alkuun

Erillisverkot vahvistaa vastuullisuutta kaikessa liiketoiminnassaan: vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistu

Uusi vastuullisuusohjelma ja sen useat kehittämistoimet olivat keskeisessä osassa Erillisverkkojen vuoden 2020 toimintaa. Yhtiö on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja lähestyy hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.  Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti kertovat taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistuneesta vuodesta, joka eteni vakaasti koronapandemiasta huolimatta.
kestävä kehitys vastuullisuusraportti vuosikertomus

Toimitusjohtaja Timo Lehtimäki on tyytyväinen jo taakse jääneeseen vuoteen. ”Pandemiahaasteista huolimatta vuosi oli taloudellisesti menestyksekäs ja uutta luova. Viranomaisverkko Virvessä siirtyminen kohti laajakaistaisia palveluita otti vahvoja askelia ja Turvallisuusverkon vakaa operointi ja suunnitelmallinen kehittäminen jatkuivat. Investointimme konesalipalveluihin etenivät vahvasti ja saimme myös uusia tehtäviä”, hän tiivistää.

Vuoden aikana laadittu Erillisverkkojen uusi vastuullisuusohjelma ulottuu vuoteen 2025. Sen keskeisiä osia ovat muun muassa hyvä hallintotapa ja vastuulliset hankintakäytännöt sekä tuotettujen palvelujen energiatehokkuuden ja ympäristökuormituksen hallinta

Tehostettu vastuullisuustyö esillä tuoreessa raportissa

”Vastuullisuutemme ydin on säilynyt samana: haluamme tuottaa turvalliset kriittisen toiminnan ja vietinnän ict-palvelut tehokkaasti asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Tehostettu vastuullisuustyömme on entistä strategisempaa ja johdetusti tavoitteellisempaa. Se läpileikkaa kaikkea liiketoimintaamme ja arkista työtämme hankinnoista henkilöstön hyvinvointiin ja toimintamme ympäristökuormitukseen”, toteaa talousjohtaja Kim Höijer.

Vastuullisuuspäällikkö Mari Suokari kertoo tuoreimpia tapahtumia työn etenemisestä. ”Kehitimme vastuullisuusraportointiamme kattamaan uusia olennaisuuksia muun muassa toiminnan energiatehokkuuden ja koko konsernin ympäristövastuun. Olemme laatineet päästöjemme nykytilaselvityksen ja ensimmäisen ympäristölaskennan dokumenttimme sekä tehneet myös sitoumuksen kestavakehitys.fi-sivustolle.  Yhtenä osana vastuullisuustyössämme on sitoutuminen WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaan. Tästä on hyvä jatkaa työtä”, vastuullisuuspäällikkö kertoo.  
Suomen Erillisverkkojen liikevaihto vuonna 2020 oli 104,4 miljoonaa euroa ja vakituista henkilöstöä oli 379.

Lisätietoa Erillisverkkojen vastuullisuustyöstä voi lukea verkkosivumme vastuullisuusosiosta, josta myös vuosikertomus ja yritysvastuuraportti  löytyy.

Lisätietoja:

Kim Höijer, talousjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni
puh. 050 506 5666, kim.höijer@erillisverkot.fi

Mari Suokari, vastuullisuuspäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni
puh. 040 756 0850, mari.suokari@erillisverkot.fi 

viestintä@erillisverkot.fi