alkuun

Erillisverkot uudistanut Virven ylläpitosopimuksen Airbusin kanssa

Erillisverkot ja Airbus Secure Land Communications (SLC) ovat solmineet uudistetun Virve-ylläpitosopimuksen vuoteen 2025 saakka. Sopimus on jatkoa aiemmille ylläpitosopimuksille ja sen piiriin kuuluvat keskus- ja tukiasematekniikka sekä sovelluspalveluiden ylläpito- ja tukipalvelut.
airbus viranomaisviestintä Virve-verkko

Sopimuksen uusinnalla turvataan palvelujen ylläpito ensisijaisesti vuoden 2025 loppuun asti ja optiona aina Virve 2.0 -migraation päättymiseen saakka. Kyseisinä vuosina ei enää kehitetä verkkoa, mutta huolehditaan käytettävyyden kannalta elintärkeistä muutoksista ja päivityksistä.

”Airbus on aiemmin vahvistanut, että he tukevat nyky-Virven teknologian ylläpitoa vähintään vuoteen 2030 asti. Tuen edellytyksenä on, että heidän kanssaan on voimassa oleva ylläpitosopimus ja että operaattori noudattaa teknologista evoluutiota. Olemme tyytyväisiä, että nyt allekirjoitettu ylläpitosopimus varmistaa sen, että Airbus tuki on saatavilla Virve 2.0 -migraation loppuun asti”, toteaa Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.

Toteutus virtualisoidulla alustalla

Ylläpitosopimuksen toteutus perustuu virtualisoituun Taira-palvelinalustaan. Alustan kapasiteetti mahdollistaa kaikkien Virve-verkon DXT keskusten ja ydinpalvelimien korvaamisen halutussa aikataulussa. Uudessa sopimuksessa Erillisverkot siirtyy monien muiden Airbus-operaattoreiden käyttämään sopimusmalliin, jossa ylläpito ja keskeiset ohjelmistopäivitykset sisältyvät sopimukseen koko sopimuskauden ajalta.

“Erillisverkot on arvostettu kumppanimme ja aina ollut yksi edelläkävijä kansallisten verkkojen operaattorina. Taira 700 -sarjan käyttöönoton myötä nykyinen Virve-verkko puolustaa asemaansa maailman johtavana kriittisen turvallisuuden verkkona koko elinkaarensa ajan”, sanoo Samuel Gustafsson, Head of Sales, Airbus Secure Land Communications Pohjois-, Keski- ja Itä-Eurooppa.

Airbus Secure Land Communications on toimittanut yli 100 Taira-alustaa vuodesta 2017. Taira 700 -sarja on monipuolinen kriittisen viestinnän ratkaisu, joka tarjoaa keskeiset toiminnot kaikille turvallisuusviranomaisten käyttötapauksille skaalautuvalla TETRA / LTE / 5G-ytimellä. Taira 700 tarjoaa modernin virtualisoidun ympäristön tärkeimmille sovelluksille sekä korkeatasoisen kyberturvallisuuden.

Viranomaisverkko Virve uudistuu laajakaistaiseksi Virve 2.0 -palveluksi 2020-luvulla https://www.erillisverkot.fi/virve2-0/.

Lisätietoja:
Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni
+358 50 514 8286,
timo.lehtimaki@erillisverkot.fi

viestintä@erillisverkot.fi

Samuel Gustafsson, Head of Sales, Airbus Secure Land Communications, Pohjois-, Keski- ja Itä-Eurooppa
+49 162 276 7866,
samuel.gustafsson@airbus.fi

Suomen Erillisverkot -konserni on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan kriittistä viestintää ja johtamista kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. www.erillisverkot.fi

Airbus Defence and Space Oy on osa Airbus-konsernia. Suomessa Airbus Defence and Space Oy:llä on toimipisteet Helsingissä ja Jyväskylässä ja sen liiketoiminta kattaa viranomaiskäyttöön ja vaativaan ammattikäyttöön soveltuvat laajakaistateknologiat ja -ratkaisut, TETRA-verkot ja –radiot sekä hätäkeskusjärjestelmät, tehtävä- ja tilannejohtamisen ratkaisut ja raja-, rannikkovalvonta- ja ilmavalvontapuolustusjärjestelmät. www.securelandcommunications.com