alkuun

Luottamus Erillisverkkoihin on kova

Asiantunteva, luotettava ja yhteistyökykyinen. Tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä asiantuntijasta liittää nämä mielikuvat Erillisverkkoihin.
kokonaisturvallisuus Tutkimus viranomaisverkko

Erillisverkkojen rooli yhteiskunnan turvallisuuden rakentajana tunnistetaan hyvin, selvisi Taloustutkimuksen helmikuussa tekemästä tutkimuksesta. Erillisverkkojen maine- ja tunnettuustutkimuksen kysymyksiin vastasivat Puolustusvoimien, pelastustoimen, poliisin, julkishallinnon organisaatioiden ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajat.

”Luotto Erillisverkkoihin on kova”, tiivisti eräs vastaaja ajatuksensa.

Erillisverkot saikin erinomaiset suosittelutulokset: yli puolet vastaajista voi suositella organisaatiota yhteistyökumppanina myös muille. Erillisverkkojen NPS-luku (Net Prometr Score) oli +43, joka vastaa erinomaista tasoa.

”Hyvää työtä, kriittisesti tulevaisuuteen”

Vastaajista 90 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että Erillisverkot vaikuttaa viranomaisten välisen yhteistyön sujuvuuteen. Lisäksi 82 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä, että Erillisverkot lisää turvallisuudentunnetta yhteiskunnassa ja että yhtiön tekninen osaaminen on hyvällä tasolla.

”Erillisverkot tekee nyt hyvää työtä Suomen turvallisuuden kannalta ja katsoo myös riittävän kriittisesti tulevaisuuteen”, vastaaja tiivisti.

Kaaviokuva tutkimuksen päätuloksista. 48 prosenttia vastaajista tuntee Erillisverkot erittäin tai melko hyvin. Erillisverkkojen NPS-luku on +43. Keskeiset vahvuusalueet ovat yhteistyökykyinen, luotettava ja asiantunteva. Vastaajista 87 prosenttia tuntee Virven erittäin tai melko hyvin. Virven yleisarvosana on 4,16.

Vastaajat pitivät Erillisverkkojen strategisina menestystekijöinä yhteistyökykyisyyttä, luotettavuutta ja asiantuntevuutta. Kehittämiskohteina pidettiin muun muassa viestintään liittyen rohkeutta ja avoimuutta sekä yleisesti tunnettuuden kasvamista.

Eräs vastaaja tiivisti luottamuksensa Erillisverkkoihin näin: ”Jatkakaa korkean turvallisuuskulttuurin linjalla ja vaatikaa sitä myös muilta sidosryhmiltä ja toimijoilta – niin valtiolla kuin yksityisellä sektorillakin.”

Virve sai tutkimuksessa hyvän arvosanan

Erityisen positiivinen mielikuva vastaajilla oli viranomaisverkko Virvestä. Sen arvosana oli 4,16 asteikolla 1–5. Virveä pidetään tärkeänä Suomen turvallisuuden kannalta: lähes kaikkien vastaajien (99 prosenttia) mielestä turvallisuus vaarantuisi vähintään jonkin verran ilman Virveä, ja 77 prosenttia vastasi, etteivät turvallisuustoimijat tulisi toimeen ilman sitä.

”Erillisverkot on kyennyt luomaan turvallisen ja lähes häiriöttömän yhteyden viranomaistahoilla sekä eri viranomaisten kesken. Tämä jos mikä luo yhteiskunnassa turvallisuuden tunnetta”, kiitteli vastaaja.

Vastanneista 84 prosenttia tunsi Suomen Erillisverkot vähintään jossain määrin. Erittäin tai melko hyvin Erillisverkot tunsi 48 prosenttia. Tutkimustulokset vahvistivat ennakko-oletusta, jonka mukaan Virve-viranomaisverkko on Erillisverkkoja tunnetumpi palvelu. Virven tunsi erittäin tai melko hyvin 87 prosenttia vastaajista.

Turvallisuus hallitusohjelman ytimeen

Tutkimuksesta ilmeni myös vastaajien huoli Suomen turvallisuudesta. Heistä 91 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kansallisen turvallisuuden on oltava seuraavan hallitusohjelman ytimessä.

Vastaajat pitivät suomalaisen yhteiskunnan suurimpina uhkina kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia ja kriittisen infran lamauttamista. Vastaajista hieman alle puolet oli samaa mieltä siitä, että Suomessa on varauduttu hyvin kansainvälisiin uhkiin.

Tutkimuksen vastanneista 74 prosenttia ajattelee, etteivät suomalaiset ymmärrä riittävästi, mikä on yleisen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Erityisesti näin ajattelevat puolustusvoimien sekä poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin edustajat.

Vastanneista neljä prosenttia katsoo, että kaikki kriittinen tieto on Suomessa turvassa. Osa kriittisestä tiedosta on turvassa 86 prosentin mielestä. Viisi prosenttia vastanneista ajattelee, ettei kriittinen tieto ole Suomessa lainkaan turvassa.