisia mobiilisovelluksia. Pilottivaiheessa on kenttäjärjestelmän mobiilisovellus, joka sisältää jatkossa meidän kenttätyön kannalta tärkeimmät toiminnot. Uuden sovelluksen avulla pystymme jatkossa hallitsemaan tilannekuvaa ja tehtäviä sekä tekemään rekisterikyselyitä ja monia muitakin tärkeitä toimintoja”, tietohallinnon hankepäällikkö Sasa Haavisto Poliisihallituksesta sanoo.

Janne Lautanala, Marko Hassinen, Antti Kauppinen ja Sasa Haavisto keskustelussa.
Janne Lautanala (vas.), Marko Hassinen, Antti Kauppinen ja Sasa Haavisto keskustelivat viranomaiskäyttäjien mobiiliviestinnän tarpeista ja mahdollisuuksista Erillisverkkojen Asiakas- ja Käyttäjäpäivien paneelissa.

Viranomaisten kesken Virve-puhelimella

Viranomaisverkkoa käyttävä Virve-puhelin on poliisille tärkeä työkalu silloin, kun viestitään turvallisuuskriittistä tietoa viranomaisten kesken. Toisaalta kansalaisten kanssa käydään keskustelua vaikkapa Twitterin välityksellä – sekin on tärkeä osa nykypoliisin viestintää ja toimintaa.

”Pelastustoimi odottaa mobiilikäyttöistä kenttäjohtojärjestelmää kuin kuuta nousevaa. Pelastuslaitokset ovat itsenäisiä toimijoita, ja sovellusten ja tietojärjestelmien käytössä on suuria laitoskohtaisia eroja. Yhtenäinen järjestelmä toisi tähän selkeyttä”, sanoo mobiililaitteiden tietoturvaa tutkinut erikoistutkija Marko Hassinen Pelastusopistosta.

Monet pelastuslaitosten kaipaamista palveluista paranevat lähivuosina laajakaistaisen Virve 2.0:n tulon myötä. Asiantuntijoiden mielestä kaikkea ei tarvitse eikä kannatakaan yhdistää ”samaan kapulaan”, sillä monille toiminnoille tarvitaan siihen erikoistuneita laitteita.

”Viranomaisverkko takaa turvallisuustoiminnassa häiriöttömyyden ja luotettavuuden, joka esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa on välttämätöntä. Periaatteessa tekniikka mahdollistaa palveluiden tuomisen samaankin laitteeseen, mutta onko se mielekästä?”, pohtii osastopäällikkö Antti Kauppinen Erillisverkoista.

Tiedon saatavuutta ei aina voida maksimoida, kun on huolehdittava tietoturvasta.

Turvallisuuskriittisten toimintojen rinnalla on käytössä jo nyt kolmansien osapuolten palveluita esimerkiksi liikenteen seurannassa.

”Traffic Management Finland Group tarjoaa tie-, raide- ja meriliikenteen lähes reaaliaikaisen seurannan avoimena datana Digitraffic-alustan kautta. Sen voi integroida mihin tahansa sovellukseen, jos tälle tiedolle on tarvetta”, sanoo TMFG:n teknologia- ja ekosysteemijohtaja Janne Lautanala.

Tilannekuvaan tietoa eri lähteistä

Myös HSL:n (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä) mobiilisovellus on pelastustoimijoiden paljon käyttämä palvelu.

”Tilannekuvaan on tärkeää liittää informaatiota eri lähteistä, ja tämä on ilman muuta mahdollista mobiiliteknologian kautta. Riskinä on kuitenkin dataähky: kun rajapintoja ja infoa on liikaa, tarvitaan seuraavaksi tekoälyratkaisuja informaation käsittelyyn”, Erillisverkkojen Antti Kauppinen muistuttaa.

Kun toimijoita on monta ja dataa tulee joka suunnalta, pitää olla oikeanlainen ymmärrys myös toisen viranomaisen toiminnasta.

Joskus on tehtävä myös valintoja turvallisuuden ja käytettävyyden välillä. Mobiilisovelluksissa turvallisuutta on helpompi kontrolloida kuin web-pohjaisissa sovelluksissa, mutta silti tietoturva on aina otettava huomioon turvallisuuskriittisissä toiminnoissa.

”Tiedon saatavuutta ei aina voida maksimoida, kun on huolehdittava tietoturvasta. Siksi erilaisten tietojen oikeanlainen luokittelu on ensiarvoisen tärkeää”, Kauppinen sanoo.

Turvallisuustoimijoiden yhteistyö on välttämätöntä, jotta tulevaisuuden puhelin – Virve 2.0:lla täydennettynä – vastaa lukuisiin haasteisiin.

”Kun toimijoita on monta ja dataa tulee joka suunnalta, pitää olla oikeanlainen ymmärrys myös toisen viranomaisen toiminnasta. On tärkeää keskittyä olennaiseen”, sanoo Pelastusopiston erikoistutkija Marko Hassinen.