alkuun

Erillisverkot julkaisi vuoden 2016 yritysvastuuraporttinsa

Raportissa käydään läpi turvallisten ja toimintavarmojen palveluiden lisäksi vastuullisuusasioita erityisesti henkilöstön, johtamisen, talouden ja ympäristön näkökulmista.

Voit lukea Valtio-omistajalle vastuullisuus on erottamaton
osa bisnestä -jutun
Erve Uutisissa. Artikkelissa valotetaan valtioneuvoston
kanslian eli valtio-omistajan ajatuksia vastuullisuudesta ja odotuksista
erityistehtäväyhtiöille.

Viitekehyksenä raportoinnissa käytetään listaamattomille valtio-omisteisille
yhtiöille tarkoitettua mallia. Lisäksi on hyödynnetty GRI:n (Global Reporting
Initiative) G4-viitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n teletoimialalle
tarkoitetun lisäosan (Telecommunications Sector Supplement) tunnuslukuja.

Yritysvastuun asiantuntija Ratkaisutoimisto Vinhasta on
tarkastanut raportoinnin vastaavuuden GRI:n G4-ohjeistoon ja vahvistaa raportin
täyttävän suppean sovellustason vaatimukset.

Erillisverkkojen yritysvastuuraportit löytyvät sivulta
Yhteiskunnallinen merkitys.

Lisätietoja viestinta@erillisverkot.fi