alkuun

Erillisverkot vaikuttaa tulevaisuuden mobiilistandardeihin kansainvälisesti

Erillisverkot edistää viranomaisten viestintätarpeiden standardointia 3rd Generation Partnership -projektissa (3GPP), joka vastaa 4G:n (LTE) ja 5G:n sekä muiden tulevien langattomien viestintäteknologioiden standardisoinnista kansainvälisesti. Erillisverkot haluaa varmistaa kansainvälisen yhteistyön avulla, että standardit vastaavat kriittiseen viestinnän tulevaisuuden tarpeisiin.

Erillisverkkojen tytäryritys Suomen Virveverkko Oy on liittynyt 3GPP:n jäseneksi 15.2.2017. Liittyminen tapahtui eurooppalaisen telealan standardisointijärjestön ETSIn jäsenyyden kautta.

Erillisverkkojen tehtävänä on varmistaa palveluiden saatavuus kaikissa olosuhteissa ja mahdollistaa uusien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto. Myös Virven puheliikenteen häiriötön siirto turvallisuuskriittisille toimijoille omistetusta TETRA-verkosta kaupallisiin mobiiliverkkoihin vaatii uusien ominaisuuksien käyttöönoton.

– Erillisverkot on ollut merkittävästi vaikuttamassa siihen, miten nykyistä TETRA-teknologiaan perustuvaa Virve-palvelua on kehitetty. Kun teknologia ensi vuosikymmenellä vaihtuu LTE:ksi, korostuu tuon roolin tärkeys entisestään, Erillisverkkojen kehityspäällikkö Antti Kauppinen sanoo.

– Suomen liittyminen yhteiseen rintamaan puolustamaan kriittisen viestinnän merkitystä tulevaisuuden mobiiliteknologioiden kehityksessä ja standardoinnissa on ensiarvoisen tärkeää. Nyt on oikea hetki olla mukana työstämässä standardeja, joilla varmistetaan viranomaisviestinnän sujuminen myös tulevaisuudessa, TCCA:n kriittisen mobiililaajakaistatyöryhmän puheenjohtaja Tero Pesonen sanoo.

TCCA on kriittisen langattoman viestinnän kehitystä ajava kansainvälinen järjestö. Sen kriittinen mobiililaajakaista työryhmä (Critical Communications Broadband Group, CCBG) ajaa kriittisen viestinnän mobiililaajaista standardien ja ratkaisujen kehitystä ja hyödyntämistä globaalisti.

Lisätietoja
Kehityspäällikkö Antti Kauppinen, puh. 040 866 8582, etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi