alkuun

Suomen Erillisverkkojen vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2019 julkaistu – vastuullisuustyö laajenee

Suomen Erillisverkkojen erityistehtävä on turvata yhteiskunnan kriittistä toimintaa ja viestintää kaikissa olosuhteissa. Tämä tehtävä korostuu poikkeusoloissa, joiden keskellä parhaillaan elämme suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti. Vastuullisuus sisältyy lähtökohtaisesti yhtiön liiketoiminnan perusluonteeseen ja sen merkitys toiminnassa laajenee kuluvana vuonna.

”Vastuullisuus on sisäänrakennetusti ollut osa erillisverkkolaista toimintatapaa. Tulevina vuosina haluamme toimia taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten kannalta entistäkin vastuullisemmin. Vuonna 2020 haluamme lisätä toimintamme vaikuttavuutta turvallisuustoimijoiden kentässä ja koko yhteiskunnassa”, sanoo Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Katsaus menneeseen vuoteen

Toimitusjohtaja Lehtimäen mukaan vuosi 2019 oli konsernille onnistunut.

”Saavutimme taloudelliset tavoitteet: liikevaihto kasvoi, ja konsernin kannattavuus parani edellisvuodesta. Erityistehtäväyhtiön rooli vahvistui. Myös sitoutuminen turvallisuustoimijoiden yhteistyön edistämiseen on koko konsernin kasvavassa osaajajoukossa erittäin vahva”, sanoo Lehtimäki.

”Turvaamalla viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden operatiivista toimintaa ja viestintää turvaamme myös kansalaisten avun saantia ja arjen sujumista kaikkialla Suomessa.”

Loppuvuodesta 2019 konsernissa alkoi uuden vastuullisuusstrategian ja -ohjelman työstäminen. Konsernin hallitus vahvisti strategiaan ja liiketoimintaan perustuvan ohjelman sekä sen mittarit ja tavoitteet vuosille 2025 ja 2035.

Virven käyttö laajeni yhä – kehitystyö meneillään

Yksi Erillisverkkojen näkyvimmistä palveluista on viranomaisverkko Virve. Sen käyttö laajeni edelleen vuonna 2019. Virven käyttäjäkuntaan kuuluvat muun muassa pelastustoimi, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, Hätäkeskuslaitos sekä Puolustusvoimat.

Virven viestiliikennemäärät kasvoivat voimakkaasti sekä lyhytsanomaliikenteessä että puheliikenteessä. Vuonna 2019 Virvessä välitettiin viikoittain keskimäärin 74 miljoonaa kappaletta lyhytsanomia, 1,8 miljoonaa kappaletta ryhmäpuheluita ja 57 000 kappaletta yksilöpuheluita. Lyhytsanomissa ja ryhmäpuheluissa kasvua oli 50 prosenttia ja yksilöpuheluissa peräti sata prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

”Virven asiakaslähtöinen kehittäminen laajakaistaiseksi Virve 2.0:ksi ja Yksi Yhteinen Erve -hanke ovat merkittävimpiä Erillisverkkojen hankekokonaisuuksia lähitulevaisuudessa. Myös niiden toteutuksessa otetaan huomioon vastuullisuusseikat”, Lehtimäki kertoo.

Erillisverkot konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 102,3 miljoonaa euroa, ja vakituista henkilöstöä oli joulukuussa 363.

Erillisverkkojen
vuosikertomus ja yritysvastuuraportti on julkaistu osoitteessa https://www.erillisverkot.fi/erillisverkkojen-vuosi-2019/. Aineisto on myös ladattavissa ja tulostettavissa pdf-tiedostona.

Lisätiedot

viestinta(at)erillisverkot.fi