alkuun

Rauli-myrskyn vaikutukset virveen

Rauli-myrsky iski Suomeen lauantaina 27.8. iltapäivällä. Myrsky aiheutti tukiasemavikoja virve-verkossa. Viat synnyttivät alueellisia katkoksia virve-palvelussa lähes koko Suomessa. Alueelliset katkokset eivät kuitenkaan aiheuttaneet suurta häiriötä virven käyttäjille.

Erillisverkoissa myrskyyn varauduttiin muun muassa lisäämällä henkilöresursseja hallintakeskukseen. Myrskyn aiheuttamista vioista informoitiin käyttäjiä ja tilannetietoa jaettiin aktiivisesti keskeisille sidosryhmille.

Myrskyn aikana tukiasemille toimitettiin siirrettävää varavoimaa. Varavoimaa koordinoitiin yhdessä muiden teleoperaattoreiden kanssa. Lisäksi käytössä oli siirrettävä tukiasema, jolla saatiin virve-palvelu Viljakkalaan Ylöjärvelle.

Ilmatieteenlaitos kuvaili myrskyä vaikutuksiltaan merkittäväksi. Myrsky vei sähköt Energiateollisuuden tietojen mukaan samanaikaisesti noin 200 000:lta kotitaloudelta lauantai-iltapäivällä.