alkuun

Tarkka testaus tuo turvallisuutta

Toimiva viestintäteknologia pelastaa ihmishenkiä. Turvallisuusalan kansainväliset asiantuntijat urakoivat pitkiä päiviä testaten laajakaistaisia ratkaisuja Kuopion Plugtests-tapahtumassa.
turvallisuuskriittiset palvelut viranomaisverkko viranomaisviestintä

Korkeassa salissa käy hillitty, monikielinen kuhina. Pöytärivistöjen ja kaapeleiden keskellä istuu sata eri puolilta maailmaa tullutta asiantuntijaa. Heidän istuntonsa on yksi lenkki pitkässä kehitystyössä, joka jatkossa näyttäytyy seuraavan sukupolven viranomaisviestintänä – Suomessa Virve 2.0 -verkkopalveluna sekä sitä käyttävinä laitteina ja ohjelmistoina.

Kuopiossa järjestetty neljäs ETSI MCX Plugtests -tapahtuma kokosi syyskuun lopussa yhteen kymmenien yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajia eri puolilta maailmaa. He testasivat viikon ajan tulevaisuuden toimintokriittisissä MC-palveluissa tarvittavaa tekniikkaa.

Espanjalaiset Antoni Díaz de Cerio, Fidel Libera ja Antoni Izura.
Espanjalaiset Antoni Díaz de Cerio, Fidel Libera ja Antoni Izura säteilevät innostusta, vaikka takana on jo viisi päivää intensiivisiä ja haastavia testejä.

Savonia-ammattikorkeakoulun liikuntasalin ilma huokui intensiteettiä, onnistumisten ja vastoinkäymisten vuorottelua, kysymyksiä ja ratkaisuja.

”Ne, jotka kirjoittavat speksejä, asuvat stratosfäärissä”, analysoi tapahtuman järjestelyihin osallistunut Virve 2.0:n kehityspäällikkö Kari Junttila Erillisverkoista.

Plugtest-tapahtuman kokoussalissa Kari Junttila ja Heikki Riippa keskustelevat.
Erillisverkkojen Virve 2.0 -kehityspäällikkö Kari Junttila (vas.) ja asiantuntija Heikki Riippa huolehtivat siitä, että asiakkaiden ja loppukäyttäjien näkökulma pysy mukana laitteiden ja sovellusten kehittämisessä.

Stratosfäärissä ainakin henkisesti asuvien työ vaikuttaa kaikkialle, missä ihminen voi toimia. Ilmaan, veteen, maahan ja maan alle. Erikoisiin ja vaarallisiin paikkoihin, joissa joku voi tarvita apua ja auttaa toista.

Speksejä kirjoitetaan, jotta viranomaisten nykyisin käyttämä Tetra-järjestelmäpohjainen viestintäverkko voitaisiin korvata uudella laajakaistaratkaisulla. Paitsi Suomessa, siirtymää valmistellaan eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa.

Kaupallinen yhteistyö on välttämätöntä

Viranomaisten volyymit ovat kaikkialla pieniä. Siksi yhteistyöhön tarvitaan kaupallisia yrityksiä.

”Jos piirivalmistajat eivät ota tuotteisiinsa meidän tarvitsemiamme ominaisuuksia, niitä ei saada koskaan käyttöön, Kari Junttila sanoo.

Viestintävälineitä valmistavaa Motorolaa ja kriittisen langattoman viestinnän kansainvälistä järjestöä TCCA:ta Kuopiossa edustanut Jeppe Jepsen summaa testien merkityksen.

”Turvallisuusviestinnän arkea on työskentely vaikeimmissa mahdollisissa oloissa. Ihmiset joutuvat luottamaan teknologiaan tilanteissa, joissa he riskeeraavat oman henkensä ja terveytensä. Siksi mitään ei voi jättää ainoastaan käyttäjätestauksen varaan.”

Jeppe Jensen ja Tony Gray istuvat luentosalissa.
”TCCA tukee globaalien standardien kehittämistä turvallisuusviranomaisten tarvitsemiin laitteisiin ja sovelluksiin”, yhdistyksen varapuheenjohtaja Jeppe Jepsen (vas.) ja toimitusjohtaja Tony Gray kertovat.

Kasvokkain työskentely vähentää virheitä

Kuopiossa ydintyötä olivat viranomaisille tärkeät ryhmäpuhelu MCPTT, MC data ja MC video. Istunnoissa ajettiin yli 1 800 testiä, joista 95 prosenttia meni odotetusti läpi. Tulokseksi saadut havainnot ovat tärkeitä tulevien teknisten määritysten muotoilemisessa.

Tämän kaltaisia tapahtumia järjestetään 10–12 kuukauden välein eri puolilla maailmaa. Kaikki mukana olleet pitävät kasvokkain kohtaamisia erittäin tärkeinä, sillä valtaosa testaamisesta tapahtuu verkkoympäristössä.

TCCA:n teknisen foorumin puheenjohtaja Harald Ludvig korostaa, että rinnakkain työskentelemisellä ja keskustelulla vältetään paljon väärinymmärryksiä. Verkon yli tapahtuvassa yhteistyössä väärinkäsitysten riski on verrattomasti suurempi.

Harald Ludwig ja Kees Verveij.
TCCA:n teknisen foorumin puheenjohtaja Harald Ludvig (vas.) ja Hollannin poliisia ja viranomaisverkkoa edustava Kees Verweij korostavat, että kehitystyöstä vastaavien ihmisten täytyy tavata toisiaan kasvotusten. Yhteisen pöydän ympärillä syntyy parempia tuloksia ja vähemmän virheitä.

