alkuun

Kvanttisalaus turvaa tietoliikenteen tulevaisuudessa

Nykyisiä tietokoneita tuntuvasti tehokkaammat kvanttitietokoneet saapuvat aikanaan markkinoille. Niiden laskentakyvykkyys vaarantaa tällä hetkellä laajassa käytössä olevat salausmekanismit. NaQCI.fi-hankkeen tavoitteena on rakentaa Suomeen kvanttisalausverkkoja, jotka tarjoavat alustan kvanttisalaukseen perustuvien palvelujen ja tuotteiden testaukseen.
kvanttisalaus kyberturvallisuus tietoliikenne

Miten varmistaa, että tiedot siirtyvät turvallisesti myös kvanttitietokoneiden aikakaudella? Ongelman ratkaisu on uusien kvanttiturvallisten salausprotokollien* toteutus ja toisaalta kvanttifysiikkaan perustuvien turvallisten ratkaisujen hyödyntäminen salausavaimien välittämiseen**.

”Tavalliselle kuluttajalle hankkeen tavoite muuttuu ymmärrettävään muotoon, kun käyttää esimerkkinä pankkipalveluja. Pankkitietojen tulee olla turvassa myös kvanttitietokoneiden aikakaudella. Nykyiset salausmenetelmät eivät silloin enää ole riittäviä, siksi olemme mukana kehittämässä uusia tapoja turvata suomalaisen yhteiskunnan toimintaa”, sanoo Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Suomalainen NaQCI.fi-hanke on osa laajempaa EuroQCI-aloitetta, jossa pyritään luomaan koko EU:n kattava kvanttisalausverkko tulevaisuudessa. EuroQCI-aloitteen tavoitteena on suojata mm. Euroopan hallinnollisten instituutioiden, datakeskusten, sairaaloiden, energiaverkkojen ja muiden kriittisten infrastruktuurien herkkiä tietoja ja toimintoja.

”Kvanttifysiikkaan pohjautuvat järjestelmät tulevat todennäköisesti rajalliseen käyttöön. Ne toimivat esimerkiksi tietoliikenneverkoissa ja konesalien välillä. Kvanttisalaus tulee aikanaan koskettamaan kaikkia, mutta pysyy suurelle yleisölle näkymättömissä”, Lehtimäki sanoo.

Ensimmäisessä vaiheessa valokuitu, tulevaisuudessa myös satelliitit

EuroQCI-aloitteen ensimmäisessä vaiheessa eri valtiot kehittävät kansallisia kvanttisalausverkkoja, kuten NaQCI.fi-hankkeessa tehdään Suomessa. Hankkeessa mukana olevien toimijoiden lisäksi myös suomalaiset yritykset voivat kehittää ja testata kvanttisalaukseen perustuvia palveluita ja tuotteita pääkaupunkiseudulle rakennettavassa koeverkossa. Seuraavassa vaiheessa rakennetaan kvanttiturvallisia yhteyksiä eri valtioiden välille.

”Tässä vaiheessa puhumme vielä valokuituyhteyksistä, mutta myös satelliittipohjaiset ratkaisut ovat suunnitelmissa. EU:n laajuinen kvanttisalausverkko pyritään pystyttämään vuosikymmenen loppuun mennessä. Matka jatkuu siitäkin eteenpäin, sillä teknologia kehittyy edelleen”, Lehtimäki sanoo.

Joissakin EuroQCI-aloitteessa mukana olevissa maissa on jo tehty pilotteja kvanttisalausverkoista.

”NaQCI.fi on kansallinen hanke, mutta teemme säännöllistä yhteistyötä muun muassa Viron ja Ruotsin kanssa. Katsomme jo kohti hankkeen seuraavaa vaihetta eli valtioiden välisiä yhteyksiä”, Lehtimäki toteaa.

NaQCI.fi on konsortiotyyppinen hanke, kuten useiden muidenkin EU-maiden kansalliset hankkeet. Suomen hanketta vetää VTT, ja mukana ovat Suomen Erillisverkot Oy, Cinia Oy ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

* Post-Quantum Cryptography, PQC
** Quantum Key Distribution, QKD

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Jutun pääkuva on luotu tekoälyn avulla.