alkuun

Erillisverkkojen muutosohjelma etenee: asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet keskiössä

Erillisverkkojen muutosohjelmassa huomioidaan laajasti asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet, muun muassa valtiovarainministeriön kanta ohjelmaan saadaan marraskuussa.
Erillisverkot Muutosohjelma 2020–2023 turvallisuustoimijoiden yhteistyö

Muutosohjelman (2020–2023) myötä Erillisverkot tuottaa palveluja viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille aiempaa yhtenäisempänä kokonaisuutena. Syksyn aikana on valmisteltu tuki- ja hallintopalvelujen keskittämistä sekä Leijonaverkot oy:n ict-tuotannon siirtämistä Suomen Erillisverkot oy -emoyhtiöön. Työ etenee aikataulussa. Samanaikaisesti on selvitetty Suomen Turvallisuusverkko oy:n fuusioimista emoyhtiöön vuoden 2022 alusta.

Aktiivinen vuoropuhelu asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on jatkunut koko muutosohjelman ajan.

”Olemme tavanneet laajasti eri toimijoita ja keskustelleet heidän tarpeistaan. Asiakkaiden kannalta tärkeintä muutoksessa on palveluiden ja palvelutuotannon toimintavarmuus, palvelukyvyn häiriöttömyys ja kehittämistoimenpiteiden jatkaminen. Muutosohjelman tavoitteet ovat asiakkailta saadun perusteella kannatettavia”, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki on kaiken kaikkiaan tyytyväinen muutosohjelman etenemiseen.

”Erillisverkkojen henkilöstö on nopealla aikataululla lähtenyt rakentamaan uutta asiakkaiden tarpeet kirkkaana mielessä. Muutosohjelma on vaatinut meiltä jokaiselta uudenlaista otetta. Tavoitteenamme on palvella entistä paremmin asiakkaitamme, joille pelkkä tavanomainen ei riitä.”

Yhteistoimintamenettely hyvässä hengessä

Muutosohjelma käynnisti myös tuotannollistaloudellisen yhteistoimintamenettelyn (yt). Yt-menettely on edennyt hyvässä hengessä henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstön vähennystarve on enintään 20 henkilöä.

”Yt-neuvottelut ovat edenneet yhteistoimintalain mukaisesti. Eri työryhmät suunnittelevat, miten muutos kannattaa toteuttaa organisaation eri alueilla. Saamme neuvottelut päätökseen 16.11. ja yt:n lopullisista vaikutuksista meillä on tietoa marraskuun loppupuolella”, muutosjohtaja Ara Haikarainen kertoo.

Lisätietoja