alkuun

Erillisverkoilla keskeinen rooli viranomaisviestinnässä myös jatkossa

Viranomaiset ja muut turvallisuustoimijat tarvitsevat yhä enemmän laajakaistaista tiedonsiirtoa, jotta mm. liikkuvaa kuvaa voidaan hyödyntää. 700 MHz:n taajuuksista käydään huutokauppa puhelinoperaattorien välillä vielä tämän vuoden lopulla. YLE uutisoi aiheesta 26.7.2016.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt keskeisiltä toimijoilta lausuntoa taajuushuutokaupan ehtoihin liittyen. Erillisverkot on mukana lausuntokierroksella. 

– On tärkeää löytää toimintamalli, jossa viranomaisten erityistarpeet on huomioitu toimittaessa kaupallisissa verkoissa. Viranomaisviestinnän on oltava jatkossakin turvallista ja sujuvaa, Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Sami Orakoski sanoo.

Erillisverkkojen päämääränä on säilyttää viranomaisten välinen sujuva ja turvallinen tiedonvälitys tulevaisuudessa riippumatta siitä, millä tekniikalla ja kenen hoitamana viestit kulkevat. Erillisverkot tekee jo nyt paljon yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa, ja tulevaisuudessa yhteistyö tiivistyy.

– Me Erillisverkoissa etsimme mallia, jossa toimimme palveluoperaattorina kaupallisten toimijoiden operoiman verkon päällä. Tästä yhteistyömallista voi syntyä ihan uusi menestystarina virven jatkoksi, Orakoski avaa.

YLEn uutinen luettavissa täältä.

Lisätietoja:
Katariina Salmisalo, viestintä
puh. 040 701 6576
etunimi.sukunimi(at)erillisverkot.fi