alkuun

Erillisverkot varmistaa Virve 2.0 -hankkeen etenemistä – uusien sovelluspalvelujen hankintaa siirretään

Erillisverkot varmistaa Virve 2.0 -kehityshankkeen etenemistä ja siirtää meneillään olevan sovelluspalvelujen hankinnan vuoteen 2024. Siirrolla turvataan turvallisuuskriittisten toimijoiden palvelut siirryttäessä nykyisestä viranomaisverkosta laajakaistaisiin Virve 2.0 -ratkaisuihin.
Virve 2.0 Virve-verkko

Virve-viranomaisverkon kehittäminen laajakaistaiseksi Virve 2.0 -palveluksi on edennyt keskeisten tietojärjestelmien (Core) ja radioverkkopalvelun (RAN) osalta suunnitellusti. Kehittämishankkeen toisen vaiheen sovelluspalvelujen hankinta on päätetty keskeyttää. Hankinta on aikataulutettu aloitettavaksi uudelleen siirtymäkauden loppuvaiheessa vuonna 2024.

Siirrolla varmistetaan Virven käyttäjien sujuvat palvelut siirtymävaiheessa ja hankkeen onnistunut läpivienti asetetussa aikataulussa. Käyttäjien kannalta oleellisimmat puhe- ja lyhytviestitoiminnot toteutetaan olemassa olevilla ratkaisuilla nykyisen Virve-verkon ja kehitettävän palvelun välille. Myös hankinnan kohteeseen sisältynyt videopalvelu voidaan vuosina 2022–2025 toteuttaa esimerkiksi Erillisverkkojen ryhmävideopalvelulla.

”Virven uudistaminen varmistaa viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden viestinnän ja tehokkaan yhteistyön myös tulevaisuudessa. Siirtymävaiheessa haluamme turvata asiakkaidemme sujuvat ja luotettavat palvelut sekä etenemisen talouspoliittisen ministerivaliokunnan asettamassa aikataulussa. Siksi päädyimme siirtämään sovelluspalvelujen hankintaa myöhäisempään vaiheeseen. Kehittämisen juna etenee, vaihdamme vain hiukan vaunujen järjestystä”, vahvistaa Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Lisäksi siirtämisellä vältetään käyttäjäorganisaatioiden noin 1300 asiakassovelluksen päivitystarpeet ennen siirtymäkauden alkua.

Sovellushankinta käynnistetään uudestaan arviolta vuonna 2024, kun asiakkaiden siirtyminen Virve 2.0 -palveluiden käyttäjiksi on pääosin toteutunut. Hankinnasta tullaan julkaisemaan keskeyttämisilmoitus Hilma- ja TED-palveluissa.

Lisätiedot ja lausunnot medialle: 

Viranomaisverkko Virve uudistuu laajakaistaiseksi Virve 2.0 -palveluksi 2020-luvulla

Erillisverkot

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, timo.lehtimaki@erillisverkot.fi, 050 514 8286
Katariina Salmisalo, viestintäjohtaja, katariina.salmisalo@erillisverkot.fi, 040 701 6576

viestinta@erillisverkot.fi

Suomen Erillisverkot -konserni on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan kriittistä viestintää ja toimintaa kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. www.erillisverkot.fi