alkuun

Tahti kiihtyy tukiasemien uudistamisessa

Noin 500 tukiaseman uudistus on merkittävä osa Virven vuosien 2014–2018 investointiohjelmaa. Uudistustyössä tukiasemien laitteet uusitaan perin pohjin.
viranomaisverkko virve Virve-verkko

Virve-radioverkko muodostuu noin 1400 tukiasemasta, joista uusitaan nyt yli kolmannes. Käytännössä kaikki tukiaseman laitekaapin sisällä olevat laitteet – lähetin- ja vastaanotinyksiköt sekä virransyöttöyksiköt – vaihdetaan. Vanhimmat tukiasemat uusitaan runkoineen.

Osassa tukiasemista tehdään myös antennitöitä, jotka ovat työläämpi urakka. Tilannetta kuitenkin helpottaa se, että osa antennitöistä on tehty jo etukäteen.

Investointiohjelman toteuttaminen alkoi viime vuoden lopulla, ja kesäkuun alkuun mennessä uudistuslistalla olevista 500 tukiasemasta on uusittu täydellisesti kymmenisen prosenttia. Suomen Virveverkko Oy:n kehitysjohtaja Yrjö Pylvänäinen kertoo, että syy löytyy vuodenajoista. ”Talvella mastoasennuksia vaativia uudistustöitä on tehty vähemmän, mutta nyt kesällä vauhti kiihtyy. Keväällä jatkuvasti puhaltaneet kovat tuulet ovat vaikeuttaneet mastotöiden aikataulussa pysymistä.”

”Mitä nopeammin uudistamme tukiasemia, sitä nopeammin saamme uudet ominaisuudet käyttöön.”

Tavoitteena on saada suurin osa tukiasemista uudistettua vuoden 2016 kesäkuuhun mennessä. Rahallisesti tukiasemien uudistaminen vastaa noin puolta 31 miljoonan euron investointiohjelmasta.

Perusteelliset pohjatyöt

”Mitä nopeammin uudistamme tukiasemia, sitä nopeammin saamme uusien laitteiden tuomat uudet ominaisuudet käyttöön. Uudistuksen myötä asemien peitto ja verkon toimivuus paranevat”, Pylvänäinen sanoo.

”Uusien tukiasemien tehonkulutus on myös nykyisiä pienempi. Se on ekologisempaa, ja samalla se parantaa asemien akkujen virran riittävyyttä mahdollisissa sähkökatkotilanteissa.”

Nyt käytössä olevien tukiasemalaitteiden valmistajan tuki päättyy 2016, mikä osaltaan luo tarvetta nopealle uusimistyölle. Kun meneillään oleva uudistusurakka on valmis, vanhoja tukiasemia jää jäljelle enää noin 400 eli alle kolmasosa koko verkosta. Pylvänäisen mukaan niidenkin laitteet vaihdetaan heti, kun siihen on mahdollisuus.

Tukiasemien uudistaminen vaatii huolellista valmistelua sekä Suomen Virveverkko Oy:n että käytännön työn tekevän alihankkijan puolelta. Tukiasemaverkon uudistamista edeltää suunnittelu ja muutostöiden toteutusjärjestyksen määrittäminen. Töiden tarkka ohjaaminen on tärkeää, jotta tukiasemista saadaan varmasti halutunlaisia eli ne tuottavat suunnitellun radioverkkopeiton.

Muutostyöt suorittava alihankkija tekee asennussuunnittelun. Sen perusteella alihankkijalle toimitetaan asennusmateriaalit ja tilataan muutostöiden toteutus.

Ennen muutostöitä asentajat käyvät tekemässä etukäteiskatselmuksen tukiasemalla. Siinä esimerkiksi selvitetään, onko uusille antenneille ja kaapeleille tilaa ja miten läpiviennit voidaan toteuttaa.

Ohjelmistojen päivitys etänä

Uusien laitteiden asennuksen jälkeen tukiaseman toiminta testataan ja tehdyt muutokset dokumentoidaan. Esimerkiksi jos antennin korkeus muuttuu hieman uudistuksen lähtötiedoista, muutos on dokumentoitava selvästi.

Uudistustyö on kohtuullisen helppo ja nopea tehdä, jos tukiaseman antennirakenteet eivät muutu. Antennimuutokset vaativat mastotöitä ja radioverkon suunnittelua, jossa uusien antennien toimintaa tarkastellaan radioverkkosuunnitteluohjelmiston simuloinnin avulla.

”Kaksi viikkoa ennen tukiaseman uudistamista hallintakeskuksemme ilmoittaa verkon käyttäjille kyseisen tukiaseman huoltokatkoksesta, ja asiasta tiedotetaan lisää lähempänä tapahtumaa”, Yrjö Pylvänäinen kertoo.

Virven ohjelmiston päivityksen tukiasemiin hallintakeskus tekee etänä. Osa päivityksistä toimii vain uusien tukiasemien laitteilla, joten jäljelle jäävien vanhantyyppisten tukiasemien uudistaminen on tärkeää suorittaa ajoissa.

Virven käyttäjien arjessa tukiasemien muutostyöt eivät juuri näy, mutta uudistusten ansiosta käyttäjät saavat jatkossa entistä parempaa palvelua.