alkuun

Lehdistötiedote: Erillisverkot, DNA ja Ericsson testasivat viranomaispalveluiden priorisointia 4G LTE -verkossa

Testien perusteella viranomaispalveluiden vaatima dataliikenteen nopeus ja laatu voidaan taata kaupallisessa 4G LTE -verkossa.

Erillisverkot,
DNA ja Ericsson testasivat miten kaupallinen LTE-verkko voi palvella
turvallisuutta ja järjestystä ylläpitäviä viranomaisia tilanteissa, joissa
viranomaistietoliikenteen sujuvuus täytyy turvata erityisin keinoin. Tällaisia
tilanteita voivat olla esimerkiksi videomuotoisen tilannekuvan jakaminen
kriisipaikalta tai ryhmävideopuhelut. Testitapauksina käytettiin liikenteen
dynaamista priorisointia ja liikenteen altapurkua.

Dynaaminen
priorisointi tarkoittaa, että viranomaisliittymille taataan joustavasti se
määrä kapasiteettia, jonka ne kulloisessakin tilanteessa tarvitsevat.
Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että viranomaisten liikenne käyttää samaa
taajuuskaistaa kuin muutkin liittymät, mutta jos verkko kuormittuu, niin
viranomaisliikenne saa kapasiteettia siten, että muun liikenteen kulkua
rajoitetaan.

Altapurku
toteutetaan tiputtamalla muuta liikennettä kokonaan pois kansalaisia turvaavan
viranomaisliikenteen tieltä verkon poikkeuksellisessa kuormitustilanteessa.
Altapurku on siis dynaamista priorisointia radikaalimpi toimenpide.

”Dynaamisen
priorisoinnin ja altapurun onnistuneet testaukset tuottavat keskeistä tietoa
viranomaiskäyttäjien, viranomaispalvelua tuottavan toimijan sekä
verkko-operaattorin kannalta. 
Viranomaisyhteyden priorisointi ja palvelun saannin etuoikeutuksen
toimivuus nykyisten 4G LTE -mobiiliverkkojen ruuhkatilanteissa on edellytyksenä
toimintokriittisten viranomaisviestintäpalveluiden toteuttamiselle
kaupallisissa verkoissa”, sanoo liiketoimintajohtaja
Sami Orakoski Suomen Erillisverkoista.

”Testi
vahvisti arviotamme, että viranomaisliittymille voidaan taata niiden vaatima
nopeus ja palvelun laatu myös kaupallisessa verkossa. Dynaaminen priorisointi
kaupallisessa mobiiliverkossa olisi yleinen etu, koska siten viranomaisilla
olisi aina käytössään se määrä kapasiteettia kuin kulloinkin tarvitaan.
Poikkeustilanteissa kaistaa voidaan jakaa tarpeen mukaan enemmän tai kokonaan
viranomaiskäyttöön, minkä jälkeen kaista vapautuu jälleen asiakkaiden
käyttöön”, toteaa DNA:n tekninen johtaja
Tommy Olenius.

”Kaupallisen
4G-teknologian hyödyntäminen viranomaiskäytössä on Suomelle erinomainen
ratkaisu. Tämän myötä suomalaiset viranomaiset saavat nopeasti käyttöönsä
maailman huippuluokkaa olevat laadukkaat, luotettavat ja kattavat mobiiliverkot,
joissa sekä peitto että kapasiteetti on valmiiksi huippukunnossa ja kehittyy
jatkuvasti. Lisäksi standardoitu 4G- sekä tuleva 5G-teknologia mahdollistaa
erilaisten päätelaitteiden ja tulevaisuuden palveluiden joustavan hyödyntämisen
myös viranomaiskäytössä ilman erillisiä viranomaisverkkoinvestointeja. Suomi
voi olla tässä suhteessa myös hyvä esimerkki muulle maailmalle hyvästä
yhteistyöstä viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden välillä”, sanoo
toimitusjohtaja
Olli Sirkka Suomen
Ericssonilta.

Priorisointia
ja altapurkua toteutettaisiin niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa
yhtäaikaisen liikenteen määrä tukiaseman alueella ylittää sen kapasiteetin.
Tällaisia poikkeustilanteita voi ilmetä esimerkiksi suurissa
yleisötilaisuuksissa. Normaalitilanteissa viranomaiskäyttö ei heikennä muiden
asiakkaiden kokemaa palvelun laatua millään tavalla. Viranomaisten
dataliikenteen priorisoinnilla erityistilanteessa ei ole hätäpuheluiden
läpimenoon heikentävää vaikutusta.

Viranomaispalveluiden
testit tehtiin DNA:n kaupallisessa 4G LTE -verkossa 19.5.2017 yhdessä
Ericssonin ja Erillisverkkojen asiantuntijoiden kanssa. Testeissä verrattiin
viranomaisliittymän parametreillä olevien ja muiden liittymien käyttäytymistä
verkon eriasteisissa ruuhkatilanteissa.

Lisätietoja medialle:

Erillisverkkojen
viestintä: puh. 040 756 0850, mari.suokari-parssinen(at)erillisverkot.fi

DNA:n
viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta(at)dna.fi

Ericssonin
viestintä: puh. 044 299 2556, milla.nummenpaa(at)ericsson.com