alkuun

Millog Oy ostaa Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n koko osakekannan

Puolustusvoimien ja yhteiskunnan valmiuden kannalta kriittisten siviilitoimialojen kalustoa ja järjestelmiä ylläpitävä Millog Oy on allekirjoittanut ostosopimuksen Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n koko osakekannan ostamisesta Erillisverkot Oy:ltä. Omistusoikeus siirtyy Millogille 2.1.2020 ja Virve Tuotteet ja Palvelu Oy jatkaa Millogin omistuksessa itsenäisenä tytäryhtiönä. Kaupan yhteydessä yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu.

Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n liiketoimintaan kuuluu TETRA-verkkoihin soveltuvien päätelaitteiden myynti ja huoltotoiminta. Se on Airbus-radiopäätelaitteiden valtuutettu myynti- ja huoltopiste Suomessa. Yhtiö on perustettu vuonna 2007. Sen liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 5,5 miljoonaa euroa ja palveluksessa oli 8 henkilöä. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Poliisi, Pelastustoimi, Sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos sekä muita valtion ja kuntien toimijoita.

Kauppa toteuttaa Millogin kasvustrategiaa, jonka mukaan yritys laajentaa toimintaansa uusille toimialoille ja uusiin pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Millog jatkaa Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n nykyistä liiketoimintaa sekä kehittää liiketoimintaa edelleen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita.
Erillisverkot Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä viestintää ja johtamista kaikissa olosuhteissa.

– Virve Tuotteet ja Palvelut Oy on menestynyt loistavasti vaativassa turvallisuustoimijoiden päätelaitemarkkinassa. Erillisverkkojen mahdollisuudet valtio-omisteisena erityistehtäväyhtiönä ovat kuitenkin olleet rajalliset kehittää toimintaa kaupallisella kilpailulla markkinalla. Konsernin strategiset painopisteet ovat voimakkaammin alueilla, joissa kaupallinen toiminta ei täytä turvallisuustoimijoiden tarpeita, Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtimäki kertoo.

– Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n henkilöstöllä on erittäin vahvaa osaamista TETRA-päätelaitteista ja niiden myynnistä. Tavoitteenamme on yhdessä Millogin kanssa kehittää yhtiötä palvelemaan asiakkaitaan yhä paremmin ja laajemmin sekä turvata palveluiden saatavuus myös pitkällä tähtäimellä, kertoo Millogin uusien liiketoimintojen johtaja Manu Skyttä, joka toimii kaupan toteutumisen jälkeen Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n toimitusjohtajana.

Lisätietoja:
Manu Skyttä, johtaja, Uudet liiketoiminnot, +358 40 099 9822, manu.skytta@millog.fi
Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni, +358 50 514 8286, timo.lehtimaki@erillisverkot.fi

Millog Oy on kunnossapidon, materiaalipalveluiden sekä elinjakson hallinnan erikoisosaaja, jonka toiminta perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Ydinosaamistamme on teknisen kaluston ja järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Palvelemme myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Millog Oy on osa Patria-konsernia. Yhtiön pääomistajat ovat Patria Oyj ja Insta Group Oy.

Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tarjoaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Suomen Erillisverkot on valtion kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Suurimpia asiakkaita ovat Puolustusvoimat, Poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, ministeriöt ja muut valtion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset.