alkuun

Lehdistötiedote: Erillisverkot, Telia ja Nokia etenevät kriittisen viranomaisviestinnän priorisoinnin testaamisessa LTE-verkossa

Testit osoittavat yhteistyössä toteutetun teknisen ratkaisun toimivuuden aidoissa olosuhteissa. Erillisverkot, Telia ja Nokia ovat testanneet onnistuneesti viranomaisliikenteen priorisointia mobiiliverkon aidoissa kuormitustilanteissa. Priorisoinnin teknisiä ominaisuuksia on testattu erilaisissa simuloinneissa vuodesta 2016 alkaen. Priorisointia tarvitaan, jotta viranomaisyhteydet voidaan taata kaikissa tilanteissa verkon kuormituksesta riippumatta. Priorisointia käytetään esimerkiksi onnettomuusalueilla varmistamaan viranomaisille ryhmäpuhelu- ja ryhmävideopuhelut sekä tiedonsiirtopalvelut. Suomen viranomaisverkko Virve on siirtymässä uuden sukupolven teknisiin ratkaisuihin, joissa viranomaisliikenteestä huolehditaan yhteistyössä kaupallisten operaattorien kanssa.

Testejä on tehty simuloitujen testien lisäksi aidoissa verkon kuormitustilanteissa säännöllisesti viimeisen puolen vuoden aikana. Testejä on tehty hetkellisesti ruuhkautuneessa kaupallisessa verkossa aidoissa olosuhteissa muun muassa suuren yleisökeskittymän kuten jääkiekko-ottelun yhteydessä yhdessä viranomaisten kanssa. Mobiiliverkon hetkellisiin ruuhkatilanteisiin painottuneista testeistä on saatu arvokasta tietoa viranomaiskäyttäjien, viranomaispalvelua tuottavan toimijan sekä verkko-operaattorin kannalta.  Viranomaisyhteyden priorisointi ohi muun liikenteen ja palvelun saannin etuoikeutuksen toimivuus nykyisten LTE/4G- ja tulevien 5G-mobiiliverkkojen ruuhkatilanteissa ovat edellytyksenä kriittisten viranomaisviestintäpalveluiden toteuttamiselle kaupallisten operaattoreiden verkoissa.

”Suomi on näyttänyt maailmalle viranomaisviestinnän toiminnan tärkeyden sekä millaisin teknisin ratkaisuin se voidaan hoitaa. Monet maat, kuten Saksa ja Norja ovat seuranneet kykyämme yhteistoimintaan ja rakentaneet viime vuosina valtakunnallisen viranomaisverkon palvelemaan toimijoiden, kuten poliisin, pelastuksen, ensihoidon, rajan, puolustusvoimien ja muiden yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisten toimijoiden keskinäistä viestintää. Vaikka nykyinen Tetra-pohjainen Virve-verkko toimii vielä pitkään, yhteistyö kaupallisten operaattoreiden kanssa uuden sukupolven Virve-verkon teknologian löytämiseksi on aloitettu”, sanoo liiketoimintajohtaja Sami Orakoski Suomen Erillisverkoista.

”Kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeää viranomaisten viestinnän toimivuus on poikkeustilanteissa. Erinomaisesti sujunut testaus kertoo siitä, että edistyksellinen teknologiaosaaminen yhdessä Erillisverkkojen kaltaisen, viranomaisviestinnän ja turvallisuuden tarpeita ymmärtävän toimijan kanssa viitoittavat tietä tulevaisuuden ratkaisuille. Samalla hanke edistää osaltaan myös 5G-verkon valmistelua, sillä viranomaisviestinnän toteutuksessa tukeudutaan ominaisuuksiin jotka ovat yhä keskeisempiä tulevaisuuden verkoissa”, sanoo operaattoriliiketoiminnan johtaja Pasi Mehtonen Telialta.

”Testituloksemme osoittavat, että LTE-verkkojen ominaisuudet mahdollistavat viranomaisliikenteen priorisoinnin myös ylikuormitustilanteissa. Maailmalla ollaan kiihtyvällä tahdilla panostamassa LTE-pohjaisiin viranomaisverkkoihin ja voimme hyödyntää testituloksiamme myös kansainvälisesti nopeuttaaksemme siirtymää. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että asiaa viedään Suomessa yhteistyössä eteenpäin, mistä Erillisverkkojen ja Telian kanssa yhdessä tehdyt testit ovatkin erinomainen osoitus”, sanoo Nokian mobiiliverkkojen globaalista myynnistä vastaava johtaja Tommi Uitto.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Sami Orakoski, liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 514 0000, sami.orakoski(at)erillisverkot.fi

Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 756 0850

Nokia Viestintä, puh. 010 448 4900, press.services(at)nokia.com

Telia Viestintä, puh. 02040 54000, communications-fi(at)telia.fi