alkuun

Tiedote: Virven tulevaisuus vahvistettiin lainsäädännöllä

Viranomaisverkko Virven kehittäminen asteittain laajakaistaiseksi tuli mahdolliseksi, kun tasavallan presidentti vahvisti lain sähköisen viestinnän palveluista 18.1.2019. Helmikuun alussa voimaan astuva laki on ehdoton edellytys, jotta Virven asema maailman parhaana viranomaisverkkona säilyy.

Virve siirtyy asteittain laajakaistaiseksi, mikä tuo viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille yhä laajemmat palvelut kriittiseen viestintään ja johtamiseen. Eri viranomaisilla on tarpeita muun muassa liikkuvan kuvan hyödyntämiseen onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa, ja laajakaistainen Virve mahdollistaa tämän turvallisuudesta tinkimättä.

Erillisverkot hyödyntää tulevaisuuden Virvessä kaupallisia matkapuhelinverkkoja. Lakimuutoksilla turvataan viranomaisten kriittisen viestinnän palvelun saatavuus ja laatu myös viestintäverkkojen ruuhkatilanteissa, jolloin viranomaiset ovat etusijalla suhteessa muihin käyttäjiin. Lisäksi viranomaisliittymät voivat käyttää muita verkkoja, jos kilpailutuksella valittu ensisijainen verkko ei ole käytettävissä.

”Meille Erillisverkoissa on tärkeää, että lainsäädäntö tukee tulevaisuuden palveluiden kehittämistä. Viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden palveluiden tulee toimia kaikissa olosuhteissa, myös kaupallisten matkapuhelinverkkojen ruuhkatilanteessa.” Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Tulevaisuuden Virve-palvelun, Virve 2.0:n, käyttöönotto aloitetaan vuonna 2022. Erillisverkot turvaa nyky-Virven palvelut niin pitkään, että eri toimijat pystyvät siirtymään uuteen teknologiaan hallitusti. Tetra-teknologiaan pohjautuva Virve palvelee viranomaisia ja muita turvallisuustoimijoita vielä pitkään, vähintään vuoteen 2025. Tetra-teknologia on tulossa kuitenkin tiensä päähän, eikä sillä voida enää varmistaa toimintavarmoja ja turvallisia palveluita useita vuosikymmeniä eteenpäin.

Erillisverkot kilpailuttaa tämän vuoden aikana verkko-operaattorit. Kilpailutuksen voittanutta verkkoa laajennetaan ja vahvistetaan, jotta viranomaisviestinnän tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Lisätietoja
Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni
Puh. 050 514 8286, etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi
Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni
Puh. 040 756 0850, etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi