alkuun

Tiedote 18.3.2021: Timanttiteko-palkinto 2020 Kyberturvallisuuskeskukselle

Turvallisuuskomitea on myöntänyt vuoden 2020 Timanttiteko-palkinnon Kyberturvallisuuskeskukselle Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tavoitteiden esimerkillisestä edistämisestä.
timanttiteko-palkinto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen ja sillä on merkittävä rooli digitaalisessa yhteiskunnassa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tietoturvan ylläpito ja kehittäminen, tietoturvaloukkausten havainnointi ja selvittäminen sekä eri organisaatioiden kouluttaminen ja tietojärjestelmien arviointi on välttämätöntä.

Viimeisen vuosikymmenen turvallisuuskehitystä ovat Suomessa leimanneet sekä kansallisen tason kyberuhkien lisääntyminen että kyberrikollisuuden kasvu. Uusiin uhkiin tarvitaan uutta kansallista toimintakykyä, ja Kyberturvallisuuskeskus on tärkeä osa näiden kykyjen kehittämistä. Tämä näkyy myös Timanttiteko-palkinnon 2020 osa-arvioinneissa, joissa Kyberturvallisuuskeskuksen osalta kiitettiin erityisesti ajankohtaisuutta ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tavoitteiden esimerkillistä edistämistä”, Turvallisuuskomitean puheenjohtaja Jukka Juusti sanoo.

Turvallisuuskomitea myöntää kerran vuodessa Timanttiteko-palkinnon hankkeelle, joka esimerkillisellä tavalla edistää yhteiskunnan turvallisuutta. Esityksiä voivat tehdä ministeriöt omalta hallinnonalaltaan sekä Huoltovarmuuskeskus.

Timanttiteko-palkinnon jakamista koordinoi Erillisverkot, jonka ydintehtävä on turvata yhteiskunnan kriittistä viestintää ja johtamista kaikissa olosuhteissa. Kyberturvallisuuskeskuksen palkitseminen oli Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäen mielestä tärkeä huomionosoitus.

Korona-aika on osoittanut, että kansalaisilla, mutta myös viranomaisilla ja muilla turvallisuustoimijoilla on halukkuutta ja valmiutta käyttää digitaalisia palveluita entistä enemmän. Kyberturvallisuuskeskus on esimerkillisellä tavalla edistänyt tieto- ja kyberturvallisuutta poikkeuksellisena aikana. Lämpimät onnittelut koko organisaatiolle!”

”Arvostamme Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle myönnetyn Timanttiteko-palkinnon korkealle – kiitos! Kyberturvallisuuden strateginen merkitys vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin toimialoihin ja sektoreihin. Edelläkävijyys lisääntyviä kyberuhkia vastaan edellyttää meiltä kaikilta jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja laajaa verkostomaista ja vastavuoroista yhteistyötä. Kyberturvallisuuskeskuksessa on asiaan erittäin omistautunut ja sitoutunut henkilöstö, joka tarttuu tehtäviin niiden vaatimalla vakavuudella ja ketteryydellä. Tunnustus antaa meille voimia ponnistella rikollisuutta vastaan jatkossakin”, iloitsee Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Palkinto jaetaan nyt 13:nnen kerran. Vuonna 2019 palkinnon sai tiedustelulain valmistelu.

Lisätietoja