Suomen Erillisverkkojen vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2019 julkaistu – vastuullisuustyö laajenee

Suomen Erillisverkkojen erityistehtävä on turvata yhteiskunnan kriittistä toimintaa ja viestintää kaikissa olosuhteissa. Tämä tehtävä korostuu poikkeusoloissa, joiden keskellä parhaillaan elämme suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti. Vastuullisuus sisältyy lähtökohtaisesti yhtiön liiketoiminnan perusluonteeseen ja sen merkitys toiminnassa laajenee kuluvana vuonna.

“Vastuullisuus
on sisäänrakennetusti ollut osa erillisverkkolaista toimintatapaa. Tulevina
vuosina haluamme toimia taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten
kannalta entistäkin vastuullisemmin. Vuonna 2020 haluamme lisätä toimintamme
vaikuttavuutta turvallisuustoimijoiden kentässä ja koko yhteiskunnassa”, sanoo Erillisverkkojen
toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Katsaus menneeseen vuoteen

Toimitusjohtaja
Lehtimäen mukaan vuosi 2019 oli konsernille onnistunut.

“Saavutimme
taloudelliset tavoitteet: liikevaihto kasvoi, ja konsernin kannattavuus parani
edellisvuodesta. Erityistehtäväyhtiön rooli vahvistui. Myös sitoutuminen
turvallisuustoimijoiden yhteistyön edistämiseen on koko konsernin kasvavassa
osaajajoukossa erittäin vahva”, sanoo Lehtimäki.

“Turvaamalla
viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden operatiivista
toimintaa ja viestintää turvaamme myös kansalaisten avun saantia ja arjen
sujumista kaikkialla Suomessa.”

Loppuvuodesta
2019 konsernissa alkoi uuden vastuullisuusstrategian ja -ohjelman työstäminen. Konsernin
hallitus vahvisti strategiaan ja liiketoimintaan perustuvan ohjelman sekä sen mittarit
ja tavoitteet vuosille 2025 ja 2035.

Virven käyttö laajeni yhä – kehitystyö meneillään

Yksi Erillisverkkojen näkyvimmistä palveluista on viranomaisverkko Virve.
Sen käyttö laajeni edelleen vuonna 2019. Virven käyttäjäkuntaan kuuluvat muun
muassa pelastustoimi, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, Hätäkeskuslaitos sekä
Puolustusvoimat.

Virven viestiliikennemäärät
kasvoivat voimakkaasti sekä lyhytsanomaliikenteessä että puheliikenteessä.
Vuonna 2019 Virvessä välitettiin viikoittain keskimäärin 74 miljoonaa
kappaletta lyhytsanomia, 1,8 miljoonaa kappaletta ryhmäpuheluita ja 57 000
kappaletta yksilöpuheluita. Lyhytsanomissa ja ryhmäpuheluissa kasvua oli 50
prosenttia ja yksilöpuheluissa peräti sata prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

“Virven asiakaslähtöinen kehittäminen laajakaistaiseksi
Virve 2.0:ksi ja Yksi Yhteinen Erve -hanke ovat merkittävimpiä Erillisverkkojen
hankekokonaisuuksia lähitulevaisuudessa. Myös niiden toteutuksessa otetaan
huomioon vastuullisuusseikat”, Lehtimäki kertoo.

Erillisverkot
konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 102,3 miljoonaa euroa, ja vakituista
henkilöstöä oli joulukuussa 363.

Erillisverkkojen
vuosikertomus ja yritysvastuuraportti on julkaistu osoitteessa https://www.erillisverkot.fi/erillisverkkojen-vuosi-2019/. Aineisto on myös
ladattavissa ja tulostettavissa pdf-tiedostona.

Lisätiedot

viestinta(at)erillisverkot.fi