alkuun

Erillisverkkojen Virve-palveluiden ohjaus siirtyy vuodenvaihteessa valtiovarainministeriöön

Suomen Erillisverkot -konserniin kuuluvan Tietoliikennepalvelut, Virven ohjaus siirtyy 31.12.2017 sisäministeriöstä valtiovarainministeriön JulkICT-osastolle. Muutoksella Virve-palvelujen ohjaus liitetään osaksi olemassa olevaa valtiovarainministeriön turvallisuusverkkotoiminnan ohjausta, joka Erillisverkoissa on kohdistunut aiemmin Tietoliikennepalvelut, Stuven toimintaan. Lisäksi muutoksella varaudutaan tulevaisuuden viranomaispalvelujen ja viranomaisviestintätoimintamallien kehittämiseen.

Muuttuvassa toimintaympäristössä
viranomaisten ja muiden hallinnon turvallisuudesta ja kriittisestä viestinnästä
vastaavien tahojen yhdistäminen samalle ohjaajalle on yhteinen, huolella
valmisteltu päätös. Muutoksella haetaan synergioita nykyiseen
turvallisuusverkkotoimintaan ja pyritään turvaamaan viranomaispalvelujen
kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden muuttuviin käyttäjätarpeisiin.  Ohjausmallimuutoksen nähdään olevan
mahdollisuus myös uusien tulevaisuuden viranomaisviestintätarpeisiin vastaavien
toimintamallien luomiseen.

Virven historia on kansainvälisestikin
merkittävä. Virve oli vuonna 2002 ensimmäinen maankattava viranomaisverkko,
jota käytetään tänä päivänäkin vertailu- ja mallikohteena useiden maiden
viranomaisverkkojen rakentamisessa. Erityisen Suomen viranomaisverkko Virvestä
tekee sen toimintamalli, jossa kaikki viranomaiset, kuten pelastus, poliisi,
sosiaali- ja terveystoimi, rajavartiolaitos ja puolustusvoimat toimivat samassa
verkossa avuntarpeen ja hädän hetkellä. Myös muut yhteiskunnan turvallisuudesta
ja toimivuudesta vastaavat tahot ovat Virven käyttäjiä. Tämä on mahdollista eri
toimijat yhdistävien puheryhmien avulla.

”Minulla on ollut ilo ja kunnia olla
johtamassa ja kehittämässä useissa eri tehtävissä vuosien varrella Virveä
maankattavaksi viranomais- ja muut viranomaistoimintaa tukevat kriittiset
toimijat yhdistäväksi viranomaisviestintämalliksi. Käyttäjätarpeiden
huomioiminen ja palveluiden rakentaminen yhteistyössä on jatkossakin keskeistä
suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Luovutan hyvillä mielin ohjausvastuun valtiovarainministeriölle”, sanoo valmiusjohtaja
Janne Koivukoski sisäministeriön
pelastusosastolta.

”Kiitämme sisäministeriötä
ansiokkaasta Virve-ohjauksesta ja otamme vastaan erinomaisesti ohjatun ja
kehitetyn Virve-toiminnan. Kiitän Janne Koivukoskea hänen tekemästään uraa
uurtavasta työstä suomalaisten viranomaispalvelujen kehittämisessä sekä
Virve-yhteistyöryhmän vetäjänä”, sanoo neuvotteleva virkamies
Timo Saastamoinen
valtiovarainministeriön JulkICT-osastolta.

Lisätietoja:

Timo Saastamoinen, neuvotteleva
virkamies, valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto,
puh. 02955 30446,
timo.saastamoinen(at)vm.fi

Arto Lönnroth, yli-insinööri, sisäministeriö,
puh. 0295 488 454, arto.lonnroth(at)intermin.fi

Jarmo Vinkvist, toimitusjohtaja,
Suomen Virveverkko Oy, Suomen Erillisverkot -konserni,
puh. 040 501 5195,
jarmo.vinkvist(at)erillisverkot.fi