alkuun

Lehdistötiedote: Erillisverkot ja SSH Communications Security perustavat yhteisyrityksen palomuuriteknologian kaupallistamiseksi

Suomen Erillisverkot ja SSH Communications Security ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla valtion kokonaan omistama Erillisverkot tulee osakkaaksi SSH:n perustamaan Kyberleijona osakeyhtiöön. Järjestelyssä SSH omistaa yhteisyrityksestä 65 % ja Erillisverkot 35 %.

Omistusjärjestely mahdollistaa kotimaisen teknologian käyttämisen kriittisten verkkojen suojauksessa. Yhteisyrityksen tehtävänä on myydä ja kehittää kriittisiä tietoverkkoja suojaavaa palomuuriteknologiaa. Viestintävirasto on sertifioinut SSH:n palomuuri- ja verkkosalaintuotteen hyväksytyksi salausratkaisuksi kansalliseen ST III -suojaustasoon (ST III) luokitelluille tiedoille.

Yhteisyritys Kyberleijona toimii SSH-konsernin tytäryhtiönä. SSH toimii Kyberleijonan myyntipartnerina maailmanlaajuisesti ja toimittaa yritykselle myös tarvittavat tuotekehitys- ja hallintopalvelut. Liiketoiminnan odotetaan alkavan vuoden 2018 aikana.

Kyberleijonan potentiaaliseen asiakaskuntaan kuuluvat mm. valtionhallinto, suuret tietoliikennealan toimijat sekä eurooppalaiset viranomaiset ja kansallisen turvallisuuden kannalta kriittiset toimijat.

”Järjestelyn tavoitteena on varmistaa strategisen tietoturvateknologian kotimaisuus ja tämän teknologian säilyminen suomalaisessa omistuksessa. Yhteisyrityksen perustaminen on koettu tässä hyväksi tavaksi toimia”, sanoo Suomen Erillisverkot -konsernin toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

“Tämä järjestely edistää kahta meille tärkeää tavoitetta: Suomen kansallisen tietoturvan parantamista ja SSH:n omistaja-arvon kasvattamista. Lähdemme innolla rakentamaan yhteistyötä meille tärkeiden suomalaisten ja eurooppalaisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 050 514 8286

Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj, puh. 040 579 5216

Pörssitiedote: SSH Communications Security Oyj ja Suomen Erillisverkot Oy perustavat yhteisyrityksen

Suomen Erillisverkot – turvallisuus tehdään yhdessä
Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Erillisverkot on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. www.erillisverkot.fi

SSH Communications Security
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myynti-partneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja
meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Press release: State Security Networks Group Finland and SSH Communications Security are setting up a joint company to commercialize firewall technology

Pressmeddelande:Erillisverkot och SSH Communications Security grundar ett samföretag för att kommersialisera en teknisk lösning för brandväggaren teknisk lösning för brandväggar