alkuun

Erillisverkot mukana PRIORITY-hankkeen tulevaisuuden viranomaisverkkoratkaisujen demonstroinnissa 28.9.-2.10.20 Oulussa

Kriittisen viestinnän PRIORITY-hankkeen saavuttamia tutkimustuloksia testataan ja demonstroidaan 28.9.20 alkavalla viikolla Oulun yliopistolla.
5G PRIORITY viranomaisverkko

Yliopiston johdolla kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä tutkitaan uusia ratkaisuja turvallisuusviranomaisten ja yritysten kriittiseen viestintään, turvallisuuteen ja etäyhteyksiin. Paikalla demonstroidaan kriittisen viestinnän tilanteita hyödyntämällä uusinta viestintäteknologiaa ja droneja. Alueelle rakennetaan paikallinen 5G-verkko, jotta tehokasta tiedonsiirtoa ja ongelmatilanteita voidaan aidosti simuloida. Myös Erillisverkkojen edustajat osallistuvat tapahtuman testeihin.

Hankkeessa testataan tietoliikenneratkaisuja kriittisen viestinnän toiminnan takaamiseksi erilaisissa ääriolosuhteissa. Tutkimustyössä otetaan erityisesti huomioon laajakaistapalveluiden saatavuuden haasteet, käyttäjälähtöisyys kriittisen viestinnän erilaisissa tarpeissa, viestinnän turvallisuus sekä privaattiverkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta.

”PRIORITY-hankkeessa kehitetään ja testataan teknologiaa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa Virve 2.0 -palveluiden saatavuuden varmistamiseen kaikissa tilanteissa. Hanke on tärkeä myös mukana oleville tutkimuslaitoksille ja yrityksille, koska se parantaa niiden kilpailukykyä ja osaamista tulevaisuuden viestintäratkaisujen kehitystyössä ja toteutuksessa”, sanoo Erillisverkkojen edustajana hankkeessa toimiva kehityspäällikkö Kari Junttila.

Turvallisuusviranomaisilla, kuten poliisilla ja pelastustoimella, on tietoliikenteen suhteen erityisvaatimuksia, joihin tutkimustyöllä haetaan vastauksia. Kehittyvät ICT-teknologiat, kuten esimerkiksi tekoäly, IoT ja 5G-viestintä luovat lisäksi uusia mahdollisuuksia kriittisen viestinnän ratkaisuille, yrityksille ja ekosysteemeille.

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kaksivuotinen PRIORITY-tutkimushanke kuuluu Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaan. Oulun yliopiston koordinoiman hankkeen konsortioon kuuluu kolme muuta tutkimuskumppania: Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Lisäksi hankkeen yhteistyötahoja ovat Erillisverkkojen lisäksi Airbus, Bittium, Digita, Exfo, Keysight, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Lisätietoja antaa:
Kari Junttila, Kehityspäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni, kari.junttila@erillisverkot,fi, puh. 0400 979 694