alkuun

Lehdistötiedote: Erillisverkot ja Cinia yhteistyöhön kokonaisturvallisuuden alustan toteuttamisessa

Erillisverkot ja Cinia ovat sopineet kokonaisturvallisuuden ekosysteemi -alustahankkeen toteuttamisesta. Hankkeessa toteutetaan alustaympäristö, joka mahdollistaa uudenlaisten turvallisuus- ja toimintokriittisten palveluiden tuottamisen. Yhteiskunnan infra- ja turvallisuustoimijoille sekä viranomaisille tarkoitettuun ekosysteemiin liittyminen on helppoa ja luotettavaa. Yhteinen alusta mahdollistaa ekosysteemin jäsenille turvallisen tiedonjakamisen, joka on keskeinen perusominaisuus tänä päivänä.

Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila ja Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki kättelevät sopimusasiakirjat käsissään.

Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila (vas) ja Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki

Kokonaisturvallisuuden ekosysteemi (Keko) avaa uusia mahdollisuuksia turvallisuustoimijoille ja palveluntuottajille. Käsitteellä ”turvallisuustoimija” tarkoitetaan sekä viranomaisia että lukuisia yrityksiä ja julkisia organisaatioita, joilla on tärkeä rooli yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan turvaamisessa. Tällaisia toiminteita ovat esimerkiksi sähkö-, tele- ja tietoliikennepalvelut, vesihuolto, logistiikkapalvelut, finanssisektori sekä sosiaali- ja terveydenhuolto.

Keko-alustan tehtävänä on elävöittää kohtaamisia ja mahdollistaa turvallisuusyhteistyötä kaikkien näiden toimijoiden kesken sekä edistää turvallisuusinnovaatioiden syntymistä.

”Käynnistyvällä hankkeella mahdollistamme Suomen kokonaisturvallisuutta edistävien palveluiden kehittämisen turvallisuustoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyössä. Hankkeessa haemme myös toimijoita rakentamaan palveluja Keko-alustalle. Visionamme on, että yritykset voivat tarjota palveluja alustan päällä ja olla osa laajempaa ekosysteemiä”, sanoo Suomen Erillisverkot -konsernin toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Hanke lähtee turvallisuus- ja viranomaistoimijoiden yhteistoimintatarpeesta

Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia ja samalla tarve yhteistoimintaan turvallisuusympäristön jatkuvassa muutoksessa kasvaa. Tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja -ympäristöjä, kuten kokonaisturvallisuuden toimintaympäristö, jolla turvataan yhteiskunnan toimintavarmuutta muuttuvissa olosuhteissa. Keko luo yhteisen tiedonvaihto- ja analytiikkaympäristön eri tilannekuvaa tuottaville ja hyödyntäville toimijoille. Keko alustan yhtenä keskeisenä lähtökohtana on toimintavarmuus, jossa voidaan aidosti luottaa siihen, että ympäristö toimii kaikissa olosuhteissa, 24/7/365.

Julkisessa hankintaprosessissa toimittajaksi valikoitui Cinia, jolla on laaja-alainen ja pitkä kokemus turvallisuuskriittisten palveluiden rakentamisesta.

”Keko-hanke sopii erinomaisesti Cinian strategiaan. Haluamme olla tuottamassa korkean käytettävyyden ja pitkän elinkaaren tietoturvallisia ohjelmistoratkaisuja yhteiskunnan kriittisten palveluiden tuottajille”, kertoo toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila Ciniasta.

Lisätietoja tiedotusvälineille antavat:

Sami Kilkkilä, liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 674 6777
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi

Kimmo Alamartimo, liiketoimintajohtaja, Cinia Oy, puh. 040 552 9204
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@cinia.fi

Erillisverkot – turvallisuus tehdään yhdessä
Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Erillisverkot on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. www.erillisverkot.fi

Cinia
Cinia tarjoaa älykkäitä verkko-, järjestelmä- ja ohjelmistopalveluita sekä turvallisia pilvipalveluita, jotka poistavat etäisyyksien merkityksen ja parantavat maailman toimivuutta. Vahva osaaminen kriittisissä järjestelmissä sekä oma yli 10 000 kilometrin laajuinen kuituoptinen runkoverkko Pohjois-Euroopassa mahdollistavat yrityksille tietoturvallisen it-infrastruktuurin ja tulevaisuuden pilvipohjaisen toimintaympäristön. Cinian C-Lion1-merikaapeli vahvistaa Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita tarjoamalla lyhimmän ja nopeimman reitin Keski-Euroopasta pohjoisen Euroopan datakeskuksille ihanteellisiin oloihin sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Suomalaisen Cinian palveluksessa on noin 230 osaajaa. www.cinia.fi