alkuun

Erillisverkot mukana EU:n Broadway-hankkeessa

Tulevaisuuden laajakaistaiset palvelut mahdollistavat viranomaisten tehokkaamman viestinnän. Euroopan komission BroadWay-hankkeessa toteutetaan EU-tasoinen viranomaisten laajakaistaratkaisu, joka varmistaa kriittisen viestinnän infrastruktuurin ja työvälineiden kansainvälisen yhteensopivuuden.

Broadway-hankkeessa määritellään raamit laajakaistaiselle viranomaisviestinnälle niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Mukana on 11 EU-maata ja Erillisverkot toimii Suomen edustajana hankkeessa.  Lisäksi mukana on viranomaisia testaajien roolissa. Suomesta osallistujina ovat mukana muun muassa poliisin, tullin, Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen sekä ensihoidon edustajat.

Kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten harmonia

Suomen viranomaisten tulevaisuuden toimintokriittinen laajakaistaratkaisu on hyvin samansuuntainen EU:n tavoitteen kanssa.

”On tärkeää, että Suomen omat tavoitteet kulkevat linjassa Broadway-hankkeen kanssa. Suomi voi tuoda omia näkökulmiaan hankkeen kautta esille ja toisaalta varautua tavoitteisiin, joita EU-tasolta asetetaan. Kansallisten ratkaisujen yhteensopivuudella varmistetaan, että tarvittavat työkalut toimivat silloinkin, kun operatiiviset tilanteet ylittävät valtioiden rajat”, Erillisverkkojen osastopäällikkö Antti Kauppinen sanoo.

Hankkeen koordinaattorina toimii Public Safety Communication Europe -järjestö, jonka päämääränä on riippumattomasti edistää Euroopan laajuisten viranomaisratkaisuiden kehittämistä. Broadway-hankkeen pilotteja toteutetaan eri EU-maissa Suomi mukaan lukien.

”Viranomaisten laajakaistaratkaisuiden täytyy perustua yhteisesti hyväksyttyihin standardeihin ja malleihin.  Nyt kehitettävä laajakaistaratkaisu korvaa asteittain nykyiset Tetra- ja Tetrapol-tekniikkaan perustuvat kapeakaistaiset palvelut”, Kauppinen jatkaa.

Käyttäjien tarpeet ja vaatimukset laajakaistaratkaisujen keskiössä

Broadway on esikaupallinen hankinta (PCP), jossa teollisuus kehittää BroadMap-hankkeessa käyttäjävaatimusten pohjalta määriteltyjä ratkaisuja. Hankinta ja kilpailutus toteutetaan kolmessa vaiheessa. Projektin jälkeen toteutetut ratkaisut ovat hankitavissa vuoden 2022 jälkeen Public Procurement Innovation -ohjelman (PPI) kautta.

Hanke rahoitetaan Euroopan komission innovaatiorahastosta (H2020), ja sen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 13,3 miljoonaa euroa, josta Erillisverkkojen osuus on noin 1,04 miljoonaa euroa. Hanke päättyy 31.12.2021.

Lisätietoja
Antti Kauppinen, osastopäällikkö
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi, puh. 040 866 8582

The English Press Release