alkuun

Lainmukaisuus ja eettisyys keskiössä – sidosryhmiltä hyvä arvosana Erillisverkkojen vastuullisuudelle

Yksi Erillisverkkojen vastuullisuusohjelman tavoite on keskusteleva kumppanuus sidosryhmiemme kanssa. Asiakaskokemuskyselyssä toiminnan vastuullisuus sai arvosanaksi 8,8.
asiakaskokemus sidosryhmät vastuullinen liiketoiminta

Asiakkaat ja sidosryhmät arvioivat, kuinka vastuullisen toimijana he pitävät  Erillisverkkoja ja antoivat toiminnalle arvosanaksi 8,8 (asteikolla 1-10). Vastuullisuuden ytimenä pidettiin lain ja säädösten sekä eettisyyden noudattamista toiminnassa. Yli kolmasosa vastaajista arvioi toiminnan erittäin vastuulliseksi arvosanalla 10.

Loppuvuodesta 2020 tehdyssä kyselyssä kiitosta saivat Erillisverkkojen vakaus ja pitkäjänteinen työ yhteiskunnallisena turvallisuustoimijana. Siihen viranomaiset ja kansalaiset voivat luottaa arjessaan. Vastuullisuuden osa-alueista talouden ja sosiaalisen vastuun teemat nousivat kyselyyn vastanneiden näkemyksissä jonkin verran vahvemmin esille ennen ympäristö- ja ilmastovastuun teemoja.

Liiketoiminnan vastuullisuudessa ja vastuullisuusviestinnässä kehitettävää nähtiin palveluiden ympäristökuormituksen vähentämisessä ja ilmastomuutoksen hillitsemisen eteen tehtävästä työstä kertomisessa.

Energiatehokkuus selvityksessä ja päästöt laskennassa

Erillisverkkojen vastuullisuuspäällikkö Mari Suokari pitää kyselyn tuloksia hyvänä lähtötietona liiketoimintojen vastuullisuustyölle ja siitä viestimiselle.

Erityistehtäväyhtiön vastuullisuuden ydin on tuottaa turvalliset kriittisen toiminnan ja viestinnän ict-palvelut tehokkaasti kaikille sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle. Kestävän kehityksen periaatteet niin hallinnollisen, taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuuunkin osalta ohjaavat työtä kohti energiatehokkaampaa liiketoimintaa ja hiilineutraaliutta vuonna 2035.

”Olemme viime vuoden aikana nostaneet vastuullisuuden strategiaamme ja laatineet vuoteen 2025 asti ulottuvan vastuullisuusohjelman. Kehityshankkeissa olemme muun muassa selvittäneet toimintamme vaikutusta ympäristöön ja ilmastoon. Olemme aloittaneet GHG-protokollan mukaisen päästölaskennan. Kuluvan kevään aikana tulemme asettamaan seuraaville viidelle vuodelle päästöjen vähentämistavoitteet sekä selvitämme energiatehokkuuden kehittämistä toiminnassamme”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Mari Suokari.

Sidosryhmien kokemusta toiminnan vastuullisuudesta kartoitettiin osana Asiakaskokemuskyselyä ensimmäistä kertaa. Lisätietoa Erillisverkojen vastuullisuustyöstä Vastuullisuusraportista.

Graafi sidosryhmien kokemuksesta Erillisverkkojen vastuuullisuudesta.

Vastuullisuus Erillisverkoissa

  • Yksi konsernin arvoista ja strateginen valintamme.
  • Sitoumuksemme on lähentyä hiilineutraaliutta vuonna 2035
  • Sidosryhmät pitävät vastuullisuutemme ytimenä lain ja säädösten sekä eettisyyden noudattamista toiminnassa.  
  • Autamme asiakkaitamme saavuttamaan heidän ympäristötavoitteensa kokonaisratkaisuillamme.

Lue lisää Erillisverkkojen vastuullisuustavoitteista