alkuun

Poliisi ja Turvapilvi: kaupunkien kameravalvonta varmassa tallessa

Kun poliisille tulee esimerkiksi rikosilmoitus törkeästä pahoinpitelystä torilla, poliisi voi rikoksen tutkinnassa hyödyntää kaupungin kameravalvontaan taltioitunutta videomateriaalia. Erillisverkkojen Turvapilveä hyödynnetään niin materiaalin hankinnassa kuin sen käsittelyssä.
poliisi turvapilvipalvelu

Kaupungit käyttävät erilaisia kameravalvontajärjestelmiä omien tehtäviensä hoitamiseen. Julkisille paikoille on sijoitettu valvontakameroita, jotta esimerkiksi liikennejärjestelyjä ja teiden kunnossapitoa voidaan seurata.

Poliisi voi hyödyntää samoja kameroita omien lakisääteisten tehtävien perusteella, kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten selvittämiseksi. Kaupungeilla on käytössä laaja kirjo erilaisia kamerajärjestelmiä. Poliisin tulee pystyä integroitumaan eri järjestelmiin sekä kontrolloimaan ja valvomaan sen omien käyttäjien toimintaa eri ympäristöissä.

”Kuluttajille pilvipalveluita on saatavilla runsaasti. Poliisia ohjaavat tiukemmat säädökset, jotka rajoittavat pilvipalveluiden käyttöä. Tietoturvan ja tietosuojan on oltava korkealla tasolla, varsinkin silloin, kun poliisi käsittelee henkilötietoja”, Poliisihallituksessa työskentelevä Timantti-ohjelman hankepäällikkö Markus Haaranen toteaa.

Videomateriaali sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä ohjaavat Euroopan yleinen tietosuoja-asetus sekä poliisin omat lait ja asetukset. Poliisi hyödyntää Erillisverkkojen Turvapilveä operatiivisessa toiminnassaan, jotta toiminta täyttää tietoturva- ja tietosuojavaatimukset.

Järjestelmät ovat poliisin hallinnassa

Poliisi vastaa lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi kerättyjen henkilötietojen käsittelystä. Tiedot täytyy tallentaa Suomen rajojen sisällä sijaitsevaan konesaliin ja käyttöä täytyy rajata erilaisin organisatorisin turvaustoimin. Lisäksi järjestelmän toimintaa valvotaan eri keinoin.

”Kameravalvonta on hyvä lisä poliisitoiminnan johtamisessa ja suuntaamisessa sekä etenkin rikosten selvittämisessä. Turvapilvi mahdollistaa siihen keskitetyt ratkaisut ja paremmat tietoturvan- ja tietosuojan kontrollit”, Haaranen kertoo.

Käytännössä Turvapilvestä on rajattu poliisin käyttöön oma erillinen pilviratkaisu, joka on erillään muusta Turvapilvestä.

”Halusimme, että Turvapilvessä toimivat järjestelmät ovat poliisin omassa hallinnassa. Meille on tärkeää, että pystymme ketterästi kontrolloimaan Turvapilveä tarpeen vaatiessa ja voimme kasvattaa esimerkiksi konesalikapasiteettia”, Haaranen sanoo.

”Erillisverkkojen kanssa olemme pystyneet joustavasti testaamaan ja rakentamaan turvallisen ympäristön, jonka toimintalogiikka on uudenlainen”, Haaranen lisää.

Rajattu ympäristö helpottaa yhteistyötä

”Turvapilvi on palvelu, joka tarjoaa turvallisen ympäristön luottamuksellisille tiedoille ja toiminnan kannalta kriittisille sovelluksille. Se on pääsyltään rajattu ja kontrolloitu ympäristö, joka tuotetaan ja hallinnoidaan Suomessa”, Erillisverkkojen asiakkuuspäällikkö Kari Niinimäki kuvaa.

Turvapilvi on suunnattu suomalaisille viranomaisille ja turvallisuustoimijoille, jotka käsittelevät luottamuksellista tietoa, johon pääsy halutaan tiukasti rajata. Samalla on tarpeen varmistaa, että tiedot ovat käytettävissä myös poikkeustilanteissa.

Vaikka Turvapilvessä on olennaista pääsyn rajaus, samaan aikaan korostuu yhteistyö. Poliisin tapauksessa kaupunkien ja poliisin väliseen yhteistyöhön tarvitaan luotettava alusta. Palvelinten sijainti Suomessa tuo lisäturvaa.

”Turvapilvessä on kaksi eri ympäristöä – Secure ja Public. Ympäristöt eroavat käyttötarkoitukseltaan, mutta kummatkin ovat suljettuja, rajattuja ja korotetun turvallisuuden ympäristöjä. Ympäristöjen hallinta tehdään myös suljetuissa verkoissa Suomessa, jolloin liikenne ei kierrä avointen verkkojen kautta maailmalla. Tämä minimoi turvallisuusriskiä”, Niinimäki kertoo.

Turvapilvessä on panostettu erityisesti kyberasioiden ja haavoittuvuuksien hallintaan. Ympäristöä päivitetään jatkuvasti, ja uhkia ja riskejä seurataan.

”Kybertuvallisuus on olennainen osa viranomaistoimintaa. Kyberturvallisuus ei koske yksinomaan Turvapilveä, vaan on huomioitava laaja-alaisesti kaikessa toiminnassa”, Niinimäki kertoo.

Turvapilven käyttöä on pilotoitu vuoden 2024 alussa, minkä jälkeen se on siirtynyt tuotantoon ja siihen rakennetaan integraatioita kuntien ja kaupunkien kanssa. Turvapilvipalvelun hyödyntäminen on osa Timantti-ohjelmaa, jossa poliisille on rakennettu oma tietojenkäsittely-ympäristö.

Palvelua ja sen turvallisuutta kehitetään jatkuvasti, sillä Turvapilvi on toimintaympäristö monille yhteiskunnan kannalta kriittisille palveluille.

Katso videolta, miksi poliisi käyttää Turvapilvipalvelua ja miten Poliisihallituksessa työskentelevä Timantti-ohjelman hankepäällikkö Markus Haaranen kuvailee sen hyötyjä.