Tiedote: Viranomaiset määrittelevät tulevaisuuden Virven – maailman paras viranomaisverkko rakennetaan yhdessä

Viranomaisverkko Virven vahvuus perustuu laajaan yhteistyöhön ja luottamukseen eri viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden välillä. Kun Virve siirtyy hallitusti uuteen teknologiaan, viranomaiset määrittelevät, millaisia palveluita tulevaisuuden verkossa on.

Erillisverkot toteuttaa turvallisuustoimijoille
toimintavarman mobiililaajakaistapalvelun hyödyntäen kaupallisten
operaattoreiden verkkoja. Virven siirtyminen laajakaistaiseksi palveluksi tukee
käyttäjien tarpeita: esimerkiksi onnettomuustilanteessa videokuvan lähettäminen
varmasti ja turvallisesti on pian mahdollista.

“Kaikki keskeiset viranomaiset ja turvallisuustoimijat määrittelevät
Virven tulevaisuuden palvelut ja palvelutason. On jokaisen suomalaisen etu,
että turvallisuustoimijoilla on tässä suhteessa vaativa maku. Meillä on nyt,
mutta myös tulevaisuudessa maailman paras viranomaisverkko,” Erillisverkkojen
liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist sanoo.

Yhteistyö kaupallisten
operaattoreiden kanssa on välttämätöntä jo tänä päivänä. Myös nykyisessä
Virvessä hyödynnetään kaupallisten operaattoreiden verkkoa ja elementtejä,
kuten siirtotieyhteyksiä. Verkkojen avoin kilpailutus aloitetaan vuonna 2019.
Jatkossa verkot kilpailutetaan uudestaan määräajoin.

“Tavoitteena on, että
liittymäkohtainen kustannus valtiolle laskee. Kannattaa myös huomioida, että
tulevaisuuden Virve tarjoaa merkittävästi monipuolisempia palveluita, muun
muassa viranomaisten kipeästi kaipaamia tilannekuva- ja videopalveluita,”
Vinkvist kertoo.

Uuden Virve-palvelun käyttöönotto aloitetaan vuonna 2022. Erillisverkot
turvaa nyky-Virven palvelut niin pitkään, että eri toimijat pystyvät siirtymään
uuteen teknologiaan hallitusti. Tetra-teknologiaan pohjautuva Virve palvelee
viranomaisia ja muita turvallisuustoimijoita vielä pitkään, vähintään vuoteen
2025. Tetra-teknologia on tulossa kuitenkin tiensä päähän, eikä sillä voida
enää varmistaa toimintavarmoja ja turvallisia palveluita useita vuosikymmeniä
eteenpäin.

Lisätietoja

Jarmo Vinkvist, liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni

puh. 040 501 5195, etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi

Katariina Salmisalo, viestintäpäällikkö, Suomen
Erillisverkot -konserni,

puh 040 701 6576, 
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi