alkuun

Tiedote: Suomi ja Ruotsi yhdistivät ensimmäisen viranomaisverkkojen välisen puhelunsa tänään

Suomen Virve- ja Ruotsin Rakel-viranomaisverkon välisessä verkkovierailussa (roaming) viranomaiset käyttävät yhteistä viestintäkanavaa kommunikoinnissaan. Erityisen tärkeä yhteys on rajaseudulla, jossa hätäkeskus ja sote-toimijat sekä poliisi-, pelastus-, tulli-, puolustus- ja rajavartiolaitos voivat onnettomuus- tai katastrofitilanteessa viestiä keskenään tietoturvallisesti samalla kaistalla ilman katkoja. Näin apua saadaan sitä tarvitseville aiempaa nopeammin ja varmemmin.

Viranomaisroamingilla tehostetaan yhteistoimintaa maidemme välillä hätätilanteissa. Nyt yhteistyö saadaan pohjoismaiseksi, mikä on tämän alueen turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Suomella ja Ruotsilla on 614 kilometriä yhteistä maarajaa. Harvaanasutulla alueella pelastustoimintaa voidaan nopeuttaa, jos naapurimaan lähempänä sijaitseva poliisin tai ensihoidon yksikkö hoitaa hälytyksen. Myös esimerkiksi maastopaloissa, isoissa kriiseissä ja onnettomuuksissa viranomaisyhteistyö ja auttaminen helpottuvat aikaisempaan nähden. Vastaava Suomen ja Norjan välinen viranomaisroaming aloitettiin marraskuussa 2018.

Tähän asti Virve-puhelinten ja muiden viranomaislaitteiden kuuluvuus naapurimaassa on loppunut pian raja-alueen ylittämisen jälkeen. Sen vuoksi Virve ja Rakel on yhdistetty Inter-System-Interface-ratkaisulla (ISI). ISI-ratkaisussa suomalaisella Virve-puhelimella voi soittaa viranomaispuheluja kaikkialle Ruotsin viranomaisverkkoon ja myös toimia ruotsalaisten Rakel-tukiasemien varassa. Vastaavasti ruotsalaiset viranomaiset voivat ottaa yhteyksiä kaikkialle Suomeen ja käyttää päätelaitteitaan kaikkialla Suomen Virve-verkossa.

Suomessa ja Ruotsissa viranomaisilla on käytössään Airbusin toimittama verkko, norjalaisilla Motorolan verkko. Nyt viranomaispuhelut onnistuvat Virve-Rakel-, Virve-Nødnett- sekä Rakel-Nødnett-verkkojen välillä. Seuraavassa vaiheessa kaikki kolme verkkoa yhdistetään.  Ruotsi ja Norja aloittivat viranomaisroamingin ensimmäisenä maailmassa kaksi vuotta sitten ja Suomi ja Norja toisena maailmassa vuonna 2018.

”Virve- ja Rakel-verkkojen omistajat määrittelevät sopimuksessaan pelisäännöt sekä esimerkiksi huollot, kustannusten jaon ja muut käytännön perusasiat. Palvelua käyttävät viranomaiset puolestaan sopivat järjestelmän käytöstä, puheryhmistä, käytännöistä ja vastuista – siitä, kenelle ja mihin ryhmään naapurin puolella missäkin tilanteessa soitetaan”, Virve-liiketoiminnasta Erillisverkoissa vastaava liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist kertoo.

Lisätietoa:
Jarmo
Vinkvist, liiketoimintajohtaja, Virve-palvelut, Suomen Erillisverkot -konserni,
puh. 040 501 5195
Mari Suokari-Pärssinen,
viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 756 0850

Sähköpostit
ovat muotoa: etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi tai
etunimi.sukunimi-sukunimi@erillisverkot.fi

Englanninkielinen tiedote