alkuun

Lehdistötiedote/Tutkimus: Ilman viranomaisverkko Virveä Suomen turvallisuus vaarantuisi

Turvalliset ja toimivat yhteydet viranomaisten kesken lisäävät turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tätä mieltä ovat Suomen Erillisverkkojen tutkimukseen vastanneet viranomaiset ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajat. Heistä 91 prosenttia sanoo, että kansallisen turvallisuuden on oltava seuraavan hallitusohjelman ytimessä.

Jos viranomaisverkko Virveä ei olisi, Suomen turvallisuus vaarantuisi.
Näin arvioi 78 prosenttia Erillisverkkojen maine- ja tunnettuustutkimuksen
vastaajista. Taloustutkimuksen helmikuussa toteuttamaan tutkimukseen vastasi 410
Puolustusvoimien, pelastustoimen, poliisin, julkishallinnon organisaatioiden ja
huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajaa.
 

Virven rooli on ajan kohtainen, sillä vuodesta 2002 käytössä
ollutta viranomaisverkkoa ollaan uudistamassa pian. Laajakaistainen
viranomaisverkko eli Virve 2.0 toteutetaan viranomaisten ja kaupallisten
toimijoiden yhteistyönä. 

”Sidosryhmämme odottavat, että heillä on käytössään parhaat
työkalut turvalliseen viranomaisviestintään myös jatkossa. Suomen on tärkeää
pysyä itsenäisenä myös digitaalisessa mielessä”, Erillisverkkojen
toimitusjohtaja Timo Lehtimäki
sanoo. Turvallisuuskriittisiä verkkoja ylläpitävä Erillisverkot on valtion
kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. 

Turvallisuus
hallitusohjelmaan
 

Sidosryhmäkyselyn vastaajista 91 prosenttia on sitä mieltä,
että kansallisen turvallisuuden on oltava seuraavan hallitusohjelman ytimessä. 

Tulevaisuuden uhkakuvista tutkimuksessa nousivat esiin monenlaiset
viranomaisviestintää vaativat kriisitilanteet. Lähes joka kolmannen vastaajan
mielestä suurin uhka lähitulevaisuudessa on kriittisen infrastruktuurin
lamauttava kyberhyökkäys. Kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavan
yritystoiminnan siirtymistä ulkomaiseen omistukseen pitää uhkana 82 prosenttia
vastaajista. Kriittisen tiedon tallentaminen pilvipalveluihin puolestaan arveluttaa
64 prosenttia vastaajista. 

Vastaajista 90 prosenttia arvioi kuitenkin ainakin osan kriittisestä
tiedosta olevan Suomessa turvassa, kiitos toimivien viranomaisverkkojen ja alan
toimijoiden yhteistyön. 

Helmikuussa keskellä vilkkainta vaalikevättä tehdyssä
kyselyssä 64 prosenttia pelastus- ja huoltovarmuusalan sidosryhmävastaajista
arvioi, että kansalaisten turvallisuudentunne on heikentynyt. Heidän mielestään
vain joka viides suomalainen ymmärtää riittävän hyvin, mikä on yleisen
turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. 

Toimivat yhteydet
lisäävät turvallisuuden tunnetta
 

Vastaajien mielestä Erillisverkot on kyennyt luomaan
turvalliset ja toimivat yhteydet viranomaisten kesken, mikä lisää
turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. 

”Näin pitää toki ollakin: toimintamme ydin on turvallisuus
ja luotettavuus. Olemme myös kansainvälisessä vertailussa (Quixoticity
Index 2017) ykkösenä jo toista kertaa peräkkäin”, toimitusjohtaja Timo
Lehtimäki sanoo. 

Erillisverkkojen maine on erittäin hyvä sidosryhmiensä
keskuudessa. Suositteluhalukkuutta mittaavassa Net Promoter Score (NPS) -arviossa
yhtiö sai arvosanan + 43, kun Taloustutkimuksen tutkimien yritysten ja
yhteisöjen keskiarvo on + 7. Parannettavaa vastaajat näkivät lähestyttävyydessä,
verkostoitumisessa ja tunnettuudessa. 

Suomen
Erillisverkkojen maine- ja tunnettuustutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.
Tutkimuksen aineisto kerättiin helmikuun 2019 aikana puhelinhaastattelujen ja
sähköpostikyselyjen avulla. Vastaajamäärä oli 410. Tutkimuksen vastaajajoukko
työskentelee huoltokriittisten yritysten, ministeriöiden, Puolustusvoimien,
pelastus- ja poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja terveysalan sekä
valtion virastojen ja laitosten palveluksessa.
 

Lisätietoja: 

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot
-konserni, puh. 050 514 8286

Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen
Erillisverkot -konserni, puh. 040 756 0850 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi