alkuun

Lehdistötiedote: Suomi ja Ruotsi vahvistavat yhteistyöllään viranomaisverkkojen yhteiskäyttöä pohjolassa

Suomen ja Ruotsin viranomaisradioverkkojen toimitusjohtajat sopivat Critical Communications World -messuilla Hong Kongissa aloittavansa viranomaisradioverkkojensa välisen yhteistyön (Tetra Inter-System-Interface, ISI). Sopimus on jatkoa tämän vuoden helmikuussa Suomen ja Norjan välillä allekirjoitetulle aiesopimukselle. Suomen ja Norjan välinen viranomaisverkkojen yhteiskäyttö on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana.

Suomen ja Ruotsin välisestä hankkeesta allekirjoitettiin aiesopimus, jossa sovitaan verkkovierailun mahdollistavan suunnittelutyön aloittamisesta ja toimenpiteiden käynnistämisestä hankkeen läpiviemiseksi. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 aikana.

Suomella ja Ruotsilla on yli 600 kilometriä yhteistä rajaa Lapissa. Lapin alueella viranomaisyhteistyöllä on pitkät perinteet. Viranomaisverkkovierailu onkin merkittävä mahdollisuus lisätä rajat ylittävää viranomaisviestintää kaikkien Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken.

”Päivittäinen saumaton yhteistyö ilman rajoja viranomaisverkkojen välillä on tärkeää Virve-verkon käyttäjille. Aiesopimus korostaa tärkeitä yhteispohjoismaisia arvojamme. Sopimuksella Suomi jatkaa valmistelutyötä, jolla se liittyy toimintaan, jonka Norja ja Ruotsi ovat jo aloittaneet menestyksekkäästi”, kertoo Erillisverkot-konserniin kuuluvan Suomen Virveverkko Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Vinkvist.

“Olemme luoneet rajat ylittävän viestinnän norjalaisten kanssa. Olemme nyt aloittamassa yhteistyön suomalaisten kanssa. Tämä vahvistaa valmiuttamme ja kykyämme rajat ylittävään toimintaan, kun voimme viestiä yhteisin toimintamallein ilman teknisiä rajoitteita”, sanoo Ruotsin viranomaisverkko Rakelin johtaja Minna Nyman.

Lisätietoa:

Virvestä voit lukea lisää Virve-factsheetista.

Jarmo Vinkvist, toimitusjohtaja, Suomen Virveverkko Oy, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 501 5195
Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 756 0850

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi tai etunimi.sukunimi-sukunimi@erillisverkot.fi

MSB Press Contact
kommunikation@msb.se