alkuun

Krivat-järjestelmä vakuutti heti tositoimissa

Kun Valio-myrsky iski lokakuussa 2015, oltiin itäisessä Suomessa valmiimpia kuin muualla maassa. Krivat-järjestelmä oli hankittu vain kuukautta aiemmin.
häiriö krivat myrsky

”Krivatin avulla saimme Ilmatieteen laitokselta ennakkoon vuorovaikutteiset sääbriiffit ja pystyimme olemaan laitoksen kanssa tiiviisti yhteydessä, kun myrsky sitten iski. Hyvän tilannekuvan ansiosta pystyimme valmistautumaan myrskyn vaikutuksiin ja toimimaan niiden aikana paljon tehokkaammin kuin aiemmin”, Joensuussa toimivan Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen paloinsinööri Pasi Markkanen kertoo.

Hyvän tilannekuvan ansiosta pystyimme toimimaan myrskyssä aiempaa tehokkaammin.

Markkasella on parin vuosikymmenen kokemus oman alueensa pelastustoimesta. Hän on erityisesti keskittynyt tilannekuvan kehittämiseen ja sen monipuoliseen hyödyntämiseen pelastuslaitoksen arjen työssä.

Kerralla enemmän kokemuksia Krivatista

Pohjois-Karjalassa Krivat-järjestelmä otettiin käyttöön yhdessä kolmen muun itäisen tilannekeskusalueen pelastuslaitoksen kanssa syksyllä 2015.

”Lähdimme ottamaan sovellusta yhdessä käyttöön. Saimme siitä paljon kokemuksia ja sitä kautta myös opimme hyötyjä Krivatin käytöstä.”

Pasi Markkanen.
Pasi Markkanen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta

Ensi vaiheessa Erillisverkot koulutti kullekin pelastuslaitokselle järjestelmän pääkäyttäjät, jotka jakoivat saamiaan oppeja edelleen operatiiviselle päällystölle ja tilannekeskushenkilöstölle.

Tietojärjestelmätasolla Krivat on yksi tilannekuvan luomista parantava sovellus muiden joukossa. Se voidaan liittää vaivattomasti pelastuslaitoksen muihin tietojärjestelmiin.

”Tietoliikenneasetusten kanssa Erillisverkot ja meidän Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus etsivät jonkin aikaa oikeita yhteysasetuksia, mutta sen jälkeen järjestelmä on pelittänyt moitteetta”, Markkanen sanoo.

Tilannekuva kerralla kuntoon

Valio-myrskyssä saatu kokemus vakuutti kerralla Krivatin hyödyistä.

”Sen jälkeen ei ole tarvinnut meidän väelle Krivatia markkinoida. Kyllä se näytti kerrallaan tosi toimissa hyödyllisyytensä, vaikka meillä olikin siinä vaiheessa vasta vähän koulutettuja Krivat-käyttäjiä.”

Parissa vuodessa järjestelmä on osoittautunut monen muunkin myrsky- ja muun poikkeustilanteen aikana oivalliseksi kommunikaatioalustaksi eri alojen asiantuntijoille jakaa kokemuksia ja tietoja. Krivatin voima tulee esille myös sen helppokäyttöisyytenä ja havainnollisessa käyttöliittymässä.

Myrskyn kaatamia kuusia.

”Krivat on hyvin selkeä käyttää. Sen karttapohjalla näkyy tarkasti häiriötilanteet ja eri toimijoiden sinne antamien tietojen sijainti. Tämä helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi päätöksentekoa poikkeustilanteissa”, Markkanen sanoo.

Viranomaisten lisäksi Krivatissa on mukana muun muassa suurimmat teleoperaattorit DNA, Elisa ja Telia sekä Pohjois-Karjalan alueella toimivista sähköverkkoyhtiöistä Caruna.

Markkasella on selkeä näkemys, miten Krivatin käyttöä pitää viedä eteenpäin.

”Olisi hienoa, jos saisimme mahdollisimman pian ja mahdollisimman paljon kriittisiä toimijoita Krivatin piiriin. Näin jaettavan tiedon määrän lisääntyisi ja tilannekuvan luominen parantuisi entisestään.”

”Krivat-järjestelmä on hyvä alusta, jolla tilannetietoisuutta voidaan jakaa kriittisten toimijoiden kesken häiriötilanteessa nopeasti ja turvallisesti. Kenenkään ei tarvitse yksin arvuutella, minkälainen tilanne, kun voi ottaa suoran yhteyden muihin toimijoihin”, Markkanen sanoo.