alkuun

Polttokennoista lisää varmuutta Virve-verkon sähkönsaantiin?

Kaupallisten operaattoreiden 4G-verkoissa on menestyneesti testattu viranomaisviestinnän priorisointia mobiiliverkon aidoissa kuormitustilanteissa.
häiriö poikkeustila sähkökatko

Erillisverkoissa testataan Virve-tukiasemien sähkönsaannin varmistamista vetypohjaisella polttokennoratkaisulla. Pilotti toteutetaan yhteistyössä kaupallisten operaattoreiden, polttokennolaitteiston valmistajan ja polttoaineen toimittajan kanssa.
”Pilotin taustalla on tarve parantaa Virven varautumista sähkönsaannin häiriötilanteissa. Polttokennoilla varmistetaan sähkönsaanti vuorokaudeksi”, Erillisverkkojen projektipäällikkö Markus Kujala kertoo.

Viestintäviraston määräysten mukaisesti kaupallisten operaattoreiden on varmistettava tukiasemien sähkönsaanti vartista neljään tuntiin riippuen tukiaseman kriittisyydestä. Vain osa kaupallisten operaattoreiden laitetiloista on varmistettu Viestintäviraston määräyksiä pidemmällä sähkönsyötön varmennusajalla.

Viranomaisille ja turvallisuuskriittisille toimijoille tarjottavan Virve-palvelun on toimittava häiriötilanteissa varmasti ja riittävän pitkään, joten tukiasemien toimivuuden varmistaminen on erittäin tärkeää. Varttitunnin varmistus ei riitä.

Polttokennot ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita

Varavoimaratkaisuja mietittäessä on tehty kansainvälistä vertailua ja tutustuttu muiden maiden viranomaisoperaattoreiden ratkaisuihin. Muun muassa Tanskan viranomaisradioverkko SINEllä on jo usealta vuodelta lupaavia kokemuksia vastaavista polttokennojärjestelmistä.

”Polttokennoja voidaan pitää hyvänä varavoimaratkaisuna ympäristöystävällisyyden, polttokennojen äänettömyyden ja maltillisten ylläpitokustannusten takia. Nyt pilotoitavat polttokennoratkaisut käyttävät polttoaineenaan kotimaassamme tuotettua vetyä. Vetypullojen vaihto on helppoa ja vaihto voidaan suorittaa jopa polttokennon ollessa toiminnassa”, Kujala täydentää.

Polttokennolaitteisto huonetilassa.
Polttokennojärjestelmistä on muualla maailmassa saatu jo hyviä kokemuksia.

Vetyä polttoaineena käyttävästä polttokennosta vapautuu sähköenergian lisäksi vain puhdasta vettä ja lämpöä. Lisäksi polttokennolaitteistot ovat lähes äänettömiä.

Kujalan mukaan polttokennolaitteistot ovat myös hyvin huoltovapaita, joten ylläpitokulut ovat alhaiset. Polttokennojärjestelmien investointihinnat ovat korkeampia kuin perinteisten varmennusjärjestelmien, mutta elinkaaren aikaisia kustannuksia laskettaessa polttokennojärjestelmä on jopa edullisempi alhaisempien ylläpitokulujen ja pitkän eliniän vuoksi.

”Hyvä puoli polttokennoissa on myös luotettavuus ja pitkä elinikä. Lisäksi tuotteet ovat modulaarisia, joten varmennuskapasiteetin kasvattaminen on edullista ja helppoa verrattuna esimerkiksi dieselgeneraattoreihin”, Kujala sanoo.

Oikeaa ratkaisua Virve-verkolle metsästämässä

Erillisverkkojen projektipäällikkö Markus Kujala.
Markus Kujala

”Lähdimme pilotoimaan polttokennoratkaisua selvittääksemme järjestelmän toimivuutta ja teknisiä ratkaisuja sekä toisaalta asiaan liittyviä sopimisia ja lupakäytäntöjä eri toimijoiden kesken”, Markus Kujala kertoo.

Yksi pilotin tavoitteista on selvittää löytyykö polttokennoratkaisusta huonoja puolia esimerkiksi luotettavuuteen liittyen.

”Testaamme ja katsotaan sitten, onko tämä meille oikea ratkaisu”, Kujala summaa.