Yhteisen pöydän ympärillä myös tulokset paranevat ja pienet virheet löytyvät helpommin.

Varsinaisten testaajien työtä seurasi Kuopiossa 30 kansaivälistä tarkkailijaa. He ohjasivat prosessia luomalla tilanneskenaarioita, joiden hoitamiseen uuden palvelu- ja laitesukulpoven ratkaisuja tarvitaan.

Loppuasiakas ostaa toimintaa ja ominaisuuksia. Siksi tarkkailijat kiinnittävät huomiota paitsi suureen kuvaan, myös pieniin piirteisiin.

”Vaikka työtä olisi rajattomasti, jostain on aloitettava”, Hollannin viranomaisverkkoa (C-2000) ja poliisia edustanut Kees Verweij totesi.

Tavoitteena parempi laatu ja hinta

TCCAn hallituksen varapuheenjohtajan Tero Pesosen mukaan turvallisuusviestintä muodostaa kansainvälisesti pienet ja hajanaiset markkinat.

”Jos kuluttajissa on seitsemän miljardia potentiaalista mobiiliviestinnän asiakasta, kriittisen viestinnän käyttäjistä heitä löytyy alle sata miljoonaa. Skaalaero näkyy tuotteiden kehittymisessä ja hinnoissa. Jos viranomaiset pystyvät käyttämään keskenään samoja tai samantyyppisiä laitteita, yritysten kannattaa investoida tuotekehitykseen. Silloin myös lopputuotteiden hinta saadaan sellaiselle tasolle, että niitä voi hankkia veronmaksajien rahoilla.”

Tero Pesonen.
TCCA:n hallituksen varapuheenjohtaja ja kriittisen mobiililaajakaista työryhmän vetäjä Tero Pesonen muistuttaa, että tiedon jakaminen ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin osallistuminen ovat turvallisuustekoja.

Suomen aktiivisuus kehitystyössä on Pesosen mukaan kansallinen etu.

”Turvallisuusalan teollisuus on meillä korkeatasoista, mutta sisämarkkinoiden ostopotentiaali pieni. Siksi meidän kannattaa näyttää osaamisen tietä ja saada isot maat haluamaan samaa kuin itse tarvitsemme.”

Hän heittää pallon kaikille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen turvallisuusalan näkyvyyteen maailmalla.

”On tärkeää, että myös viranhaltijat uskaltavat kertoa ylpeästi ratkaisuista, joita itsellämme on käytössä.”

Ihminenkin tarvitsee standardeja

Yksi ETSIn Plugtests-tapahtuman tarkkailijoista on kokenut viranomaisradioviestinnän ammattilainen Heikki Riippa. Erillisverkkojen edustajana Riippa tuo istuntoihin sekä käyttäjäkokemusta että strategista näkemystä.

”Käyttäjien kannalta Virve 2.0:n suurin haaste on taata riittävä kapasiteetti aina, kaikkialla ja kaikissa oloissa”, Riippa sanoo.

”Viranomaiset tarvitsevat tietoturvallista ja reaaliaikaista infraa tukemaan työtään. Esimerkiksi poliisi lähtee jo nyt siitä, että mahdollisimman iso osa asioista hoidetaan heti tapahtumapaikalla. Se ei onnistu ilman laajakaistayhteyksiä.”

Claire Gauthier, Saurav Adora ja Jean-Luc Freisse.
Eurooppalainen ETSI-järjestö luo avoimia standardeja laitevalmistajien ja verkko-operaattoreiden käyttöön. ETSIn Saurav Adora (vas.), Claire Gauthier ja Jean-Luc Freisse ylistävät testipäivien hyvää ilmapiiriä ja uutta luovaa tunnelmaa.

Riippa muistuttaa, että laaja, useita eri viranomaisia koskettava tilanne voi eskaloitua missä ja milloin tahansa. Näissä tilanteissa tilannekuvan hahmottaminen paranee ja nopeutuu ratkaisevasti uusien palvelujen myötä.

Hän korostaa standardien merkitystä paitsi tekniikassa, myös inhimillisessä toiminnassa.

”Formaalit, muodolliset toimintatavat takaavat viestin perillemenon riippumatta siitä, mikä on itse kunkin kieli tai kulttuuritausta.”

Standardit yhteistyön perusta

  • Plugtests-tapahtuman pääjärjestäjä ETSI on virallinen eurooppalainen telekommunikaation standardointijärjestö. Sen laitevalmistajien ja verkko-operaattoreiden käyttöön luomat avoimet standardit valavat perustan järjestelmien yhteensopivuudelle.
  • Toinen tapahtuman taustavoimista, TCCA, yhdistää verkko-operaattoreita, laitevalmistajia, sovelluskehittäjiä, digitaalisten palvelujen tuottajia, viranomaisia ja muita käyttäjäorganisaatioita. Nämä voivat edustaa esimerkiksi julkista liikennettä, kaivostoimintaa tai energian jakelua.
  • Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopioon rakentaman testisalin laitteet oli tuotu ETSIn tiloista Ranskasta ja liitetty Savonian tietoverkkoalueeseen. Palvelinympäristö oli suojattu ja suljettu. Työn lähtökohtana olivat 3GPP-, ETSI- ja IETF-standardit.